Category Archives: Overvåkning

Bråk rundt Galileo prosjektet

EU realiserer sentrale deler av sine ambisjoner i verdensrommet gjennom det globale, satellittbaserte navigasjonssystemet Galileo, som er EUs alternativ til USAs GPS (Global Positioning System), og som vil settes delvis i drift fra 2014/2015.

Ferdig utbygd skal Galileo bestå av 27 til enhver tid aktive satellitter, som vil gi historiens mest nøyaktige posisjonsangivelser for brukerne, også fordi Galileo og USAs GPS vil bruke samme frekvenser og virke sammen. Brukerne vil bli krysspeilet fra minst fire satellitter, og en mottagers posisjon vil bli registrert med en nøyaktighet på 1 meter.

Antall satellitter vil også fjerne problemet med satellittskygge. Brukerne vil med andre ord ikke miste signalene, selv om man er omgitt av de planlagte høyhusene i Bjørvika, skyskrapere på Manhattan eller befinner seg i Alpene.

Nøyaktigheten gjør at EU ser for seg en svært omfattende bruk av Galileo. Sporing av alt fra stjålne biler til kontroll av kriminelle med husarrest og demente pasienter, veiprising, fartskontroller, rednings- og leteaksjoner til sjøs og på land, og overvåking av alt fra militære styrker til tenåringer på byen er noen av mulighetene som utredes av myndigheter og kommersielle aktører.

Også forsikringsselskaper kan gjøre seg god nytte av systemet gjennom svarte bokser som blir stadig vanligere i biler. Etter en bilulykke kan man hente ut nøyaktig informasjon om farten på ulykkestidspunktet og akkurat når sjåføren tråkket på bremsen.

Visepresident Antonio Tajani i EU-kommisjonen, med ansvar for industri og entreprenørskap, orienterte Europaparlamentet så sent som i desember om at Galileo-systemet vil generere inntekter på 90 milliarder euro for EU-landene de neste 20 årene.

Mens EU holder fast på at Galileo vil koste 3,4 milliarder euro, har USAs ambassade i Berlin ifølge Wikileaks dokumenter rapport hjem at prisen kan ende på 10 milliarder euro. Stemmer disse påstandene, ligger det an til en kostnadseksplosjon som vil gi gjenlyd i verdensrommet. Offisielt hevder EU at det vedtatte utgiftsbudsjettet fra 2007 på 3,4 milliarder euro står fast. Dette på tross for at lekkede budsjettopplysninger i Tyskland og Storbritannia viser at dette ikke holder. Andre anslag varierer fra 5 til 10 milliarder euro.

Stortinget har sagt ja til å bevilge 68,9 millioner euro (551 millioner kroner) i årene 2008–2013. I tillegg har Norge betalt 22,07 millioner euro (176,6 millioner kroner) for utviklingen i en tidlig fase av prosjektet. Det betyr at Norges andel så langt er på litt over 727 millioner kroner. Hvis totalregningen imidlertid skulle bli på 10 milliarder euro, vil den norske andelen raskt nærme seg 2 milliarder kroner. I tillegg kommer utgiftene for utskyting av de siste satellittene og driftskostnadene.

Statssekretær Pål Julius Skogholt i Nærings- og handelsdepartementet sier at ”videre utbygging av Galileo til det opprinnelig planlagte systemet, bestående av 27 operative satellitter, vil være gjenstand for nye selvstendige beslutninger i EU og i Norge.”

Der Spiegel, den tyske utgaven av Financial Times og den britiske tenketanken Openeurope har alle publisert oppdaterte anslag som viser at utgiftene frem til ferdigstillelse øker fra 1,5–1,7 milliarder euro til mellom 4,9 og 5,1 milliarder euro (39,2–40,8 milliarder kroner). Legger vi dette til grunn, vil den norske andelen av de totale kostnadene ligge på vel 1,1 milliarder kroner.

Ifølge direktør Mats Persson i Openeurope er Galileo et prosjekt som er dårlig styrt og håndtert. ”Vårt anliggende er å stille spørsmål ved hvordan skattebetalernes penger blir brukt, og om de optimistiske anslagene for markedsandeler er realistiske i konkurranse med USAs GPS-System”, sier Persson, som synes det er vanskelig å si hvordan det går med prosjektet, men at det, sett i lys av hvor hardt finanskrisen har rammet EUs medlemsland, ikke ser lyst ut.

”Det vil være et fryktelig forlis om man beslutter seg for ikke å fullføre Galileo, samtidig tror jeg man fortsetter en stund til. Det kan gå begge veier”, sier Persson.

Gigantsprekk for europeisk satellittsatsing

Satellittkostnader til himmels

EU-GPS kan bli dyr for Norge

Galileo (satellite navigation)

Norge inn i EUs Galileo-prosjekt med 550 millioner

Norge med to stasjoner for EUs nye satellittsystem

Norge med på utbygging av EUs satellittnavigasjon

Norge deltar i utbyggingen av satellittnavigasjonssystemet Galileo

Klarsignal for Galileo – Norsk Romsenter

Fakta-ark: Norge og Galileo

Et spørsmål om personlig frihet

https://i0.wp.com/www.idg.no/multimedia/archive/00026/dld_datalagringsdire_26040d.jpg

Individer relatert til hackergruppen AnonNorway.org, som er norgesgruppen innenfor Anonymous International, truer nå med å lamme Arbeiderpartiets (Ap) nettsider hvis partiet går inn for å få EUs omstridte datalagringsdirektiv (DLD) innført i Norge, , noe som betyr at norske myndigheter skal kunne se hvor du har vært med mobiltelefonen din, og hvem du har skrevet e-mailer til.

