Category Archives: Ytringsfrihet

Berry Smutny saksøker Aftenposten

Aftenposten er det nyhetsmedie i Norge som har omtalt Wikileaks dokumentene aller hyppigst i det siste året. Avisens avsløringer om EUs nye satellittsystem førte til at en tysk direktør fikk sparken. Nå varsler han søksmål og krav om kompensasjon mot Aftenposten som omtalte påstandene i flere artikler i januar i år.

Berry Smutny mener Aftenposten har brutt privatlivets fred og publisert feilaktig og ærekrenkende informasjon. Ifølge et brev fra Smutnys advokat, Felix Damm, krever han påstandene trukket tilbake og opp mot 1,1 millioner kroner i oppreisning.

På spørsmål fra Aftenposten ønsker advokaten ikke å utdype anklagene eller kommentere om Smutny vil gå til rettssak dersom Aftenposten ikke etterkommer kravene.

Sjefredaktør i Aftenposten Hilde Haugsgjerd tilbakeviser anklagene. Men «Aftenposten har i denne saken holdt seg klart innenfor ytringsfrihetens grenser», sier Haugsgjerd.

«Vi har omtalt et forhold av svært stor offentlig interesse. Prosjektet har så langt kostet norske skattebetalere 727 millioner kroner og er et stort prestisjeprosjekt i EU-fellesskapet. Forholdet berører ikke privatlivets fred», sier sjefredaktøren, som legger til at Berry Smutny fikk imøtegå påstandene på trykk samme dag som hovedartikkelen om satellittsystemet ble publisert i Aftenposten.

Dersom saken kommer for retten, vil det være første gang at publisering av Wikileaks-dokumenter i norske medier bringes inn for domstolene, ifølge Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har, ifølge Per Edgar Kokkvold, slått fast i flere dommer at mediene har rett til å publisere påstander uten å stå til ansvar for sannhetsgehalten i påstandene. Generalsekretæren mener det viktigste spørsmålet i tvisten mellom Aftenposten og Smutny er hvorvidt Smutnys omtale av EUs satellittsystem har offentlig interesse.

Det er ikke avklart om en eventuell rettssak vil gå for norsk eller tysk rett.

Saksøker Aftenposten

Bråk rundt Galileo prosjektet

Den første som blir sparket pga Wikileaks lekkasjene: Berry Smutny

Norge tar del i EUs presisjeprosjekt innenfor romfart: Jan Mayen

Galileo-topp må gå etter Aftenposten-avsløring

Hevder toppsjef rakket ned på eget satellittprosjekt

Benekter alt

USA: Landet hvor Wikileaks har møtt «største kamp» med henhold til pressefriheten

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange lytter under en pressekonferanse ved Frontline Club i London 10. mai 2011.

«Could become as important a journalistic tool as the Freedom of Information Act.» – Time Magazine.

Julian Assange, hvis nettsted WikiLeaks ble beryktet da det offentliggjorde flere tusen hemmelige amerikanske diplomatbrev, uttalte onsdag at hans gruppe har møtt sin «største kamp» for pressefrihet i USA.

«Det er ingen tvil om at den amerikanske regjeringen har forsøkt å terrorisere varslere til ikke å avsløre viktig informasjon for offentligheten», sier Assange til reportere under et telefonintervju fra sin husarrest i Storbritannia, der han venter på en rettssak for sexforbrytelser.

Han gjennomførte telefonkonferansen i forbindelse med ettårsdagen for pågripelsen av Bradley Manning, soldaten som er anklaget for å ha lekket flere tusen graderte amerikanske dokumenter som har blitt offentliggjort av WikiLeaks de siste månedene.

Den 23 år gamle fengslede amerikanske soldaten, som ble pågrepet 26. mai 2010, har i flere måneder blitt holdt fanget i et militært fengsel i Virginia. For øyeblikket sitter han i et føderalt fengsel ved Fort Leavenworth i Kansas. Han er ventet å bli formelt tiltalt i sommer.

Mannings tilhengere har fordømt de torturlignende forholdene han har vært fengslet under i flere måneder, særlig en periode der han ble holdt isolert og tvunget til å oppholde seg naken på cellen.

«For litt over fire og et halvt år siden inviterte vi andre til å bringe det første grunnlovstillegget til verden», sa Assange, med henvisning til garantiene for ytringsfrihet i den amerikanske grunnloven.

