Category Archives: Spionasje

Bråk rundt Galileo prosjektet

EU realiserer sentrale deler av sine ambisjoner i verdensrommet gjennom det globale, satellittbaserte navigasjonssystemet Galileo, som er EUs alternativ til USAs GPS (Global Positioning System), og som vil settes delvis i drift fra 2014/2015.

Ferdig utbygd skal Galileo bestå av 27 til enhver tid aktive satellitter, som vil gi historiens mest nøyaktige posisjonsangivelser for brukerne, også fordi Galileo og USAs GPS vil bruke samme frekvenser og virke sammen. Brukerne vil bli krysspeilet fra minst fire satellitter, og en mottagers posisjon vil bli registrert med en nøyaktighet på 1 meter.

Antall satellitter vil også fjerne problemet med satellittskygge. Brukerne vil med andre ord ikke miste signalene, selv om man er omgitt av de planlagte høyhusene i Bjørvika, skyskrapere på Manhattan eller befinner seg i Alpene.

Nøyaktigheten gjør at EU ser for seg en svært omfattende bruk av Galileo. Sporing av alt fra stjålne biler til kontroll av kriminelle med husarrest og demente pasienter, veiprising, fartskontroller, rednings- og leteaksjoner til sjøs og på land, og overvåking av alt fra militære styrker til tenåringer på byen er noen av mulighetene som utredes av myndigheter og kommersielle aktører.

Også forsikringsselskaper kan gjøre seg god nytte av systemet gjennom svarte bokser som blir stadig vanligere i biler. Etter en bilulykke kan man hente ut nøyaktig informasjon om farten på ulykkestidspunktet og akkurat når sjåføren tråkket på bremsen.

Visepresident Antonio Tajani i EU-kommisjonen, med ansvar for industri og entreprenørskap, orienterte Europaparlamentet så sent som i desember om at Galileo-systemet vil generere inntekter på 90 milliarder euro for EU-landene de neste 20 årene.

Mens EU holder fast på at Galileo vil koste 3,4 milliarder euro, har USAs ambassade i Berlin ifølge Wikileaks dokumenter rapport hjem at prisen kan ende på 10 milliarder euro. Stemmer disse påstandene, ligger det an til en kostnadseksplosjon som vil gi gjenlyd i verdensrommet. Offisielt hevder EU at det vedtatte utgiftsbudsjettet fra 2007 på 3,4 milliarder euro står fast. Dette på tross for at lekkede budsjettopplysninger i Tyskland og Storbritannia viser at dette ikke holder. Andre anslag varierer fra 5 til 10 milliarder euro.

Stortinget har sagt ja til å bevilge 68,9 millioner euro (551 millioner kroner) i årene 2008–2013. I tillegg har Norge betalt 22,07 millioner euro (176,6 millioner kroner) for utviklingen i en tidlig fase av prosjektet. Det betyr at Norges andel så langt er på litt over 727 millioner kroner. Hvis totalregningen imidlertid skulle bli på 10 milliarder euro, vil den norske andelen raskt nærme seg 2 milliarder kroner. I tillegg kommer utgiftene for utskyting av de siste satellittene og driftskostnadene.

Statssekretær Pål Julius Skogholt i Nærings- og handelsdepartementet sier at ”videre utbygging av Galileo til det opprinnelig planlagte systemet, bestående av 27 operative satellitter, vil være gjenstand for nye selvstendige beslutninger i EU og i Norge.”

Der Spiegel, den tyske utgaven av Financial Times og den britiske tenketanken Openeurope har alle publisert oppdaterte anslag som viser at utgiftene frem til ferdigstillelse øker fra 1,5–1,7 milliarder euro til mellom 4,9 og 5,1 milliarder euro (39,2–40,8 milliarder kroner). Legger vi dette til grunn, vil den norske andelen av de totale kostnadene ligge på vel 1,1 milliarder kroner.

Ifølge direktør Mats Persson i Openeurope er Galileo et prosjekt som er dårlig styrt og håndtert. ”Vårt anliggende er å stille spørsmål ved hvordan skattebetalernes penger blir brukt, og om de optimistiske anslagene for markedsandeler er realistiske i konkurranse med USAs GPS-System”, sier Persson, som synes det er vanskelig å si hvordan det går med prosjektet, men at det, sett i lys av hvor hardt finanskrisen har rammet EUs medlemsland, ikke ser lyst ut.

”Det vil være et fryktelig forlis om man beslutter seg for ikke å fullføre Galileo, samtidig tror jeg man fortsetter en stund til. Det kan gå begge veier”, sier Persson.