Det var individer relatert til Anonymous International som angrep nettsidene til betalingstjenesten PayPal og MasterCard, samt nettsidene til svensk politi og regjering, fordi disse har stoppet overføringer til nettstedet WikiLeaks.

Hverken AnonNorway.org eller Anonymous International stiller seg bak data-angrep eller andre ulovlige handlinger i motsetning til hva de kommersielle mediene, der i blant Dagsrevyen og Dagladet, vil ha det til. Enkeltpersoner som utnevner seg selv til talsmenn for alle anonyme, eller som får ordene lagt i munnen på seg, kan bare uttale seg på egne vegne.

”Vi går ut mot dem som går imot ytringsfriheten. Vi er skremt. Dersom DLD blir innført, vil vi ta ned nettsidene til Arbeiderpartiet”, sa to representanter for Anonymous. Men også Høyre, som i denne saken kan danne flertall sammen med AP, kan bli rammet, dersom partiet sørger for å gi Ap det nødvendige flertallet partiet trenger så lenge regjeringspartiene SV og Sp sier nei til å stemme for direktivet og heller ikke noen andre partier vil gi dem støtte. FrP, KrF, V, Sp og SV er i denne saken enige om at det omstridte direktivet ikke bør innføres i Norge.

”Vi kan nærmest garantere at dette vil få konsekvenser”, utdyper de i en e-post. De to hevder at Anonymous Norge består av rundt 350-400 personer. Under angrep mot nettsteder bruker de programmer som genererer så store mengder trafikk at nettsidene til den som angripes til slutt kneler.

Erfaringene fra andre land viser at det er en stor risiko for formålsglidning. Et eksempel på dette er Storbritannia, der 653 offentlig instanser har tilgang til dataene. DLD sier foreløpig at innholdet i folks SMSer og mailer ikke skal lagres, men EU-parlamentet vedtok den 23. juni 2010 at DLD skal utvides til å omfatte lagring av folks nettsøk på for eksempel Google, noe som rammer både folks frihet og behov for privatliv.

APs overvåkningstilhengere har rett i at Datalagring kan være nyttig når det gjelder å oppklare kriminalitet. Det er viktig å minne om at utgangspunkt for DLD, som EU vil tvinge på Norge gjennom EØS-avtalen, var bekjempelse av internasjonal terror. Dette utgangspunktet er senere nedjustert til ”nødvendig” for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Nå er begrunnelsen ytterligere redusert til ”nyttig”. Uavhengig utredning viser at faktisk politinytte av slik lagring er langt mindre enn det politiet selv hevder.

Selvsagt er det viktig å styrke politiet. Selvsagt er det viktig å gi politiet moderne verktøy i kampen mot moderne kriminalitet. Men den teknologiske utviklingen går så fort at dagens telekombruk som AP vil lagre vil lagre stadig suppleres med nye verktøy som ikke omfattes av DLD. Handlingsrommet utenfor DLD blir derfor stadig større. Derfor vil det ble stadig mindre kriminalitetsbekjempende effekt av lagring av lovlydiges bruk av dagens telekomløsninger.

AP hevder at innføring av DLD vil gi styrket personvern. Dette er ikke riktig. Datatilsynet i Norge sier det slik: ”For at det ikke skal være tvil: Datatilsynet som ekspertorgan når det gjelder ivaretakelse av personvernet i Norge vurderer Regjeringens forslag som et meget alvorlig personverninngrep.”

EU er selv i villrede. Evalueringen og reformeringen av DLD er utsatt på ubestemt tid. Ikke alle EU-land har innført direktivet. De medlemsland som har innført datalagring har ulik praksis. Derfor er det ingen hast med å innføre EUs direktiv i EØS-landet Norge. Vi kan enten utsette innføringen eller bruke Norges veto-rett i henhold til EØS-avtalen til ikke å innføre DLD.

Det vi uansett bør gjøre er å gjennomføre tiltak for å styrke personvernet i Norge og gi politiet ressurser og verktøy som gir effektivt politiarbeid uten at hele landets befolkning kriminaliseres.

Det ble avholdt demonstrasjon mot DLD utenfor Stortinget den 11. januar. Om Anonymous vil realisere sine trusler gjenstår å se.

AnonNorway.org

Datalagringsdirektivet – en trussel mot friheten

Si NEI til datalagringsdirektivet!

Hackergruppa Anonymous truer Ap

Demonstrasjon mot datalagringsdirektivet

https://i0.wp.com/voxpublica.no/wp-content/uploads/2008/04/datadirektivet.jpg

Hva innebærer egentlig datalagringsdirektivet?

Frankrike værst når det kommer til industrispionasje

Den franske etterretningstjenesten Direction Générale de la Sécurité Extérieures (DGSEs) hovedkvarter i boulevard Moutier i Paris

Frankrike blir i amerikanske notater fra den amerikanske ambassaden i Berlin beskyldt for å drive mer omfattende og skadelig industrispionasje mot sine egne EU-venner, enn både Russland og Kina. Beskyldningene kom i oktober 2009 fra administrerende direktør Berry Smutny i det store tyske selskapet OHB-System, landets største satellittprodusent, og den tredje største i Europa. Den tyske storbedriften mente at franskmennene er de desidert verste industrispionene i Europa.

”Frankrike er det onde imperiet når det gjelder å stjele teknologi – og Tyskland vet det”, sa direktøren til amerikanerne, samtidig som han la til at tyske myndigheter har vist liten vilje til å gjøre noe med det.

”Fransk spionasje er så ille at den totale skaden for den tyske økonomien er større enn skaden påført av Kina eller Russland”, skrev den amerikanske ambassaden i Berlin tilbake til utenriksminister Hillary Clinton og utenriksdepartementet i Washington.

