Category Archives: Tortur

Stopp torturen av Bradley Manning og forfølgelsen av Julian Assange

Bradley Manning holdes i streng isolasjon i Quantico-fengslet i Virginia. FOTO: AP

Bradley Manning holdes i streng isolasjon i Quantico-fengslet i Virginia

Why Is Bradley Manning Being Held In Kuwait?

Amerikanske myndigheter har over lengre tid forsøkt å finne en hjemmel i amerikansk lov for å ta ut tiltale mot Julian Assange. Mulige forbindelser til menig Bradley Manning, som anklages for å ha lekket dokumenter fra en militærbase i Irak, kan være det som gir USA grunn til å ta ut en siktelse mot Assange.

Manning har blitt anklagd for å være kilden til Wikileaks lekkasjene og har i det siste året, etter å ha blitt arrestert i mai, sittet i enecelle i et militærfengsel i Quantico, Virginia, hvor han har sittet siden juli, da han ble ble overført fra et fengsel i Kuwait.

Manning er blitt holdt i varetekt og blir anklagd for uautorisert inntrengen i og bruk av klassifisert materiale. De lovbruddene han er anklaget for, har en strafferamme på 52 år, men foreløpig er ikke Manning dømt for noe. Behandlingen av ham i fengselet til og med før han har blitt anklagd er umenneskelig og, i følge mange nasjoner verden over, tortur. Det er dette Assange kan forvente seg hvis han blir gitt over til USA.

Manning holdes i streng isolasjon og må oppholde seg alene på cellen 23 timer i døgnet, under streng overvåkning. Han får ikke trene, og han får ikke ha hverken pute eller dyne på sengen. Nettavisen Salon.com viser til intervjuer med flere som har direkte kjennskap til soningsforholdene, der det fryktes at Manning kan få langvarige psykiske plager som følge av måten han blir behandlet på.

FBI gjennomgår nå en chatlogg for å finne ut om Assange oppmuntret og hjalp Manning med å ta ut topphemmelige militærdokumenter fra myndighetenes datasystemer. Dersom etterforskerne finner bevis for at han har deltatt på en slik måte, vil de trolig også hevde at han kan anses som medskyldig i uautorisert bruk og offentliggjøring av materialet, ikke bare som passiv mottaker og utgiver. Dermed vil amerikanske myndigheter trolig sikte ham for konspirasjon mot amerikansk sikkerhet – i tillegg til spionasje.

Ifølge magasinet Wireder det særlig den tidligere hackeren Adrian Lamo som har spilt en nøkkelrolle i den forbindelse, etter at han anga Manning i mai i år. Lamo mener Manning bekreftet via en Internett-chat at han var i kontakt med Assange på det tidspunktet da han lastet opp de hemmelige dokumentene. Assange skal ha gitt Manning tilgang til en av Wikileaks’ servere der han kunne laste opp dokumentene, som senere ville bli gjennomgått og muligens publisert.

I chatten skrøt Manning av unike og eksklusive forbindelser med den gåtefulle australieren, som dessuten skal ha tilbudt ham en jobb hos Wikileaks, ifølge Lamo.

Siden det ble iverksatt autorisert etterforskning av Assange sist uke, er blant annet The Espionage Act fra 1917 og en lov om datasvindel fra 1986 blitt foreslått tatt i bruk i kampen mot Wikileaks-grunnleggeren, på samme måte som disse ble brukt mot Bradley Manning. Disse lovene har imidlertid aldri gitt grunnlag for å ta ut tiltale mot personer som har mottatt og videreført informasjon, fordi en slik rolle er sterkt beskyttet i lover om presse- og ytringsfrihet.

Skulle myndighetene gå den veien, ville de samtidig måtte forsvare hvorfor de ikke tar ut samme tiltale mot andre medieorganisasjoner som på lignende vis har offentliggjort hemmelig materiale. ”Myndighetene har et sterkt ønske om unngå publiseringsaspektet og heller vektlegge lekkasjeaspektet, for å fremstå ryddigere og for å unngå grunnlovskonflikter”, hevder Daniel C. Richman, jusprofessor ved Columbia-universitetet.

Men fordi retten antakeligvis ikke vil godta chat-loggen som tilstrekkelig bevismateriale, trenger myndighetene mer for å drive saken helt gjennom, mener Richman.

Å bringe inn Manning som vitne mot Assange kan være en løsning i så måte, for å få inn flere opplysninger om tidligere forbindelser dem imellom. Da må myndighetene først overtale Manning, som tidligere har vært motvillig til et slikt samarbeid.

Spionlov fra 1917 kan føre Assange til USA

– USA vil ta ut spionsiktelse mot Assange

The inhumane conditions of Bradley Manning’s detention

The torture of truth-teller Bradley Manning

U.S. Trying to Build Conspiracy Case Against WikiLeaks’ Assange

U.S. Tries to Build Case for Conspiracy by WikiLeaks

More on How Physicians Became Torture Doctors for CIA

Stop the War: Nobels fredspris til Wikileaks

With all humility, Obama should now return his Nobel Peace Prize. In 2010, his war policies managed to put George W. Bush’s warmongering in the shade. Stop the War suggests that it is awarded jointly to Julian Assange, Wikileaks and Bradley Manning, the alleged source of the leaks which so comprehensively lifted the veil on the secrecy and
lies that Obama, Bush, Cameron etc. use to wage unjustified and illegal wars.

The torture of truth-teller Bradley Manning

We Stand With Bradley Manning

Opprop for umiddelbar løslatelse og at Mannings advokater skal kunne snakke med ham.

