Category Archives: Pakistan

Wikileaks: Utenomjuridiske drap på sivile

Ifølge en lekkasje fra Wikileaks har den britiske regjeringen trent opp en bangladeshisk paramilitærstyrke, Rapid Action Battalion (RAB), anklaget av menneskerettighetsorganisasjoner for å være en ”regjeringsdødsskvadron”. Medlemmer av RAB, som har blitt holdt ansvarlig for hundrevis av utenomjuridiske drap i de siste årene og blir sagt om ofte å ha benyttet seg av tortur, har mottatt britisk trening i såkalt ”undersøkende intervjuteknikker” og ”regler for engasjement”. Nå forsøker jurister å foreta en juridisk vurdering av saken ut fra det argument at det bryter med internasjonal lov.

WikiLeaks cables: Bangladeshi ‘death squad’ trained by UK government

Government faces legal challenge over training of Bangladeshi ‘death squad’

Se: Wikileaks: Tortur

I etterkant av en rekke utenomjuridiske drap i Swat dalen og i stammeregionen konkluderte USA med at pakistanske styrker var ansvarlige, men bestemte seg for ikke å kommentere det offentlig. Det var en ”hevnkultur” i den pakistanske hæren som forte til drapene under kamp mot Taliban i området, men mens amerikanske diplomater hadde private bekymringer vedrørende drapene, som nå er I et antall på flere hundre, anså de det bedre å ikke ta saken opp i dagens lys, men tillate den pakistanske hæren selv å ta seg av hele affæren.

US ‘kept Pakistani army Swat murders secret’

Wikileaks: Pakistan

 

Forfalsket lekkasje i Pakistan

Wikileaks: Pakistan

Wikileaks lekkasjene viser i detalje den dype konflikten som eksisterer mellom USA og Pakistan, mellom Washington og Islamabad, over en rekke saker, inkludert kontra-terrorisme, Afghanistan og finans, samt atomspørsmålet.

US embassy cables: US expresses fears over Pakistan nuclear weapon programme

WikiLeaks: Pakistan, the world’s nightmare – The Times of India

CIA, Mossad and Soros behind Wikileaks | Pakistan Daily

Ifølge en annen lekkasje fra Wikileaks har små styrker av amerikanske spesialstyrkesoldater i hemmelighet arbeidet innen det pakistanske militære for å jakte på militante Taliban og al-Qaida opprørere i stammeregionen og koordinert droneangrep. Anvendelsen av spesialstyrker i 2009 har sammenfalt med en dramatisk bølge av droneangrep i de samme områdene. Mellom 400-700 mennesker døde av slike angrep i 2009, og andelen sivile drepte har skapt kritikk, og da især ettersom stadig flere hevder at slike angrep fører til mer vold heller enn å få en bukt med den.

Wikileaks lekkasjene viser at det amerikanske militære, rettere sagt US Defence Department Special Operations Command, som har overoppsyn med USAs hemmelige operasjoner, forhørte seg om detaljer rundt flyktningleire og hjelpebyråer ved den pakistansk-afghanske grensen, trolig for å få tak i luftangrepsmål, fra de amerikanske ambassadene i Kabul og Islamabad. ”De har bedt om informasjon om flyktningleire, navn og plassering, leirstatus, antall IDS/flyktninger og etnisk bakgrunn, samt om de NGOene og humanitære hjelpeorganisasjoner som arbeider i leirene” het det seg i et en av lekkasjene fra Islamabad ambassaden.

WikiLeaks cables: US special forces working inside Pakistan

WikiLeaks: Alarm at Pentagon request to survey Pakistan refugee camps

Dette skjer samtidig som millioner av dollar fra amerikansk militærhjelp for å bekjempe opprørere, inkludert 26 millioner dollar for piggtrådgjerde og 70 millioner dollar til forsvare mottikke-eksisterende Taliban krigsfly, såkalt Coalition Support Funds (CSF), ifølge Wikileaks lekkasjer har blitt omdirigert til den pakistanske regjeringen.