«I løpet av få måneder, i 2007, ble vi forbudt av den kinesiske regjeringen og i løpet av året av Iran, men vi innså at vår største kamp kom i 2010, da vi forsøkte å bringe det første grunnlovstillegget til USA», sier Assange.

«I løpet av fjoråret har vi sett vår kamp spille seg ut i internasjonale medier, og vi ser den nå spille seg ut bak lås og slå», sier Assange, som legger til at «Vi kan på den ene siden se et år med journalistiske mirakler, det viktigste året i verdensjournalistikken siden andre verdenskrig.»

«Vi kan se et år der denne unge mannen har vært holdt fengslet under svært vanskelige forhold, først i Bagdad, siden i Kuwait, i isolasjon, siden i Quantico, Virginia, der han ble satt under intenst press for å la seg avhøre», sier Assange, som avviser at han kjenner til kilden for lekkasjene, men har forsvart Manning som offer for den amerikanske regjeringens behandling.

Hele 250 amerikanske jusprofessorer har gått til angrep på måten den påståtte WikiLeaks-kilden Bradley Manning blir behandlet på i fengsel. «Det er ikke bare en skam, det strider mot grunnloven», skriver professorene i et opprop.

I brevet som er forfattet av Bruce Ackerman og Yochai Benkler, professorer ved henholdsvis Yale og Harvard, blir det fremholdt at de opplever behandlingen av Manning som nedverdigende og grunnlovsstridig, og at den minner om tortur.

Manning er innelåst i fengselscellen 23 timer i døgnet. Hver natt blir han kledt naken og beordret til å sove i en «selvmordssikker» drakt, noe hans advokat har omtalt som svært nedverdigende. I tillegg blir han sjekket hvert femte minutt, angivelig for å forebygge skader.

Blant dem som har skrevet under protestbrevet er Harvard-professor Laurence Tribe, som blir ansett som en av landets fremste eksperter på grunnlovsrett. Tribe var den som lærte president Barack Obama grunnlovsrett og var en viktig støttespiller for Obama under valgkampen i 2008.

Ifølge Tribevar grunnen til at han skrev under på brevet måten Manning blir behandlet på ikke bare er skammelig men også grunnlovsstridig. «Behandlingen krenker hans person og hans frihet uten at det har vært en skikkelig rettsbehandling. Dette er en grusom og uvanlig straff, som er grunnlovsstridig selv når den blir brukt mot personer som er dømt for forefedelige lovbrudd. For ikke å snakke om når den blir brukt mot noen som bare er anklaget for den typen lovbrudd», sier Tribe.

Men professor Tribe er ikke den eneste personen med tilknytning til Obama som har gått ut mot behandlingen av Manning. PJ Crowley, inntil da talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet, gikk av i protest mot behandlingen Manning etter først å ha betegnet behandlingen av Manning som latterlig og tåpelig. I tillegg har Crowley uttalt at han ikke forstår hvorfor Manning behandles på en slik måte, og mener det hele virker mot sin hensikt.

«Former for maktutøvelse i dagens utfordrende og nådeløse mediehverdag må være veloverveide og i tråd med våre lover og verdier», skrev Crowley i en pressemelding etter sin avgang.

Obama har vært forsiktig med å kommentere kritikken mot behandlingen av Manning. Han har ikke svart på den direkte kritikken mot ham og hans administrasjon, men har forsvart seg med at han har fått forsikringer fra militære talsmenn i Pentagon om at Manning tas hånd om på en passende måte.

Også Storbritannia har henvendt seg til USA for å uttrykke sin bekymring. Dette fordi Manning har britisk mor. Nå har også menneskerettighetskomiteén i det tyske parlamentet kommet med en uttalelse, der de ber Barack Obama sørge for at Bradley Manning får human behandling.

Tiltalen mot Manning innholder så langt 34 punkter. Pentagon har ennå ikke knyttet Manning direkte til WikiLeaks, men mistenker ham for å ha lastet ned store mengder hemmeligstemplede dokumenter han fikk tilgang til gjennom jobben som etterretningsanalytiker i Irak, for deretter å overlate dem til nettstedet. Dersom den unge soldaten blir funnet skyldig etter tiltalen, kan han straffes med døden.