I land som Japan, Frankrike, USA, Storbritannia, Tyskland, Israel og Sverige har industriell etterretningsvirksomhet blitt en naturlig, viktig og ikke minst legitim del av strategiprosessen i mange selskaper. Situasjonen i norske bedrifter og blant deres ledere står i klar kontrast til utviklingen hos våre konkurrenter og handelspartnere.

PST advarer mot at utenlandske bedrifter jakter på verdifull informasjon om norske produkter. ”Det er åpenbart at norske selskaper som konkurrerer med franske bedrifter er utsatt, særlig innen olje og gass. I Norge er vi nærmest blåøyde amatører i forhold til Frankrike”, sier Frode Stangborli, som tidligere har forsket på temaet.

I 2001 var Stangborli med på et forskningsprosjekt ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, som viste til at Frankrike er blant verdens mest aktive land når det gjelder industrispionasje, også i Norge.

Åpne franske kilder viser at den franske etterretningstjenesten, både i Norge og svært mange andre land, har utplassert trent vernepliktig personell som jobber for franske selskaper med industrispionasje og etterretning. Den franske stat tilbyr gratis undervisning og seminarer til næringslivet for å utdanne ansatte i etterretning.

I motsetning til Norge, er næringslivsspionasje et statlig anliggende i Frankrike. Den franske etterretningstjenesten Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) har definert dette som en av sine viktigste oppgaver. ”I Norge har vi svært lite fokus på industriell etterretning, og dermed står vi også dårlig rustet til å takle dette. Mange norske bedrifter er et relativt enkelt mål for franskmennene, som satser stort”, sier Stangborli.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker ikke å kommentere fransk etterretning mot norsk næringsliv. I sin siste trusselvurdering skriver de imidlertid at norske fagmiljøer, spesielt de som er teknologisk langt fremme på utvikling av olje- og gassressurser, fortsatt må regne med uønsket etterretningsaktivitet mot sine virksomheter.

En vanlig metode er å innlede fiktive forhandlinger med norske bedrifter for å få verdifull informasjon om prototyper og tekniske spesifikasjoner.

Direktør Erland Løkken i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) peker på at det er mange norske selskaper som er attraktive mål for konkurrenter i Europa og verden fordi det er penger å hente på teknologien de utvikler.

I NSRs mørketallsundersøkelse for 2010 viser det seg at nesten 18 prosent av landets 480000 virksomheter er blitt frastjålet datautstyr eller har datautstyr som er på avveie. Det skjer dobbelt så ofte i bedrifter som driver med forskning og utvikling.

”Mange norske selskaper vil ikke stå frem, og sier heller det er vanlig vinningskriminalitet. Det tror ikke vi. Det er hard konkurranse mellom bedrifter i Europa og industrispionasje i Norge er utstrakt og målrettet”, sier Erland Løkken, direktør i NSR.

– Fransk spionasje verre enn russisk og kinesisk

Omverdensovervåking og industriell etterretning

President Nicolas Sarkozy bruker etterretningstjenesten til å ha drive spionasje mot kilde som har avslørt korrupsjon

omstridt og hemmelig militærprosjekt blir utad presentert som et kommersielt foretak

HiROS-satellittene fremstilles som et fredelig, kommersielt foretak, men styres i hemmelighet av det militære. Satelliten på bildet er den sivile Hubble-satelliten som brukes til å studere verdensrommet.

Hemmelige amerikanske notater som er lekket til Wikileaks viser at det pågår et nytt og dramatisk våpenkappløp i verdensrommet og at amerikanerne er meget bekymret over konsekvensene.

Rapporter fra den amerikanske ambassaden i Berlin lekket til Wikileaks avslører avslører hvordan tyske myndigheter i tett samarbeid med USA har startet et ”aggressivt” løp for å bygge en ny generasjon spionsatellitter. Disse nye tyske spionsatellittene, som inngår i det hemmelige HiROS-prosjektet, kan overvåke ethvert sted på kloden flere ganger daglig, også under jorden. Det omstridte og hemmelige prosjektet, som vil revolusjonere mulighetene til total bildeovervåking av ethvert sted på jorden, blir utad presentert som et kommersielt foretak.

De skjuler spionsatellitter som miljøtiltak

Kina ypper til stjernekrig

Den 11. januar 2007 ble en kinesisk bakkebasert anti-satellittrakett skutt opp i verdensrommet. Målet var en satellitt som gikk i bane 250 kilometer fra jorden. I løpet av noen minutter var målet ødelagt. Amerikanerne trodde ikke det de så – og fikk sjokk da det gikk opp for dem at kineserne var i stand til å skyte ned en satellitt så høyt oppe.

Det meste av USAs og NATOs høyteknologiske våpenarsenal, kommunikasjonssystemer og raketter er avhengig av satellitter. Det Kina ønsket å vise med rakettnedskytningen viste at Kina var i stand til å slå ut Vestens militære teknologiske forsprang, men i Vesten ble det hele presentert som et våpenkappløp mellom USA, Russland og Kina. Dette på tross for at Kineserne selv hevdet at hensikten var fredelig, og at målet var å presse USA til forhandlinger om å avskaffe våpen i verdensrommet.

Samme år som rakettnedskytningen foreslo Russland og Kina en internasjonal traktat som forbyr utplassering av våpen utenfor jordkloden, for på denne måten å hindre et våpenkappløp i verdensrommet, men USA avviste forslaget.

Et forbud mot utplassering av våpen i rommet, inkludert masseødeleggelsesvåpen, ble første gang innført gjennom den såkalte Outer Space Treaty i 1967. Men avtalen regulerer ikke nedskyting av satellitter.