Bakgrunnsinformasjon

The PATRIOT Act: Bradley Manning and Julian Assange – Predicting Torture

Bradley Manning’s health deteriorating in jail, supporters say

UN Torture Office Probes Treatment of Alleged US Whistleblower

As U.N. Probes Whether His Confinement is Torture, Bradley Manning Speaks

Supporters Call for End to Inhumane Treatment of Bradley Manning

If Bradley Manning is the sources of any or all of the recent information about Afghanistan and/or the «Collateral Murder» video released by Wikileaks, he is a hero. Whether or not he is the leaker, he should be released immediately.

Støtt Bradley Manning ved å signere oppropet

bradleymanning.org

Join savebradley on Facebook

Support Bradley Manning, Courageous Army Whistle-blower

***

Wikileaks: Tortur

Flere hundre av de lekkede dokumentene om Irak-krigen som WikiLeaks har publisert avslører tortur av hjelpeløse ofre, bundet på hender og føtter, med munnen teipet igjen og bind for øynene, som mishandles av menn i uniform med stålvaier, metallrør, gummislanger, trekjepper og kjettinger. Dokumentene avslører blant annet at ofre ble hengt opp i taket etter håndleddene, og flere ble også utsatt for syreangrep. Alt dette uten at overgrepene ble forsøkt stanset eller etterforsket.

Mange av dokumentene dokumenterer de irakiske militæres mishandling av fanger, mens andre synes å vise at amerikanske styrker ikke gjorde noe for å stanse torturen. Fangene ble utsatt for overgrep som mishandling, elektrosjokk og voldtekt, og også drap skriver den britiske avisen Guardian. En hemmelig ordre gjorde det mulig for USA å overse irakiske sikkerhetsstyrkers overgrep mot hjelpeløse fanger, viser hemmelige dokumenter WikiLeaks har avslørt.

BBC News – Huge Wikileaks release shows US ‘ignored Iraq torture’

BBC News – UN urges US and Iraq to probe Wikileaks torture claims

The High Court of Justice i London

I etterkant av Wikileaks’ lekkasje rundt Irak krigen kom det frem at det britiske forsvaret ifølge avisen The Guardian i de siste årene utviklet avhørsteknikker som kan være i strid med internasjonal rett.

Lekkasjen, som  kom samtidig som britisk militære fengslings- og avhørspraksis er gjenstand for stadig mer gransking, viser at forsvarspersonell har fått opplæring i metoder som blant annet å true og utmatte fanger, og å true dem til å være nakne. Personell som skal avhøre skal ha fått beskjed om å fremprovosere ydmykelse, usikkerhet, stedløshet, utmattelse, usikkerhet og redsel hos fangene. I materiellet blir det foreslått hvordan avhørene kan oppnå dette.

Materiellet som er brukt i opplæring har blitt utviklet i hemmelighet de siste årene. En PowerPoint-presentasjon fra september 2005 instruerer om at fanger bør bli kledd nakne før de blir avhørt, skriver Guardian: ”Få dem nakne”, og ”Hold dem nakne hvis de ikke følger ordre.” En annen manual fra samme tidsperiode råder avhørspersonell til å sette bind for øynene på fangene, for å sette dem under press. I et treningsopplegg fra april 2008 foreslås det at fanger bør holdes under forhold som er fysisk ubehagelige, og at de bør trues. Utmattelse av fangenes sanser er lovlig, ifølge manualen, så lenge det finnes ”godkjente operasjonelle grunner.” Her oppfordres det også til å strippe klærne av fangene.

Ifølge nyere treningsmateriell er bind for øynene og ørene, samt ”strips” av plast, essensielt utstyr for personell som skal drive med avhør i forsvaret. Mens fanger bør få lov til å sove eller hvile i åtte timer hvert døgn, trenger bare fire timer av søvnen å være uavbrutt, står det videre. Manualen foreslår at personell som avhører sier til fanger at de ikke får kommunisere med andre i det hele tatt, hvis de ikke svarer på spørsmål.

Det graderte britiske treningsmateriellet ble utarbeidet etter at Baha Mousa, en irakisk hotellresepsjonist, ble torturert til døde av britiske soldater i Basra i september 2003. Noe av materiellet ble laget etter en britisk militær etterforskning om overgrep mot sivile irakere i januar 2008. Konklusjonen i etterforskningen var det ikke var systemtiske overgrep, selv om det fantes flere kritikkverdige saker.

Teknikkene ser ut til å være i strid med Genèvekonvensjonene fra 1949, som forbyr alle former for fysisk eller moralsk press, spesielt press brukt for å fremskaffe informasjon. Saken, som ble avslørt etter at Guardian omtalte Wikileaks’ offentliggjorte amerikanske militære dokumenter som avslørte tortur, henrettelser og krigsforbrytelser fra krigen i Irak, pågår nå i The High Court of Justice i London, en sentral britisk domstol som holder til i The Royal Courts of Justice, en sentral britisk domstol i London.

Forrige måned rapporterte Guardian at britiske soldater er mistenkt for å stå ansvarlige for drap på irakiske sivile i tillegg til Mousa. Advokatene til mer enn 100 irakere, som ble holdt fanget og avhørt av britiske styrker mellom invasjonen i mars 2003 og april 2007, vil der hevde at det er bevis for at irakerne ble torturert systematisk. Guardian skriver at retten trolig ikke er kjent med det siste treningsmaterialet for avhør som avisen har hatt tilgang til.

Avslører hemmelige avhørsteknikker

The Wikileaks Effect: UK Guardian Reveals British Interrogation Manuals Authorize Torture