Blant andre som tok del i telefonkonferansen var andre kritikere av Mannings fengsling, blant disse dn tidligere forsvarsanalytikeren Daniel Ellsberg, som ble kjent da han lekket hemmeligstemplede dokumenter fra Pentagon under Vietnamkrigen.

Tysk kritikk mot behandlingen av Manning

Hviterussland bruker Wikileaks-lekkasjer mot opposisjonelle

Hviterussiske myndigheter skal ha fått ut WikiLeaks-dokumenter om landets opposisjonelle, og bruker den i kampen mot disse.

Ifølge det britiske Index on Censorship, en kampanje publiseringsorganisasjon for utrykksfrihet, som produsrer et prisvinnende kvartalsmagasin ved samme navn fra London, har president Aleksandr Lukasjenko i Hviterussland varslet at regjeringen vil sette opp sin egen Wikileaks side der dokumenter med navn på opposisjonelle blir offentliggjort.

På en pressekonferanse skal president Aleksandr Lukasjenko ha sagt: ”Vi skal enkelt og greit publisere spesielle dokumenter. Vi vil se hvordan de som blir offentliggjort, supportere av opposisjonen og de som jobber skjult, på den Hviterussiske WikiLeaks side vil reagere på dette.”

Det skal være Wikileaks betrodde mann i Hviterussland og Russland som skal ha lekket de amerikanske dokumentene til hviterussiske myndigheter, og at disse er brukt til å forfølge politiske aktivister.

Index on Censorship skriver på sine nettsider at de frykter at Wiki-lekkasjene skal bli brukt til å straffe politiske fanger. Det er ventet at de amerikanske dokumentene skal inneholde informasjon om utenlandsk støtte til opposisjonsgrupper i landet.

Index on Censorship har forsøkt å kontakte WikiLeaks for å få kommentar til lekkasjene. Til svar har de fått at ”vi har ikke noe å legge til disse ryktene/hendelsene” og legger til at det er ”åpenbart ikke godkjent.”

I Hviterussland er det regnet som kriminelt å drive en uregistrert organisasjon, samtidig er det i praksis umulig for mange organisasjoner å registrere seg. Dermed er en stor del av hviterussisk organisasjonsliv, inkludert det politiske, i en juridisk gråsone.

”Alt tyder på at aktivister fra det sivile samfunn er under ekstremt press fra myndightene i Hviterussland, og denne utviklingen faller inn i et mønster av forfølgelse fra Hviterussiske myndigheters side”, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

”Mange av oss har vært redde for at dette skulle skje, etter at lekkasjene fra WikiLeaks kom”, sier Engesland, som forteller at Den norske Helsingforskomité, Human Rights Watch og andre organisasjoner har fryktet en slik bruk av dokumentene.

”Det er et paradoks lekkasjene som på den ene siden gir offentligheten viktig informasjon også kan brukes til å forfølge opposisjonelle”, sier Engesland og oppfordrer mediene til å bruke kløkt i møte med denne typen informasjon.

Hviterussland bruker Wikileaks-lekkasjer mot opposisjonelle

Hykleri i USA vedrørende nettsensur

https://i1.wp.com/media.smashingmagazine.com/cdn_smash/images/twitter-tips/twi.jpg

«Stater som forsøker å sensurere nettet vil til sjuende og sist bare ødelegge for seg selv», hevder USAs utenriksminister Hillary Clinton. Ifølge henne vil slike stater stå overfor «diktatorens dilemma.» «De vil måtte velge mellom å la barrierene falle eller betale prisen for å opprettholde dem», sier Clinton, som legger til at internettet har vært essensiell for bevegelsene som har ledet til revolusjonær forandring i land som Egypt og Tunisia.

USA vil nå øke finansieringen av tiltak som er ment å gjøre det lettere for mennesker å omgå nettsensur. Pengene skal blant annet gå til utvikling av ny teknologi og nye hjelpemidler. Clinton påpeker samtidig at teknologien i seg selv er nøytral, og at det er måten den anvendes på, som er spørsmålet.

«Iran er ikke fryktelig fordi myndighetene brukte Facebook for å skygge og fakke opposisjonsmedlemmer, Iran er fryktelig fordi regjeringen rutinemessig forbryter seg mot befolkningens rettigheter», sier Clinton, som advarer om at internettsensur også kan kvele økonomisk vekst og utvikling og at slike tiltak til slutt vil mislykkes: «De kan holde folk tilbake en stund, men ikke for alltid.»