”Hvis vi ikke hindrer et våpenkappløp i rommet, vil vi ikke ha internasjonal sikkerhet”, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på en nedrustningskonferanse i Genève. ”Arbeidet med å forhindre et våpenkappløp i verdensrommet står på dagsorden under konferansen. Det er på tide å begynne å arbeide seriøst og praktisk på dette området”, fortsatte han.

”En ny traktat bør innebære forbud mot utplassering av alle våpentyper i rommet og mot maktbruk og trussel om maktbruk mot gjenstander i rommet”, mener den russiske utenriksministeren. ”Dersom én stat utplasserer våpen i verdensrommet, vil det utvilsomt utløse en kjedereaksjon. Og dette vil igjen øke faren for en ny runde i våpenkappløpet både i rommet og på jorden”, advarte Lavrov.

USA avviste det russiskkinesiske forslaget, fordi amerikanerne mener et forbud mot våpen i verdensrommet vil være umulig å overvåke. Dette, ifølge Det hvite hus’ talskvinne Dana Perino, fordi «enhver gjenstand som bevisst plasseres på kollisjonskurs med et romfartøy vil kunne defineres som et våpen, noe som gjør et våpenforbud umulig å overvåke.”

”Vi er imot nye lovverk eller andre restriksjoner på bruken av verdensrommet”, sa Perino, som hevdet at den beste måten å avverge et våpenkappløp i rommet på ville være å oppmuntre til fritt innsyn og tillitsskapende tiltak, noe som vil si at enkeltland ikke behøver å gå og lure på hva de andre driver med. Men fra saken rundt den nye generasjonen spionsatelitter som USA og Tyskland samarbeider om og som har blitt offentliggjort gjennom hemmelige amerikanske notater lekket til Wikileaks virker det som om det er USA som driver med tuskenspill og som trengs å bli overvåket.

Kina ypper til stjernekrig

Vil ha våpenforbud i rommet

Krigføring i rommet – Wikipedia

Jumbojeten som styrtet

Et fly fra China Airlines med 225 mennesker om bord styrtet i havet mellom Taiwan og Hongkong. Dykkere har arbeidet med å hente opp ferdskriveren og taleregistratoren, i håp om å finne årsaken til at flyet gikk i oppløsning før det styrtet. Alle de 225 om bord mistet livet i ulykken.

Ifølge taiwanske myndigheter har militære radaranlegg oppfanget signaler som tyder på at flyet brakk i fire deler i en høyde av 9.000 meter. Det er fremsatt flere teorier om årsaken, en eksplosjon om bord, plutselig trykkfall, kollisjon, eller en rakettnedskytning.

Taiwans militære avviser mistanken om at jumbojeten som styrtet i sjøen kan ha blitt truffet av en kinesisk rakett. En militær talsmann avviser at en kinesisk rakett kan ha truffet flyet. «Kina har benektet det. Vi mener benektelsen er svært troverdig», sier talsmannen.

Taiwan avviser nedskytings-mistanke

Flyet delte seg i fire

Få sjanser for overlevende etter flykræsj

Flyet kan ha eksplodert i luften

Passasjerfly styrtet utenfor Taiwan

Mislykket oppskyting i India

Oppskytingen av satellitten GSAT-5P, med det nyeste innenfor kommunikasjonsteknologi, mislyktes da raketten begynte å brenne i luften kort tid etter oppskytningen lørdag 25. desember.

Her eksploderer raketten

Du har blitt overvåket av USA i ditt eget land!

Torsdag den 4. november kl 21.00-22.30 inviterer NRK til debatt om overvåkingsavsløringene, direktesendt fra Litteraturhuset. Se direktesendt debatt fra Litteraturhuset i Oslo med publikum i salen. Programmet gikk på NRK1 fra kl. 21.30. Deltakere var Bård Vegard Solhjell (SV), Anders Anundsen (Frp), Erling Folkvord (Rødt), Ståle Eskeland (professor i strafferett ved UiO), Ketil Lund (jurist og høyesterettsdommer), Dagfinn Høybråten (KrF), Hans Rustad (document.no) og Knut Storberget (justisminister (Ap). Erik Wold var programleder.

NRKs samleside om de siste overvåkingsavsløringene

Erling Folkvord: – USA-agentene er dyktige folk

KREVER SVAR: Knut Storberget var ukjent med at  amerikanske  myndigheter har hatt et overvåkingsbyrå i Handelsbygningen,  bare et  steinkast unna Slottet.

KREVER SVAR:

Knut Storberget var ukjent med at amerikanske myndigheter har hatt et overvåkingsbyrå i Handelsbygningen, bare et steinkast unna Slottet.

USAs ambassade i Oslo på kveldstid (Foto: Lien, Kyrre/Scanpix)

Tidligere polititopper skal ha overvåket nordmenn på oppdrag for USAs ambassade i Oslo.

Ifølge TV 2 nyhetene har tidligere polititopper i lang tid overvåket norske statsborgere på oppdrag fra USA. TV 2 har avslørt en overvåkingsskandale knyttet til den amerikanske ambassaden i Oslo. USA har de siste ti årene bygd opp etterretningsgruppen Surveillance Detection Unit (SDU) ved sine utenriksstasjoner verden rundt. Tidligere polititopper skal ha overvåket nordmenn på oppdrag for USAs ambassade i Oslo.

