Category Archives: Våpen og krig

Full kaos i Afghanistan – USAs solokjør

Bilde fra Operasjon Khanjari i Helmand-provinsen i juli 2009.

To av NATOs største og mest omdiskuterte operasjoner i Afghanistan ble satt i gang uten at hverken NATOs generalsekretær, de allierte eller NATOs øverste politiske råd var informert. NATO-ledelsen fikk ikke info, viser lekkede dokumenter. «Uheldig», innrømmer USA.

Operasjon Khanjari, som betyr «sverdslag» på afghansk, var den største militære offensiven siden slaget om Fallujah, Irak, i 2004, og den største flybårne operasjonen til US Marines siden Vietnamkrigen. Den ble starten på den blodigste måneden siden Afghanistan-krigen startet, med store tap av både sivile, opprørere og NATO-soldater.

Hemmelige amerikanske dokumenter lekket av Wikileaks avslører at NATO-operasjonen ble satt i gang uten at hverken NATOs generalsekretær, de allierte eller NATOs råd ante hva som skjedde. Stikk i strid med NATOs egne regler hadde ikke den øverste politiske ledelsen i verdens mektigste forsvarsallianse fått informasjon på forhånd.

Selv amerikanerne innrømmet at dette var «en uheldig hendelse», siden det ble vanskeligere for politikerne i NATO-landene å forsvare offentlig hva man gjorde i Afghanistan, hvis man ikke informasjon.

Men også da 4.500 ISAF-soldater fra USA, Storbritannia, Nederland, Estland, Danmark og Canada innledet Operation Achilles, som hadde som mål å renske ut Taliban-opprørere fra de nordlige delene av Helmand-provinsen sør i landet i mars 2007 og som blir ansett for å være den største multinasjonale kombinerte operasjonen lansert, kom det som en bombe ifølge Wikileaks-dokumentene. En tydelig misfornøyd daværende generalsekretær i NATO Jaap De Hoop Scheffer innrømmet at han selv ikke ante at operasjonen var i gang før mediene meldte det.

«Hverken han eller rådet hadde fått tilstrekkelig briefing», skriver USAs NATO-ambassade. Hoop Scheffer varslet at NATO-ledelsen måtte «finne den riktige balansen i kommunikasjonen mellom NATOs militære ledelse og NATOs råd.»

«Dette illustrerer noe som har vært et stort problem gjennom hele krigen i Afghanistan. NATO blir nærmest sand i maskineriet for USA. Vi har sett flere ganger at amerikanerne rykker inn og utfører angrep uten noen som helst varsling eller koordinering», sier avdelingsleder ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Ståle Ulriksen.

«I Norge har det vært brukt som argument at ved å delta i Afghanistan så har vi større innflytelse. Da gir det grunn til å stille kritiske spørsmål at viktige operasjonelle beslutninger blir tatt uten man politikerne, NATO-rådet og generalsekretæren det hele tatt blir informert. Paradokset er at etter at president Barack Obama tok over, så er det blitt mer amerikanske alenegang i Afghanistan», sier Kristian Berg Harpviken, direktør for Fredsforskningsinstituttet (PRIO) .

Etter begge fadesene fikk NATOs politiske ledelse en beklagelse fra NATOs sentrale militære kommando (SHAPE). Den 15. juli 2009 fikk NATO-rådet omsider en briefing om Helmand. Da hadde de allierte blitt påførte sine største tap i det som var den blodigste måneden så langt i krigen. Da admiral David Rene Moreno fra SHAPE ga det amerikanerne beskrev som en «tørr» briefing. «Opprørsaktiviteten er konstant», sa admiral Moreno. Da kokte det over.

NATO angrep, politisk ledelse visste ingenting

Operation Khanjari in Afghanistan

Operation Khanjar in Afghanistan

The Frame: Operation Khanjar – U.S. Marines in Afghanistan

U.S. Marines launch Operation Khanjar – largest military offensive since 2004 battle of Fallujah

– Dypt uanstendig krig

Storoffensiv mot Taliban

Befalets Fellesorganisasjon | NATO har startet våroffensiven

Afghanistan: Operation Achilles Heel?