Men USA har selv et svært anstrengt forhold til nettfenomener som WikiLeaks, som har publisert store mengder hemmelige amerikanske dokumenter. WikiLeaks’ publikasjon av telegrammer fra det amerikanske diplomatiet er Ifølge Clinton et resultat av «tyveri».

Clintons uttalelser kommer samtidig som en amerikansk domstol skal ta stilling til om amerikanske myndigheter skal få utlevert opplysninger om Twitter-kontoene til personer fra WikiLeaks, noe som blant annet får Julian Assange til å tordne mot USAs krav om å få utlevert opplysningene. «Det er et grovt angrep på privatlivets fred og ytringsfriheten til Twitters kunder», sier han.

Clinton advarer mot nettsensur

USAs justisdepartement i kamp mot ytringsfriheten

Twitter utfordret USA i Wikileaks-saken

Datacell saksøker Visa for Wikileaks-blokkering

https://i2.wp.com/www.dvorak.org/blog/wp-content/uploads/2010/12/wikileaks_censored.jpg

Norsk selskap stanser Wikileaks-penger

Hegnar.no: Norske Teller stanser Wikileaks-penger

Nordmenn stanser Wikileaks-penger

Teller kan ikke åpne opp for Visa-betalinger

Datacell vil nå saksøke Teller

Islændinge hiver Visa i retten for Wikileaks-blokering

Datacell saksøker Visa for Wikileaks-blokkering

WikiLeaks-overføringer ikke i strid med reglene

Datacell vil nå saksøke Teller

Dette kan DU gjøre for å støtte Wikileaks

Det er skremmende å se hvordan nettet nå snører seg rundt Wikileaks. Bl.a. har PayPal sluttet å ta imot donasjoner til dem – også VISA skal nå ha avsluttet kundeforholdet til dem. Samtidig har de de siste dagene måttet bytte server, etter at deres amerikanske tilbyder sa opp avtalen (Wikileaks.com er dermed stengt – istedet har Wikileaks tatt i bruk Wikileaks mirrors, se Wikileaks.info, etter at også Wikileaks.org ble tatt av nett…).

Dette kan DU gjøre for å støtte Wikileaks:
– Link til Wikileaks.info eller Wikileaks.no
– Bruk Wikileaks bannere/wallpapers
Tweet link til Wikileaks.no
– Følg Wikileaks på Twitter
– Følg Wikileaks på Facebook
Donér til Wikileaks
– Om du råder over en server, meld deg til Wikileaks Mirrors for å tilby serverplass og slik hindre at Wikileaks blir tvunget av nett

Siste nytt om Wikileaks på Kvasir/nyhetssøk her

Vi som støtter WikiLeaks – Signer underskriftskampanjen

Advarer Palin og republikanere i USA

Julian Assanges advokat mener flere republikaneres retorikk er så krass at de vil kunne bli straffeforfulgt for trusler under australsk lov.

«Slutt å jakte på sønnen min», ba moren til Julian Assange, som nå er etterlyst gjennom Interpol. «Han er sønnen min og selvsagt elsker jeg ham, og jeg vil ikke se at han skal jages og fengsles», sier Christine Assange, som driver et dukketeater i Queensland i Australia. Hun frykter politisk innblanding i sønnens «overgrepssak».

«Det er ikke noe «fair play» i saken hans. Sønnen min har frivillig stilt opp for å møte anklagene mot ham, og de har kastet ham inn i bokseringen med hendene bundet bak på ryggen», sa hun til lokalavisa.

Mens Assange får støtte blant journalister og ytringsfrihetsaktivister verden over, har kritikken mot ham vært særlig krass blant konservative republikanere i USA, hvor det amerikanske justisdepartementet bygger en terror- og spionasjetiltale mot Assange, og ønsker å få ham utlevert fra Storbritannia.

”Julian Assange bør bli forfulgt med det samme alvor som al-Qaida og Taliban-ledere” skrev den republikanske lederen og Tea Party-aktivisten Sarah Palin på sin Facebook-side, noe som ikke falt i god jord hos Assanges advokat i Australia, Robert Stary.