I Oslo har målet ifølge TV 2 vært å drive systematisk overvåking av nordmenn på norsk jord. Flere hundre nordmenn skal være registrert som ”mistenkelige”, eller folk som kan utgjøre en trussel mot det amerikanske diplomatiet, av en etterretningsgruppe som driver overvåking for USA i Norge. Hovedkvarteret var i den såkalte Handelsbygningen, like ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Den skal ennå være aktiv, men flyttet fra lokalene i Handelsbygningen til et ukjent sted sommeren 2010. Dette ifølge TV 2 på grunn av av at kanalen da begynte å stille spørsmål om aktiviteten.

Ifølge TV 2s kilder består SDU, som ble opprettet våren 2000, av et sted mellom 15 og 20 personer. Disse skal ha jobbet på skift og drevet overvåking 24 timer i døgnet. Flere av gruppens medlemmer har tidligere jobbet i norsk politi. En kilde nær gruppen sier enkelte medlemmer nærmest fremsto paranoide.

Gruppens operativ leder, en 44 år gammel tidligere svensk statsborger, som er samboer med en norsk politikvinne, var særlig opptatt av aktiviteten i den store Handelsbygningen hvor gruppen i 10 år hadde sitt hovedkvarter. Mellom 10 og 20 privatpraktiserende psykologer og psykiatere har kontor i den samme bygningen. Flere pasienter skal ha skapt bekymringer for 44-åringen, som ikke har noen erfaring fra norsk politi eller Forsvaret.

Selv om kontoret i 6. etasje var bemannet døgnet rundt var det likevel installert en alarm med direkte kontakt til den amerikanske ambassaden. Men kontoret ligger svært skjermet til – i enden av en gang hvor det nesten ikke oppholder seg andre personer.

En av dem som jobber som SDU-agent er den tidligere politimannen Gunnar Tveit, som ble avslørt av TV 2 da han fotograferte tamilske demonstranter i Oslo sentrum i april 2009. Tveit har tidligere vært politiavdelingssjef ved Oslo politidistrikts Operative samordningsseksjon. Tveit har også hatt en lederstilling i Beredskapstroppen (såkalte Delta). Han jobbet ved Oslo politidistrikt fra 1978 til 2004. Tveit vil ikke la seg intervjue om jobben sin for amerikanerne.

Også tidligere ansatte i norsk overvåkingstjeneste er eller har vært tilknyttet gruppen. ”Vi visste at de hadde fått sivile jobber ved ambassaden. Men man må følge norsk lovgivning utenfor ambassadens vegger – og innenfor må man følge Wien-konvensjonen”, sier Justisminister Knut Storberget (Ap).

Det skal være Olaf Johansen, tidligere anti-terrorsjef i Politiets Overvåkningstjeneste, som har bygd opp og ledet etterretningsenheten. Johansen jobbet fra 1974 til 1992 i overvåkingsavdelingen ved Asker og Bærum politistasjon. I 22 år var Johansen ansatt i Politiets Overvåkingstjeneste (POT). De siste årene jobbet han som anti-terrorsjef i POT, før han, i forbindelse med POTs håndtering av Berge Furre-saken, sluttet i 1997 og ble rekruttert til den amerikanske ambassaden i Oslo.

Allerede i 2003 skrev VG om Olaf Johansens forbindelse med den amerikanske ambassaden. Ifølge avisen skulle Johansen og to andre tidligere kolleger ha jobbet som sikkerhetsrådgivere ved USAs ambassade. Her skal de hatt ansvaret for å bygge opp den sivile vaktstyrken, tatt sikkerhetsoppdrag og jobbet for å styrke båndene mellom PST og amerikanske etterretningstjenester, i første rekke CIA.

Johansen bekreftet at han jobbet for ambassaden, men stilte seg for sju år siden undrende til koblingen mellom hans eget og to kollegers engasjement ved ambassaden og de nære forbindelsene mellom PST og CIA. ”Jeg har hatt ansvar for å bygge opp et vaktkorps, og blant annet ansatt en del folk”, sa Johansen til VG den gang. Siden TV 2 brakte hysj-lederen fram i lyset igjen, har han nektet å kommentere kanalens opplysninger.

Personer som er blitt oppfattet som mistenkelige og mistenkelig aktivitet er blitt registrert og fotografert, og deretter er rapportene blitt levert ambassadens sikkerhetsoffiser der materialet er analysert og lagt inn i en database ved navn Security Incident Management Analysis System (SIMAS), som på amerikanernes egen hjemmesiden beskrives som et verdensomspennende web-bassert sikkerhetssystem for diploamter. Amerikanske myndigheter beskriver selv overvåkingsvirksomheten i de såkalte SDU-enhetene på sine nettsider i jobbutlysninger for lignende enheter i Mexico og Sierra Leone.

Amerikansk og klarerte utenlandske sikkerhetspersonell registrerer rapporter om mistenkelig aktivitet (SARs)inn i SIMAS. Basen er et informasjonsdepot for de som driver fysisk sikring i utlandet. Informasjonen rapporteres deretter videre til lokale og regionale overvåkingskoordinatorer. For å utføre denne oppgaven skal de ansatte bruke avansert teknisk ustyrt og kjøretøyer. I Mexico søker amerikanske myndigheter etter nye ansatte med bakgrunn som etterforskere i politi eller forsvar.

”SIMAS rapporter inneholder typisk detaljerte beskrivelser av mistenkelig aktivitet, mistenkelige personer, biler og annen identifiserende data som er tilgjengelig (for eksempel bilder) Rapportene gir også tid og sted for mistenkelig aktivitet, og kan inneholde forklarende kommentarer fra byråene”, står det i beskrivelsen av SIMAS.

Flere hundre nordmenn skal ha blitt overvåket og informasjon om dem ha blitt lagt i dette amerikanske terror-registeret, opplyser kilder til TV 2. Der blir opplysningene lagret i minst 25 år. For disse kan registreringen være ensbetydende med at de blir nektet innreise til USA.