Operation Achilles – Wikipedia

Bråk rundt Galileo prosjektet

EU realiserer sentrale deler av sine ambisjoner i verdensrommet gjennom det globale, satellittbaserte navigasjonssystemet Galileo, som er EUs alternativ til USAs GPS (Global Positioning System), og som vil settes delvis i drift fra 2014/2015.

Ferdig utbygd skal Galileo bestå av 27 til enhver tid aktive satellitter, som vil gi historiens mest nøyaktige posisjonsangivelser for brukerne, også fordi Galileo og USAs GPS vil bruke samme frekvenser og virke sammen. Brukerne vil bli krysspeilet fra minst fire satellitter, og en mottagers posisjon vil bli registrert med en nøyaktighet på 1 meter.

Antall satellitter vil også fjerne problemet med satellittskygge. Brukerne vil med andre ord ikke miste signalene, selv om man er omgitt av de planlagte høyhusene i Bjørvika, skyskrapere på Manhattan eller befinner seg i Alpene.

Nøyaktigheten gjør at EU ser for seg en svært omfattende bruk av Galileo. Sporing av alt fra stjålne biler til kontroll av kriminelle med husarrest og demente pasienter, veiprising, fartskontroller, rednings- og leteaksjoner til sjøs og på land, og overvåking av alt fra militære styrker til tenåringer på byen er noen av mulighetene som utredes av myndigheter og kommersielle aktører.

Også forsikringsselskaper kan gjøre seg god nytte av systemet gjennom svarte bokser som blir stadig vanligere i biler. Etter en bilulykke kan man hente ut nøyaktig informasjon om farten på ulykkestidspunktet og akkurat når sjåføren tråkket på bremsen.

Visepresident Antonio Tajani i EU-kommisjonen, med ansvar for industri og entreprenørskap, orienterte Europaparlamentet så sent som i desember om at Galileo-systemet vil generere inntekter på 90 milliarder euro for EU-landene de neste 20 årene.

Mens EU holder fast på at Galileo vil koste 3,4 milliarder euro, har USAs ambassade i Berlin ifølge Wikileaks dokumenter rapport hjem at prisen kan ende på 10 milliarder euro. Stemmer disse påstandene, ligger det an til en kostnadseksplosjon som vil gi gjenlyd i verdensrommet. Offisielt hevder EU at det vedtatte utgiftsbudsjettet fra 2007 på 3,4 milliarder euro står fast. Dette på tross for at lekkede budsjettopplysninger i Tyskland og Storbritannia viser at dette ikke holder. Andre anslag varierer fra 5 til 10 milliarder euro.

Stortinget har sagt ja til å bevilge 68,9 millioner euro (551 millioner kroner) i årene 2008–2013. I tillegg har Norge betalt 22,07 millioner euro (176,6 millioner kroner) for utviklingen i en tidlig fase av prosjektet. Det betyr at Norges andel så langt er på litt over 727 millioner kroner. Hvis totalregningen imidlertid skulle bli på 10 milliarder euro, vil den norske andelen raskt nærme seg 2 milliarder kroner. I tillegg kommer utgiftene for utskyting av de siste satellittene og driftskostnadene.

Statssekretær Pål Julius Skogholt i Nærings- og handelsdepartementet sier at ”videre utbygging av Galileo til det opprinnelig planlagte systemet, bestående av 27 operative satellitter, vil være gjenstand for nye selvstendige beslutninger i EU og i Norge.”

Der Spiegel, den tyske utgaven av Financial Times og den britiske tenketanken Openeurope har alle publisert oppdaterte anslag som viser at utgiftene frem til ferdigstillelse øker fra 1,5–1,7 milliarder euro til mellom 4,9 og 5,1 milliarder euro (39,2–40,8 milliarder kroner). Legger vi dette til grunn, vil den norske andelen av de totale kostnadene ligge på vel 1,1 milliarder kroner.

Ifølge direktør Mats Persson i Openeurope er Galileo et prosjekt som er dårlig styrt og håndtert. ”Vårt anliggende er å stille spørsmål ved hvordan skattebetalernes penger blir brukt, og om de optimistiske anslagene for markedsandeler er realistiske i konkurranse med USAs GPS-System”, sier Persson, som synes det er vanskelig å si hvordan det går med prosjektet, men at det, sett i lys av hvor hardt finanskrisen har rammet EUs medlemsland, ikke ser lyst ut.