Det hele vitner om et konfliktfylt forhold mellom de to allierte. Diskusjoner om penger og militærforsyninger foregår bak stengte dører. Gjensidig mistillitt ettersom Pakistan beskylder USA for å støtte India, noe som blant annet har fått pakistanske generaler, som i tillegg frykter at USA vil øke innflytelsen til de pakistanske sivile lederne, til å kritisere og motarbeide USA. Dette blant annet gjennom å forsinke visa for diplomater, blokkere importtilgang for militærkjøretøy, ”sabotere” en sikkerhetskontrakt og ”stanse og holdt tilbake ambassadebiler.”

America, Pakistan and the $26m barbed wire bill

USA er også frustrert ettersom Islamabad støtter utvalgte opprørere som en buffer mot India. Pakistans hær støtter i hemmelighet 4 store paramilitære grupper, inkludert Taliban og dem som sto bak angrepet i Mumbai, Lashkar-e-Taiba, og etter hva den amerikanske ambassadør advarte om vil “ingen sum penger” kunne endre denne politikken.

På tross av at Pakistan har mottatt mer enn 16 milliarder dollar i amerikansk bistand siden 2001 så ”er det ikke en sjanse for at Pakistan vil vurdere å stanse støtten … som en tilstrekkelig kompensasjon for å trekke sin støtte fra disse gruppene”, skrev ambassadør til Pakistan, Anne Patterson, i en hemmelig anmeldelse av Afghanistan-Pakistan strategien i september 2009, hvor hun setter lys på den sterke kontradiksjonen at en av Washingtons nøkkelallierte i hemmelighet støtter dets fiender – og er en innrømmelse av begrensningene til USAs makt i et land som ennå ser India, ikke Taliban, som sin hovedtrussel.

Pakistans president, Asif Ali Zardari, påstår at broren, Shahbaz Sharif, som er ministerleder for Punjab provinsen, til Pakistans opposisjonsleder, Nawaz Sharif, ”tipset” Lashkar-e-Taiba (LeT)/ Jamaat-ud-Dawa (JuD) om kommende FN sanksjoner i etterkant av Mumbai anmgrepene i 2008, hvor over 170 mennesker ble drept, noe som ville tillate dem å tømme sine bankkontoer før de kunne bli raided.

Amerikanske diplomater klarte ikke å finne ut hvor vidt anklagene, som kom midt under en pågående politisk strid mellom Zardari og Sharif, stemte, men JuD, som er den økonomiske delen av LeT, må ha fått advarsel fra et eller annet sted. Bankkontoene inkluderte overraskende små beløp.

En talsmann for Punjab regjeringen benektet anklagen. ”Det er ingenting sant I det”, sa senator Pervaiz Rashid, som fungerer som rådgiver for Sharif, som la til ”Zardari er vår politiske motstander og han vil velte vår regjering.” Han fremholder at Sharif umulig kunne ikke ha visst om FN sanksjonene ettersom den FN koordinerte aksjonen var med føderalregjeringen og ikke provinsregjeringen.

WikiLeaks cables: ‘US aid will not stop Pakistan supporting militants’

WikiLeaks cables: Pakistan opposition ‘tipped off’ Mumbai terror group

Pakistans hærsjef, general Ashfaq Kayani, planla å velte president Asif Ali Zardari og tvinge ham i eksil for på den måten å løse en politisk konflikt. Kayani luftet ideen under en rekke møter med USAs ambassadør Anne Patterson i mars 2009, mens opposisjonsleder Nawaz Sharif demonstrerte sammen med tusenvis av støttespillere i en grasrotbevegelse som truet med å velte regjeringen. Kayani sa han mislikte Zardari, men hadde ennå mer mistillitt til Sharif, og ønsket å finne en løsning for å hinder at opposisjonsledereren kom til makten.

Krisen ble satt igang på grunn av at Zardari forsøkte å stanse Sharif fra å bli parlamentetskandidat og det at han nektet å reinstallere den avsatte høyesterettsdommeren Iftikhar Chaudhry.

Lekkasjen vitner om hvor stor rolle det pakistanske militære spiller i sivil politikk bak scenen kun 6 måneder etter at den siste militære leder, general Pervez Musharraf, trakk seg, samt den sentrale rollen til vestlige diplomater i pakistanske maktspill. USA blir som oftest ansett for å være en stor hund i Pakistans bakgård: en spradende makt som lager regler, bjeffer ordre og bruker sin tyngde.