”Det vi er mest redd for, er muligheten for at han skal bli utlevert til USA. Vi er bekymret for den retorikken som har kommet fra forskjellige kommentatorer, og særlig fra republikanske politikere. Sarah Palin og hennes meningsfeller har uttalt at Assange burde bli henrettet”, uttaler Stary, som mener disse uttalelsene utgjør ”oppfordringer om vold” mot hans klient, noe som ifølge advokaten er et brudd på australske lover, selv om det skjer utenfor Australia.

Ifølge Stary, som nå advarer flere republikanere i USA mot å komme med det han mener er truende uttalelser, er flere republikaneres retorikk er så krass at de vil kunne bli straffeforfulgt for trusler under australsk lov. ”Dersom Palin eller noen andre av disse politikerne noen gang kommer til Australia, vil vi anmelde dem”, sier han.

Også her i Norge har vi en sak hvor en person, Mulla Krekar, kan bli dømt for å komme med trusler. Høyesterett har i en dom slått fast at Krekar skal ut, men han kan nå få 15 år i et norsk fengsel for trusler og terroroppfordringer.

Siden september i fjor har Krekar vært siktet for oppfordring til terror og trusler mot myndighetspersoner, deriblant mot Høyres leder og tidligere kommunalminister, Erna Solberg, som nå mener han må bli i Norge til en eventuell straffesak er behandlet.

Truslene han er siktet for, skal Krekar ha framsatt under en pressekonferanse i Oslo 10. juni i 2010. Der skal han ha sagt at dersom han blir drept etter å ha blitt tvangssendt fra Norge, så vil personen som står ansvarlig for utsendelsen også dø.

«Etter Krekars oppfatning var uttalelsen aldri ment som en trussel. Min vurdering har vært at det er forsvarlig å be ham om å ikke erkjenne straffskyld. Om det var en klok, eller fornuftig uttalelse, er en annen vurdering”, sier Krekars advokat Brynjar Meling.

Og om man tror at en trussel fra Mulla Krekar er værre enn en fra Palin, så skal man nok tenke seg om en gang til. Den amerikanske politikeren som ble skutt i hodet under et politisk møte i delstaten Arizona, kongressmedlemmet Gabrielle Giffords, var av Palin «siktet inn» inn som mål under forrige valgkamp.

Men Assanges advokater er ikke de eneste Sarah Palin har problemer med. I den siste tiden har hun kommet i hardt vær etter å ha brukt en kontroversiell retorikk i sitt motsvar til amerikanske mediers kritikk av henne.

I sin første tale siden attentatet forsøkte Palin å forsvare seg mot anklager om at hennes ofte ildfulle retorikk knytter henne til den brutale skyteepisoden i Tucson. Hun beskyldte sine kritikere for å være uansvarlige og forhastede når de legger skylden for skytingen på giftig politisk retorikk.

Men påstanden om at mediene og hennes motstandere kjører fram ”blodanklager” mot henne fyrte bare enda mer opp om debatten. Ikke minst for jøder er bruken av begrepet ”blodanklager” sensitivt og smertefullt og det oppfattes som sterkt antisemittisk. ”Blodanklager” er falske anklager om at jøder dreper kristne barn for å bruke blodet i religiøse ritualer. Særlig i Europa er slike anklager gjennom hundrevis av år blitt rettet mot jøder og brukt som påskudd til drap og fortvilelse av jødene.

”Vi skulle ønske Palin hadde brukt et annet uttrykk i stedet for et som er så smertefullt i jødisk historie”, sier Abraham Foxman, leder i den amerikanske jødiske organisasjonen Anti-Defamation League. ”Kanskje Palin ikke vet hva blodanklager er, eller ikke kjenner til begrepets grusomme historie. Det er kanskje den mest barmhjertige forklaringen”, sier David Harris, som er leder av USAs nasjonale demokratiske jødiske råd.

Men det er ikke kun Palin som i den siste tiden har brukt begrepet. I etterkant av skytingen av kongressrepresentanten Gabrielle Giffords, som selv er jødisk, har begrepet blitt brukt av flere andre konservative republikanere. Skyteepisoden har utløst en stadig hissigere debatt om den giftige politiske retorikken i USA og om den kan føre til vold.

Politikere i begge partier har i dagene som er gått, bedt om at den politiske retorikken tones ned. ”At Palin beskylder sine motstandere for å bruke blodanklager mot henne, er iallfall ikke et skritt i riktig retning”, sier Harris.