”Det vil være et fryktelig forlis om man beslutter seg for ikke å fullføre Galileo, samtidig tror jeg man fortsetter en stund til. Det kan gå begge veier”, sier Persson.

Gigantsprekk for europeisk satellittsatsing

Satellittkostnader til himmels

EU-GPS kan bli dyr for Norge

Galileo (satellite navigation)

Norge inn i EUs Galileo-prosjekt med 550 millioner

Norge med to stasjoner for EUs nye satellittsystem

Norge med på utbygging av EUs satellittnavigasjon

Norge deltar i utbyggingen av satellittnavigasjonssystemet Galileo

Klarsignal for Galileo – Norsk Romsenter

Fakta-ark: Norge og Galileo

USA presset Norge til å akseptere rakettskjoldet

USA la et knallhardt press på Norge for å hindre splittelse i NATO, og for å få den rødgrønne regjeringen til å akseptere rakettskjold og ta åpent avstand fra Russland og russiske påstander om rakettforsvaret. Wikileaks-dokumenter viser presset og avdekker dobbeltspillet fra sentrale statsråder og statssekretærer i regjeringen Stoltenberg for å imøtekomme USA.

USA brukte i 2007 og 2008 store ressurser for å påvirke kommentatorer og journalister, forskermiljøer, samt ledende stortings- og regjeringspolitikere. ”Vi presser våre samtalepartnere, både innen og utenfor Regjeringen, til i det minste å tilbakevise russisk feilinformasjon og å skille norske og russiske posisjoner for å unngå å ødelegge alliansesolidariteten”, skrev daværende USA-ambassadør Benson K. Whitney i et notat fra mars 2007.

Her ble det listet opp en rekke fremtredende norske aktører ambassaden har hatt møte med. Det inkluderte lederen av forsvarskomiteen på Stortinget, som da var Jan Petersen (H), daværende statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet, diverse embetsmenn i både utenriks- og forsvarsdepartementet, forskere og ”prominente journalister”, som ikke ble navngitt.

Den norske regjering drev ikke kun dobbeltspill når det kommer til jegerflyene, men også når det kommer til rakettforsvar. Utad var de kritiske og imot, men varslet samtidig USA allerede i 2007 om at Norge ville godta rakettforsvar i regi av NATO. I sin regjeringsplattform, Soria Moria I-erklæringen fra 2005, hadde Regjeringen forpliktet seg til å ”arbeide for å skrinlegge dagens planer for rakettforsvar.”

”Jeg mener forholdet mellom Norge og USA er basert på vennskap, allianse og lage tradisjoner. Et slikt forhold tåler også uenighetspunkter.” Slik beskriver utenriksminister Jonas Gahr Støre forholdet mellom USA og Norge etter at den rødgrønne regjeringen tok over i 2005.

Norge godtok rakettskjold allerede i 2007

Regningen for rakettforsvaret: 630 milliarder kroner på 12 år

Rakettskjold og sverd

Barth Eide fornøyd med rakettskjold-vedtaket

 

Wikileaks: Utarmet uran

Dokumentene, Iraqi War Logs, pulisert av Wikileaks viser at bruken av uranvåpen i Irak har forårsaket problemer for de amerikanske styrkene og Explosive Ordnance Disposal (EOD) arbeidet og at antatt utarmet uran blir nevnt i flere falske alarmer. Det er også en sak hvor Improvised Explosive Device (IED), som inneholdt utarmet uran, har blitt laget og lastebiler med radioaktivt avfall som skal ha blitt stanset i nærheten av grensen til Tyrkia. Ettersom Irak ikke hadde uranvåpen før 2003 må det antas at alle disse hendelsene som involverer uranvåpen, disse våpnene ble brakt til Irak av enten amerikanske eller britiske styrker.

Opprop for aksjoner på den internasjonale dagen for aksjon mot utarmet uraniumsvåpen den 6. november

Leaked US files show how uranium weapons have caused problems for EOD teams

Hva er EOD og IED?