USA, blir ansett for å være en tungvekter i pakistansk politikk, men også Saudi Arabia, som er hjem for Islams, og da især Sunni Islams, helligste steder, er dette på tross av at dette er noe som sjelden nevnes. I de siste årene har saudiske herskere støttet pakistanske politikere, holdt frem deres massive finansklut for oppnå politiske resultater og til og med fremmet at Pakistan skal bli underlagt militærstyre. ”Vi i Saudi Arabia er ikke observatører i Pakistan, vi er deltagere,” sa den saudiske ambassadøren i USA, Adel al-Jubeir, i 2007.

På 1980-tallet grunnla saudisk etterretning, sammen med CIA, den anti-sovjetiske “jihad” i Afghanistan, og siden da har saudierne gitt milliarder i finansiell støtte og kutt på oljeprisen. Men forholdet har forsuret seg i de siste to årene ettersom kong Abdullah og de herskende prisene har vist klar støtte til opposisjonslederen Nawaz Sharif i forhold til presidenten Asif Ali Zardari. I januar 2009 fortalte Abdullah til James Jones, som da var USAs nasjonalsikkerhetsrådiver, at Zardari ikke klarte å hamle opp med terrorisme og beskrev ham som ”det råttne hodet” som ”infiserte hele kroppen.”

WikiLeaks cables: Pakistani army chief considered plan to oust president

WikiLeaks cables: Saudi Arabia wants military rule in Pakistan

Amerikanske og britiske diplomater frykter for at terrorister kan få tak på spaltemateriale fra det pakistanske atomvåpen programmet eller at det vil foregå en ødeleggende atomkrig mellom Pakistan og India. Wikileaks lekkasjene viser at man har advart om at Pakistan raskt bygger sitt atomarsenale på tross av landets økende ustabilitet og en ”foreventende økonomisk katastrofe.”

US embassy cables: Fears over safety of Pakistan’s nuclear weapons

US embassy cables: Punjab, ISI and a distracted president trouble Pakistan

WikiLeaks cables expose Pakistan nuclear fears

BBC News – Wikileaks US cables: Pakistan rejects nuclear arms fear

Forfalsket lekkasje i Pakistan

Flere pakistanske medier var fredag nødt til å trekke tilbake en artikkel basert på falske diplomatiske brev. The News hevdet torsdag at amerikanske diplomatbrev offentliggjort av WikiLeaks viste at indiske spioner støtter militante islamister nordvest og sørvest i Pakistan og at amerikanske diplomater skal ha stemplet indiske generaler som «folkemordere.»

Med datolinje fra Washington skrev avisen hvordan amerikanske diplomater betraktet en av Indias generaler som ”inkompetent” og en ”nerd”, og en annen som ”selvopptatt, gretten og sær” og at han ”knapt ble tålt” av sine underordnede. En annen general ble sammenlignet med den avdøde serbiske lederen Slobodan Milosevic ”med hensyn til å ha slaktet muslimer gjennom krigsforbrytelser i indisk Kashmir.”

Men fredag skrev The News at ”ved videre undersøkelser fant vi ut fra våre kilder at historien er tvilsom og kan ha blitt plantet.” The News skriver videre at rapporten stammet fra et lokalt nettsted som er ”kjent for sine tette bånd til visse etterretningsorganisasjoner.”

India og Pakistan har utkjempet tre kriger siden de ble uavhengige fra Storbritannia i 1947, og Pakistans mektige militæretablissement fortsetter å betrakte India som den største trusselen mot landet, tross Talibanopprøret langs grensen til Afghanistan.

Flere pakistanske aviser rapporterte om saken torsdag, og krediterte nyhetsbyrået Online i Islamabad som kilde. En resepsjonist nektet fredag å videreformidle AFPs samtale til redaktørene. Engelskspråklige The Express Tribune trakk også tilbake historien på forsiden, og skrev at den ”beklager dypt å ha offentliggjort denne artikkelen uten å få den bekrefter, og ber på det sterkeste om unnskyldninger for vansker det kan ha skapt.”