”Det er første gang jeg ser dette nå i kveld”, sier Knut Storberget etter avsløringen om amerikansk overvåking på norsk jord. ”Vi må til bunns i denne saken. Jeg har bedt politidirektøren og sjefen for PST gi en redegjørelse. Det er viktig å finne ut om det er gjort noe ulovlig”, sa Storberget til TV 2 onsdag kveld.

Høyres Andre Oktay Dahl i Stortingets justiskomite mener det er overraskende at ikke Storberget kjente til overvåkingen. SVs Hallgeir i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité sier det er skandaløst at PST kjente til overvåkingen uten av komiteen er informert.

Politikere og polititopper reagerer veldig sterkt på påstanden om ulovlig overvåking av nordmenn. En utenlandsk ambassade og tidligere politifolk ansatt der må følge norsk lov fastslår Ståle Eskeland, professor i strafferett. Høyre-leder Erna Solberg mener regelverket for hvem tidligere politi- og etterretningsfolk kan jobbe for bør endres. “Det er norske interesser direkte inne i bildet her. Det er klart at det er temmelig alvorlig”, sier Berge Furre om påstandene om overvåkning.

Forskningssjef Iver B. Neumann i Norsk utenrikspolitisk institutt sier at overvåkingen krever en sterk reaksjon fra Norge. ”Alt annet enn en sterk reaksjon fra Norge på dette vil ikke være i henhold til internasjonal kutyme. Grunnen er at det er suveren stats første oppgave å sørge for at andre ikke land tar seg til rette på deres territorium og særlig ikke overfor egne borger”, sier han. Både Justisdepartementet, Oslo politiet, PST, USAs ambassade og Utenriksdepartementet skal være koblet inn i saken.

Norsk politi og PST sier til TV 2 at de kjenner til overvåkingsvirksomheten til amerikanerne. ”Slik denne virksomheten har blitt oppfattet av oss og slik de har framstått, så rammes ikke det av norske lover”, sier stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt. Kilder i PST sier at de til tider har sagt til amerikanerne at overvåkingen ikke er i tråd med norsk lov, og at det er norsk politi som skal drive overvåking på norsk jord. Dette er imidlertid ikke den offisielle oppfatningen til PST. Men verken PST eller oslopolitiet skal ha gitt noen offisiell godkjenning til den USA-styrte aktiviteten.

”Vi er kjent med at den amerikanske ambassaden driver aktivitet for egenbeskyttelse, men ut over det har vi ingen kommentar”, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til TV 2 Nyhetene. ”Det er kun norske myndigheter som kan iverksette politioperative tiltak i Norge. Det er vår kommentar”, sier informasjonsrådgiver i PST, Martin Bernsen. ”Politioppgaver i Oslo er det bare norsk politi som skal utføre i Oslo. Ingen fremmede makter skal gjøre slike tiltak”, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST.

Ifølge UD så kjenner ikke disse til denne overvåkingen. Justisdepartementet og UD bekrefter overfor TV2 at de nå er kjent med saken, men ikke ønsker å uttale seg om saken foreløpig. Odd Einar Dørum (V) var justisminister da den hemmelige etterretningsgruppen ble etablert i 2000. Han kjenner ikke til gruppen og stiller spørsmål ved hvorfor han ikke ble informert om virksomheten. ”De skulle ha informert meg, og de skulle ha diskutert det på en ærlig og ryddig måte. For å si det veldig enkelt: Jeg ville aldri noen gang likt at noen hadde operert på norsk jord på en måte som jeg ikke hadde kjennskap til”, sier Dørum til TV 2.

Den amerikanske ambassaden hevder derimot at norske myndigheter er informert om aktiviteten. Det amerikanske UD, som overfor TV 2 bekrefter at en SDU-enhet er etablert i Norge og at enhetene bidrar med informasjon til SIMAS, sier at etableringen av SDU i Norge er klarert med norske myndigheter.

”Våre stasjoner rundt om i verden samarbeider med vertslandets myndigheter og deler informasjon. Alle våre aktiviteter er klarert med vertslandet”, sier Philip J. Crowley, som er en talsmann for amerikansk UD. Men norsk UD avviser at de er kjent med virksomheten. Jørn Holme var overvåkningssjef mens overvåkningen skal ha funnet sted, men ønsker ikke uttale seg til NRK.

Heller ikke Storberget har vært kjent med amerikanernes overvåking og registrering av nordmenn. ”Jeg kan vanskelig nå i kveld ta stilling til verken faktum eller om man har gått over grensene for lovreglene vi har her i landet. Vi må ta forbehold om faktum, og derfor har vi gjort undersøkelser i Justisdepartementet og vi har satt i gang underliggende organer, om det er slik at man har hatt noen som helst godkjenning av aktiviteter som skulle stride med norsk lov. Men så langt har vi ikke brakt det i erfaring”, sier Storberget til TV 2.

Storberget har nå bedt PST og Politidirektoratet om en full redegjørelse om hvilken kunnskap etatene har sittet på. Samtidig sår Utenriksdepartementet tvil om lovligheten til den ambassade-ledede aktiviteten, og antyder at ledelsen ved USAs ambassade vil bli kalt inn på teppet. Storberget vil onsdag kveld ikke si om amerikanerne har feilinformert om dette. ”Jeg kan ikke redegjøre for det nå. Det er derfor jeg har bedt om å få klarhet i dette. Det viktige er å finne ut om det som har skjedd er ulovlig”, sier han. ”Det er viktig å komme til bunns i dette”, sier Storberget.