Gigantsprekk for europeisk satellittsatsing

Satellittkostnader til himmels

EU-GPS kan bli dyr for Norge

Galileo (satellite navigation)

Norge inn i EUs Galileo-prosjekt med 550 millioner

Norge med to stasjoner for EUs nye satellittsystem

Norge med på utbygging av EUs satellittnavigasjon

Norge deltar i utbyggingen av satellittnavigasjonssystemet Galileo

Klarsignal for Galileo – Norsk Romsenter

Fakta-ark: Norge og Galileo

President Barack Obama og statssekretær Hillary Clinton bør trekke seg fra sine stillinger

Julian Assange har fortsatt sin kritikk mot amerikanske regjeringsledere. Han har bade bedt president Barack Obama og statssekretær Hillary Clinton om å trekke seg fra sine stillinger så fremt det kan bli bevist at USA har spionert på FN folk.

Assange: «The whole chain of command who was aware of this order, and approved it, must resign if the US is to be seen to be a credible nation that obeys the rule of law. The order is so serious it may well have been put to the president for approval.»

SE: Wikileaks: Spionasje

WikiLeaks’ Assange Continues Assault on U.S. Officials

Julian Assange: «Geopolitics will be separated into pre and post ‘Cablegate»

WikiLeaks Founder: Clinton Should Resign

WikiLeaks founder Assange asks Obama to resign

WikiLeaks: CIA Drew up Intel «Wishlist» for State Dept.

WikiLeaks Founder Julian Assange Tells TIME: Hillary Clinton ‘Should Resign’

Wikileaks: Spionasje

USAs tidligere utenriksminister Condoleezza Rice (t.v.) og nåværende utenriksminister Hillary Clinton skal begge ha beordret sine diplomater om å drive overvåking i utlandet.

I de lekkede dokumentene framgår det at det amerikanske utenriksdepartementet bedt amerikanske diplomater i en rekke land om å spionere på både fiender og allierte. Amerikanske diplomater har med dette fått en styrket rolle i utenlandsetterretning.

Både USAs tidligere utenriksminister Condoleezza Rice og nåværende utenriksminister Hillary Clinton har beordret diplomater i utlandet om å følge med og rapportere inn om både enkeltpersoner og grupper. Nordmenn kan ha blitt rammet. Humanitære organisasjoner og norske FN-topper kan være på listen over mulige overvåkingsobjekter.

Også Prio-direktør Kristian Berg Harpviken mener det er sannsynlig at nordmenn i utlandet kan ha blitt omfattet av USAs overvåknings-direktiv. ”Gitt omfanget av den overvåkingen og de vide fullmakter som ligger i disse direktivene virker det overveiende sannsynlig at nordmenn som opererer internasjonalt har blitt overvåket”, sier Harpviken.

I et direktiv til amerikanske utenriksstasjoner fra 2008 beordret daværende utenriksminister Condoleezza Rice overvåkning av humanitære organisasjoner som var i kontakt med ”terrorgrupper, særlig veldedighetsorganisasjoner tilhørende Hamas eller andre politiske og humanitære organisasjoner som er mistenkt for å sende penger til væpnede grupper”.

Ifølge Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Waage kan de norske humanitære organisasjonene Norsk Folkehjelp og Norwac ha blitt overvåket som resultat av direktivet. ”Norsk Folkehjelp har i en årrekke drevet humanitær bistand blant palestinerne på Gazastripen. De har en fast stedlig representant, Kirsten Belck-Olsen, som har bodd i Gaza by. Alt avhengig av øynene som ser og hvilke definisjoner man bruker, vil jeg tro at en organisasjon som driver en slik type humanitært arbeid kan bli satt i en sånn kategori”, sier Waage.

”Norwac er helt klart en annen organisasjonen som kan ha blitt rammet”, sier Waage, som understreker at organisasjonene ikke kan lastes hvis de har havnet i amerikanernes søkelys. ”Det er helt umulig å definere hva en såkalt ”Hamas-terrorist”, ”Hamas-sympatisør” eller ”Hamas-støttespiller” er. Et flertall på Gazastripen stemte på Hamas ved det eneste lovlig avholdte demokratiske valget som har blitt avholdt i området, som amerikanerne selv påtvang palestinerne å gjennomføre”, sier hun.

Erik Fosse, leder i Norwac, ønsker ikke å kommentere om han tror organisasjonen kan ha blitt rammet av en slik overvåking. ”Vi gir ikke noen direkte støtte til humanitære organisasjoner på Gazastripen. I Palestina samarbeider vi med de palestinske selvstyremyndighetene og tidligere gjennom Røde Halvmåne”, sier han.

”Vi anerkjenner det valget den palestinske befolkningen gjorde under okkupasjon i 2006. Etter den palestinske splittelsen forholder vi oss til at Hamas i dag leder myndighetene i Gaza. Vi jobber også på Vestbredden, og forholder oss likeledes til den palestinske myndigheten der”, påpeker kommunikasjonssjef Tor-Henrik Andersen i Norsk Folkehjelp, som legger til ”At amerikanske myndigheter ser på Hamas som en terroristorganisasjon endrer ikke vår holdning til dette.”