Wikileaks: Pakistan

Den pågående atomkonflikten mellom USA og Pakistan blir omtalt i dokumentene. Amerikanernes frykt for Pakistans atomvåpen er større enn tidligere kjent, og Washington er også bekymret over at de militære skal gripe makten i et nytt kupp. Frykten kommer til syne i dokumenter fra amerikanske diplomater i Islamabad som er offentliggjort av nettstedet WikiLeaks.

”Pakistan produserer atomvåpen raskere enn noe annet land i verden”, heter det i et notat fra 2008. Amerikanske myndigheter ønsker angivelig å fjerne en forskningsreaktor for anriking av uran, fordi de mener at denne kan brukes til kjernefysiske våpen. Pakistanske myndigheter har så langt nektet å etterkomme dette, fordi de skal være redde for å framstå svake overfor egne borgere.

”20.000–130.000 mennesker er direkte involvert i de pakistanske atomvåpen- og rakettprogrammene. Det fins ingen garanti for at alle er 100 prosent lojale og pålitelige”, heter det i et notat der de amerikanske diplomatene viser til russiske kilder.

Daværende ambassadør Anne Patterson legger heller ikke skjul på sin frykt over at ytterliggående islamister skal få hånd om deler av atomarsenalet. ”Vår store bekymring er ikke at militante islamister skal stjele fullverdige våpen, snarere at pakistanske statsansatte skal lykkes med å smugle ut nok kjernefysisk materiale til at terrorister skal kunne bygge en bombe av det”, skrev hun i et notat i 2009.

Også britiske og russiske myndigheter er dypt bekymret over det pakistanske atomvåpenprogrammet, går det videre fram.

Frykt for militærkupp

Andre dokumenter viser USAs frykt for at de militære nok en gang skal gripe makten i et kupp i Pakistan. Landets mektige hærsjef, general Ashfaq Kayani, fortalte i 2009 selv til ambassadør Patterson at han vurderte å ”overtale” president Asif Ali Zardari til å gå av, noe de amerikanske diplomatene tolket som om hærsjefen planla kupp eller attentat mot Zardari.

Zardari kom til makten året etter, som den første sivile leder etter nesten ti år med kuppgeneralen Pervez Musharraf ved makten. Zardaris kone, tidligere statsminister Benazir Bhutto, ble drept i et attentat i 2007.

Zardari var også i høyeste grad klar over faren som truet, viser et annet notat som er gjengitt av avisene The Guardian og The New York Times. I notatet refererer USAs visepresident Joe Biden til en samtale med Zardari, der han forteller hvordan han er overbevist om at Kayani og den pakistanske sikkerhetstjenesten Inter-Services Intelligence (ISI), som har blitt formet av CIA, vil ”rydde ham av veien.”

ISI, som ble skapt av den australskfødte britiske hæroffiser Major General R. Cawthome, som da var stabsviseleder i den pakistanske hær, har vært dypt involvert i pakistansk innenrikspolitikk siden 1950-tallet, men mistet sin betydning under regimet til Zulfiqar Ali Bhutto.

Etter at general Zia ul-Haq tok makten etter et militærkupp i 1977, og fikk drept Bhutto, blomstret ISI gjennom å være ansvarlig for innsamling av informasjon om kommunistpartiet og ulike andre partier, slik som Pakistan Peoples Party (PPP). Under den sovjetisk-afghanske krigen på 1980-tallet utførte ISI en rekke hemmelige operasjoner i samarbeid med CIA.

Zia ul-Haq er mest kjent for å subsidieremujahedeen bevegelsen, som førte til at Sovjet trakk seg ut av Afghanistan og ble beskrevet som en fundamentalistisk sunni diktator.

I 1983, som en reaksjon på Zias politikk, ble Movement for the Restoration of Democracy (MRD) skapt og vokste raskt i Pakistans mindre, fattigere provinser, og da spesielt i Bhuttos hjemmeprovins Sindh.

ISIs Internal Political Division har blitt beskyldt av ulike PPP medlemmer for å ha drept Shahnawas Bhutto, en av de to brødrene til Benazir Bhutto, gjennom å forgifte ham mens han var på den franske riviera i 1985 for på den måten å forsøke å stanse henne fra å returnere til Pakistan for å lede bevegelsen mot Zias militærregjering. Shahnawaz er antatt å ha hjulpet til med å organisere en gruppe som hadde til formål å velte regimet til Zia ul-Haq via forbindelser til den venstreradikale gruppen al-Zulfiqar, formet for å hevne drapet på Bhutto.