Allerede onsdag kveld hadde UD et møte med ledelsen ved den amerikanske ambassaden hvor de ba om en forklaring på opplysningene om ulovlig overvåking i Norge. ”Det er ukjent for oss at det har vært kontakt mellom amerikanske og norske myndigheter om denne virksomheten. Derfor var det helt naturlig å ta kontakt i lys av uttalelsene fra USAs utenriksdepartement onsdag kveld. Det ble ikke gitt avklarende opplysninger på våre spørsmål”, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), som ikke selv deltok på møtet med amerikanerne.

”UD ba om informasjon om hvordan norske myndigheter var informert om programmet og hva slags virksomhet det dreier seg om. Vi fikk stilt spørsmål, men det ble ikke gitt svar. Det er naturlig at de trenger noe tid”, sier Støre, som er trygg på at ingen i UD er den kontakten som amerikanerne påberoper seg. ”Så langt jeg har brakt på det rene, er jeg trygg på at ingen i Utenriksdepartementet er informert”, sier Støre. ”Vi må basere oss på fakta. Derfor er det viktig det arbeidet som nå er i gang i regi av Justisdepartementet, som har bedt om redegjørelser fra sine underliggende etater”, sier Støre.

Etter å ha slått fast at Norge er en venn og en alliert, sier ambassadens talsmann Tim Moore: ”Vi er forberedt på raskt å svare på alle spørsmål norske myndigheter måtte ha i denne eller andre saker. Vi håper å kunne gi ytterligere kommentarer fredag.” Støre sier at ytterligere møter med amerikanerne blir vurdert fortløpende ut fra det som kommer fram i de redegjørelsene som Justisdepartementet har bedt om.

”Jeg syner det singler i glasshus når stortingspolitikere kritiserer USA for dette. Da Stortinget instruerte Lundkommisjonen til å ikke omtale lovbrudd hvis det kunne skade forholdet til utenlandske tjenester innførte de straffefrihet for lovbrudd begått i samarbeid med MI6, Mossad og CIA. Dermed ga de blankofullmakt for at ikke bare utenlandske tjenester, men også norske tjenestemenn, kunne bryte loven så lenge det var i samarbeid med utenlandske tjenester”, sier Rødt-politiker Erling Folkvord.

Den amerikanske ambassaden i Oslo vil ikke svare direkte på spørsmål om påstander om overvåkning av nordmenn i Norge. Frp-leder Siv Jensen mener justisminister Knut Storberget ikke har stilt de rette spørsmålene i overvåkingssaken. Danske politikere   frykter at USA også driver ulovlig overvåking i Danmark, og ber regjeringen undersøke saken.

Polititopper overvåket nordmenn for USA

Herfra drev USA systematisk overvåking av nordmenn

Storberget krever svar på USA-overvåking

USA overvåker nordmenn

Lund-kommisjonens leder: – Kan være en fullkommen skandale

NUPI-leder: – Dette krever skarp reaksjon

Flere hundre registrert av hemmelig gruppe i Norge

Kjenner ikke til amerikansk overvåking

Du har blitt nøye overvåket av USA i ditt eget land!

Her drev USA systematisk overvåkning av nordmenn

Disse har overvåket nordmenn for amerikanske myndigheter

Norsk UD møtte USAs ambassade

– USA-agentene er dyktige folk

WikiLeaks: – USA ville ha terroravtale med Norge

USAs overvåkning i Norge – Nå begynner neddyssingen

Etter at TV 2 avslørte den hemmelige overvåkingen har Justisdepartementet innhentet opplysninger i form av skriftlige rapporter fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet (UD), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD).

Før Storberget redegjorde om hva rapportene fra USAs ambassade, Forsvarsdepartementet, UD, PST og POD har brakt på det rene, presiserte han at det bare er norsk politi som har anledning til å drive med politiarbeid på norsk jord.

Klokken 12.50 onsdag gikk justisminister Knut Storberget på talerstolen for å gi Stortinget en grundig redegjørelse etter at TV 2 avslørte hemmelig overvåking i amerikansk regi for nøyaktig to uker siden.

Her er de hemmelige redegjørelsene rundt USAs overvåking i Norge – ”Alle” visste litt, ingen visste ”alt”

Les justisministerens redegjørelse her (pdf)

Amerikanske myndigheter har tidligere hevdet at overvåkingen var kjent for norske myndigheter, men Justisdepartementet og Utenriksdepartementet har uttalt at de ikke kjente til denne virksomheten. Ingen av utenriksministrene eller justisministrene etter år 2000 har heller kjent til amerikanernes overvåking i Norge.

“Ifølge PST fikk daværende POT i desember 2000 en bekymringsmelding fra USAs ambassade”, sier Storberget, som også sier at Kripos i alt skal ha mottatt ti meldinger fra den amerikanske ambassaden. Kripos besluttet imidlertid i 2003 at henvendelsene skulle håndteres av Oslo politidistrikt.

Bekymringsmeldingene skal ha blitt sendt fra amerikansk hold som en bekymring over ambassadens sikkerhet. I tillegg ble to polititjenestemenn informert om den såkalte SDU-gruppen skriftlig av den sikkerhetsansvarlige ved USAs ambassade allerede i 2000.

“I brev fra fra den sikkerhetsansvarlige ved ambassaden datert 5. mai 2000 skal ambassaden ha informert om den planlagte etableringen av en SDU. Brevet var stilet til to navngitte tjenestemenn ved Oslo politidistrikt og POT. Med brevet ble det formidlet en inivitasjon om å sende en representant for sine respektive avdelinger for å overvære en opplæringssesjon for SDU-personell, for å danne seg et bilde av treningsopplegget”, fortalte justisministeren til Stortinget.