Siden skytingen har demokrater og liberalere kritisert Palin for å ha oppildnet sine tilhengere til å lade om og ikke trekke seg tilbake etter debatten om helsereformen. I sin TV-sendte forsvarstale sier Palin at det er lastverdig å si at den politiske retorikken var ansvarlig for skyteepisoden.

Vil anmelde Sarah Palin hvis hun drar til Australia

Erna vil la Krekar bli til saken er avgjort

Giffords sto på Palins «angrepsplakat»

Giffords sto på Palins «mål-liste»

Tea Party: Ikke skyld på oss

Palin utløser ny debatt med sin retorikk

Spionlov fra 1917 kan føre Assange til USA

Folk til sak mot Wikileaks

https://i0.wp.com/centerforinvestigativereporting.org/files/project_images/zipper_feature.jpg

Privatpersoner i USA går til private søksmål mot Wikileaks og Julian Assange for forræderi mot landet. En person saksøker varslernettstedet og grunnlegger Assange for å ha skadet omdømmet til USA og truet verdensfreden på en måte han mener har ført til en psykisk belastning for ham, og dermed skadet helsen hans.

Saksøkeren mener Wikileaks-lekkasjene er å betegne som forræderi og terrorisme mot USA, og hevder også at lekkasjene fra Wikileaks har ført verden nærmere atomkrig. Han krever derfor en erstatning på 150 millioner dollar, som er i overkant av 870 millioner norske kroner.

”Vi mottar mange slike søksmål. Jeg får et nytt omtrent annenhver uke”, sier Julian Assange, som imidlertid ikke er bekymret. ”Vi har faktisk ikke tapt noe søksmål på fire år. At en privatperson mener våre publiseringer innebærer forræderi mot USA, vil bli avvist før det ender i retten”, sier Assange, som den 7. februar igjen må møte i retten i London for en høring om Sveriges begjæring om utlevering.

http://leisureguy.files.wordpress.com/2008/01/whistleblower1.jpg

Det er viktig å oppmuntre og forsvare varslere – Det er dem som avslører kriminell adferd

Dears Whistleblowers

«Whistleblowers are heroes and should be recognized as such. Notice there is call for prosecuting this gentleman by the establishment. Yet, there are no calls for prosecuting the liars and thieves he exposed. This proves that «we the people» cannot rely on traditional newspapers, television or radio to expose the truth and help bring the big crooks to justice.

I am a whistleblower. So I know how the mainstream media will «submarine» legitimate complaints against the system and people of influence. They are owned. Bought and paid for by those that are destroying the world as we know it. Heck, if it weren’t for Henry Makow and Jeff Rense, my story would have remained on the outer reaches of the internet. By helping to bring it to light, these amazing men gave me an added layer of protection and made sure my story was told. I owe them.

So, in the spirit of enlightenment, I am offering my services to any and all «whistleblowers» that want their story told to a larger audience. You will have the chance to tell it all, name names and dates, and have your story published on this site (which has over 300,000 visits per month) and on my radio show, which will soon be part of the Rense Radio Network.»

Wikileaks – The end of the Media Embargo on Truth

Protection of whistleblowers: Directgov – Employment

Whistleblower’s Protection Blog

National Whistleblowers Center

Government Accountability Project

Office of the Whistleblower Protection Program (OWPP)

Whistleblowers – Democracy Now!

News for whistleblowers

Whistleblowers – SourceWatch

Whistleblower – Wikipedia

Ny varslertjeneste etableres i Norge

Det har nå blitt startet ett prosjekt for Norske varslinger, mye likt Wikileaks, men som kun tar for seg norske lekasjer. Siden (domenet vil bli publisert senere) vil gå online forhåpentligvis i begynnelsen av mai. Det vil være en gratis tjeneste for varslere og skal være 100% anonymt. Om noen har informasjon de vil lekke kan det sendes på en email som er middlertidig opprettet i forkant av publiseringen (seek_intel@hotmail.com). Det blir anbefalt at alle som sender en mail oppretter en midlertidig mail adresse og kjører denne igjennom Tor. Alle tips, om det skulle dreie seg om lekkasjer, eller tips ved drift av sidene, tas i mot med stor takk!