I 1987 giftet Benazir Bhutto seg med Asif Ali Zardari i Karachi og i 1988, året da Zia døde i en flyulykke og det første åpne valget på mer enn et tiår ble avholdt, vant Bhuttos PPP flesteparten av setene i nasjonalforsamlingen. Bhutto ble statsminister i en koalisjonsregjering. Men Bhuttos regjering ble avsatt government i 1990 etter anklager om korrupsjon, som hun aldri ble dømt for. Zias protégé Nawaz Sharif kom til makten, mens Bhutto fungerte som opposisjonsleder.

Valgene i 1990 ble fiksa av ISI i favør av Islami Jamhoori Ittehad (IJI), et konglomerat av ni høyrefløyspartier under ledelse av ISI og  løyntnantgeneral Hameed Gul, for på den måten å sikre at Bhuttos PPP ville tape.

I 1993 valget vant PPP igjen og Bhutto kom til makten. Men i 1996 ble Bhutto på nytt avsatt. Denne gang av president Farooq Leghari, som oppløste regjeringen. Kritikk mot Bhutto kom fra eliten i Punjab og mektige føydalherrer. En opposisjon hun beskyldte for å destabilisere Pakistan.

Kort tid etter å ha kommet til makten gjennom et militærkupp i 1999 karakteriserte Pervez Musharraf Bhuttos tid som en “tid med skammfult demokrati.”

Bhutto returnerte til Pakistan etter å ha laget en avtale med president Pervez Musharraf hvor hun ble gitt amnesti og alle korrupsjonsanklagene ble trukket i oktober 2007. Hun ble drept etter å ha deltatt i en PPP rally i den pakistanske byen Rawalpindi den 27. desember 2007. Dette kun to uker før valget i 2008 hvor hun var en av de ledende opposisjonskandidatene.

Mye tyder på at man ikke ønsket Bhutto tilbake til makten igjen. Hverken USA, ISI eller Musharraf.

Inter-Services Intelligence

Pakistansk-amerikansk samarbeid

Dokumentene som er lekket ut via WikiLeaks, viser også hvordan ledelsen i Islamabad ved flere anledninger har gitt amerikanske spesialstyrker tillatelse til å operere på pakistansk jord.

Et notat fra oktober 2009 viser at de amerikanske soldatene opererte sammen med pakistanske styrker i stammeområdene langs grensen mot Afghanistan, trolig på jakt etter Taliban-opprørere og medlemmer av terrornettverket al-Qaida. Selv om Pakistan offisielt har protestert mot USAs gjentatte droneangrep mot mål i Pakistan, viser notatene at sentrale pakistanske ledere i all stillhet støtter angrepene.

Jeremy Scahill: WikiLeaks Cables Confirm Secret U.S. War Ops in Pakistan

Lashkar-e-Taiba

Andre notater viser USAs frustrasjon over Pakistans støtte til den ytterliggående gruppen Lashkar-e-Taiba, som er en av de største og mest aktive islamistmilitante terroristorganisasjonene i Sør Asia og som opererer fra Pakistan med blant annet flere treningsleire i det pakistanskadministrerte Kashmir. Dets hovedkvarter er i Muridke, i nærheten av Lahore i Punjab provinsen i Pakistan.

Gruppens medlemmer har utført angrep mot India med det til formål å lage en islamsk stat i Sør Asia og “frigjøre” muslimer som holder til i det indiske Kashmir. Organisasjonen er betegnet som terroristorganisasjon av India, Pakistan, USA, Storbritannia, UE, Russland og Australia.

Amerikansk etterretning antok i desember 2008 at ISI fortsetter å gi gruppen hjelp og støtte.

Lashkar-e-Taiba – Wikipedia

Finansiell kollaps

Ifølge den britiske avisen er myndighetene i både London og Washington bekymret for en eventuell finansiell kollaps i Pakistan.

– Osama bin Laden lokalisert i Pakistan