I juli 2009 ble et hemmeligstemplet direktiv, som  visker ut linjene mellom spionasje og diplomati, undertegnet USAs utenriksminister Hillary Clinton. Direktivet ber amerikanske diplomater om å samle inn informasjon, såkalte biometriske data, fra høytstående FN-personell, inkludert FNs generalsekretær Ban Ki-Moon og var lederne for FN-operasjoner, som FNs innsats i Afghanistan, som inntil i år ble ledet av den norske spesialutsendingen Kai Eide.

Biometriske data er her forstått som fotografier, fingeravtrykk, DNA-materiale, personlige passord, kredittkortinformasjon, kontonummer, telefonnumre, epostadresser, mobilnummer, helsetilstand, arbeidstider, møteplaner og bonuskort i forbindelse med flyreiser, samt informasjon om etniske og religiøse tilknytninger.

Man ville også ha informasjon om Bans ledelses- og beslutningsstil, og hans innflytelse i sekretariatet. Dokumentene er sendt til ambassader i Midtøsten, Øst-Europa, Latin-Amerika og USA, samt til amerikanske FN-operasjoner i utlandet.

Diplomatene fikk også beskjed om å kartlegge representantene for de faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd, slik som Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia, nasjoner som alle har vetorett i FNs sikkerhetsråd. Spionasjen retter seg også mot  samt en rekke personer lenger ned i FN-systemet.

Ifølge et annet direktiv, som også er signert utenriksminister Hillary Clinton, har afrikanske samfunnstopper fra landene Kongo-Brazzaville, Rwanda og Burundi i søkelyset.

“Etterretning om medlemmene i Sikkerhetsrådet er jo delvis pinlig. Det er forskjell på diplomati og spionasje, selv om alle stormakters ambassader har egne etterretningsfolk”, sier Janne Haaland Matlary.

”Man skulle tro at jeg også ble omfattet av det. Jeg synes dette er bisarrt, hvis det er riktig. Men jeg trøster meg med at jeg ikke har opplevd noen uregelmessigheter”, sier Eide. ”Det overrasker meg at det kom fra det amerikanske Utenriksdepartementet. Hvis det er riktig, virker det klossete. Dette er vanligvis noe etterretningen driver med.”

”Jeg synes det er synd at lekkasjene har funnet sted, men de forteller jo allmennheten noe om hvordan verden ser ut. Dette er åpenbare viktige spørsmål som noen av oss har måttet leve med”, sier han.

Prio-direktør Kristian Berg Harpviken påpeker at amerikanerne kan ha hatt mange forskjellige motiver for å drive overvåking i utlandet. ”Det er ingen tvil om at amerikanerne på mange måter oppfattet Kai Eide som en alliert. Han er en sentral norsk diplomat som også hadde meget gode kontakter i Washington og Brussel”, sier Harpviken.

”Samtidig var man nok veldig opptatt av å holde kontroll på hva FN i Afghanistan drev med og man så på FN delvis som et mulig problem. Når FNs handlekraft har vært så begrenset som den var fra 2001 og frem til i dag har det mye å gjøre med at det har vært et sterkt uttrykt ønske å begrense FNs handlekraft.”

USA skal ha spionert på FN-topper

Ba diplomatene sine om å spionere

Lekkasjene er ute

USA skal ha spionert på FN-topper

USA skal ha spionert på FN-ledere

Kan ha samlet inn norske fingeravtrykk og bankkort

FN krever granskning etter Wikileaks-avsløring

Utenriksminister Hillary Clinton bør trekke seg

State Dept: 'WikiLeaks Documents Demonstrate the Tremendous Work Being Done by Diplomats Around the World'

I et intervju med nyhetsmagasinet Time tirsdag sa Assange at utenriksminister Hillary Clinton bør trekke seg dersom hun har beordret amerikanske diplomater til å drive spionasje.

I en 36-minutters konversasjon sa Assange at Hillary Clinton “should resign, if it can be shown that she was responsible for ordering U.S. diplomatic figures to engage in espionage in the United Nations, in violation of the international covenants to which the U.S. has signed up. Yes, she should resign over that.“

Ifølge talsmannen for utenriksdepartementet, Philip J. Crowley, ga ikke Clinton beskjed om at statsdepartementsfolk skulle spionere på FN diplomater, slik som det blir fastslått av en diplomatisk kabel offentliggjort av WikiLeaks: “Dette er absurd og dårlig informert.” Crowley la til at materialet Wikileaks har kommet med kun demonstrerer hvor hardt diplomater arbeider:

“Diplomats are diplomats. Their job is to interact with people, gather information, gain perspective on events around the world and report those findings in a way that helps inform our policies and form out actions. Nothing in any document that allegedly is in the tranche of WikiLeaks or in possession of WikiLeaks changed the role of any diplomat, anywhere in the world. The leak of these documents is something we have strongly condemned, but what these documents demonstrate is the tremendous work being done by diplomats around the world, led by Secretary Clinton.”

WikiLeaks Founder Assange to TIME: Clinton ‘Should Resign’ – TIME

State Dept: ‘WikiLeaks Documents Demonstrate the Tremendous Work Being Done by Diplomats Around the World’

US officials insist Clinton not ordering diplomats to spy