I redegjørelsen fra Politiets Sikkerhetstjeneste til Justisdepartementet – i forkant av dagens forklaring for Stortinget – går det frem at Politiets sikkerhetstjeneste i 2006 ble tipset av en europeisk etteretningstjeneste at landet hadde måttet gripe inn overfor amerikanske aktiviteter.

Myndighetene i landet hadde oppdaget det amerikanske overvåkingsprogrammet og at de hadde gjort observasjoner langt utover ambassadens nære omgivelser. Myndighetene krevde at virksomheten ble stanset og at ambassaden holdt seg innenfor spesifiserte områder. Det fremgår ikke hvilket europeisk land denne overvåkingen skal ha funnet sted. I dette landet skal programmet ha startet i 2000, men uten at myndighetene fikk kjennskap til det.

Under et møte i høsten 2006 med representanter fra den amerikanske ambassaden skal USAs ambassade ha uttrykt stor bekymring for sikkerheten ved ambassaden. Den sikkerhetsansvarlige ved ambassaden skal ha ønsket en fast tilstedeværelse av politi utenfor ambassaden, og fortalte politiets representanter at det ble utført “observasjonsvirksomhet i ambassadens nærområde, og at det ble registrert opplysninger om kjøretøy og personer som viste en unaturlig/mistenkelig interesse for ambassaden.”

PST og Oslo Politidistrikt avdekket hva som foregikk ved Den amerikanske ambassaden allerede i november 2006 og satte i gang en prosess som ble referert oppover helt til UD, som behandlet saken og skrev eget notat i etterkant. Men til tross for sterke indikasjoner på at det foregikk overvåking tok ikke UD kontakt med amerikanske myndigheter.

I redegjørelsen fra UD heter det at det i UDs referater og nedtegnelser om kontakten med politiet ikke er funnet noen referanse til etableringen av en egen sikkerhetsgruppe eller ekstern vaktstyrke tilknyttet ambassaden. UD innrømmer likevel at det i et møte med diplomatseksjonen i januar 2007 ble opplyst av POD at det ”forelå indikasjoner på at det ved den amerikanske ambassaden ved hjelp av norske ambassadeansatte ble drevet observasjonsvirksomhet (spaning) utenfor ambassadens område, og mistanke om at virksomheten var basert i et kontor utenfor ambassaden.”

I et politinotat, tidligere unntatt offentligheten, datert 8. november 2006 heter det at det ved den Amerikanske ambassade skal eksistere ”en gruppe personer som har til oppgave å drive sivil spaning mot aktuelle personer / kjøretøyer som oppsøker ambassaden. Denne gruppen blir internt i ambassaden omtalt som ”observasjonsgruppen”. Den skal visstnok ledes av sikkerhetssjefen ved ambassaden og de rapporterer direkte til han.”

Det skrives også at PST hadde mottatt en henvendelse fra sine samarbeidende tjenester i Sveits med spørsmål om hva norsk politi har gjort vedrørende en søknad / forespørsel de hadde fått om etablering av en tilsvarende ”observasjonsgruppe” ved den Amerikanske ambassade i Sveits. ”PST er visstnok noe usikker på hva de skal svare på denne henvendelsen”, het det i notatet.

I samme notat går det fram at den Amerikanske ambassaden ved to anledninger har rettet henvendelser til Oslo politidistrikt med ønske om hemmelighold. Den første gangen skyldtes en anmeldelse hvor en i observasjonsgruppen hadde blitt påkjørt av en drosje og et håndgemeng oppstod. Spørsmålet fra ambassaden var om det var mulig å holde identiteten skjult på personen som jobber for den Amerikanske ambassaden. Svaret fra politioverbetjenten var nei. I et annet tilfelle rettet ambassaden en forespørsel om det var mulig å gå til innkjøp av scootere (mopeder) uten at disse ble registrert på ambassaden. Svaret ambassaden fikk var at dette måtte tas opp med rette trafikkstasjon/biltilsyn.

I et annet politinotat, datert få dager senere, 14. november 2006, skriver politiinspektør Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt følgende:

”Spesifikke saker indikerer også at ambassaden har en operativ tjeneste uten at jeg konkret kan synliggjøre grensene for deres operasjonsområde. Totalt sett er det grunn til å anta at de minimum opererer i en gråsone i forhold til hva som kan aksepteres. Deres tilnærming til vårt operative konsept viser også at de ønsker å ha en direkte styring og operativ kontroll over ambassadens nærområde i utvidet forstand. Hvor bekvem man skal være, eventuelt hva man skal gjøre med dette er en vanskelig vurdering, men jeg anbefaler ut fra mitt ansvarsområde at saken i første omgang tas opp til en nøye vurdering i samspill med POD og PST.”

Tiltak

KrF-leder Dagfinn Høybråten er opptatt av at det er tidligere politifolk fra blant annet PST som har utført overvåkingen på oppdrag fra amerikanerne. “Skal det være fritt fram for tidligere politifolk til å jobbe med sikkerhet i ambassader. De opplysninger som er kommet om brudd på taushetsplikten, om lekkasjer fra straffesaksregistre og slike ting, er veldig alvorlig om det er riktig”, sier Høybråten, som ser det som naturlig at saken ikke stanser med justisministerens redegjørelse, men at det vil bli en fortsatt behandling av redegjørelsene i en komiteene på Stortinget. “Da vil videre spørsmål om mulige løse tråder kunne bli stilt, og det vil forundre meg stort om det ikke er det i denne saken”, sier Høybråten.

“Det er aldri gitt tillatelse til etablering av en egen sikkerhetsenhet ved den amerikanske ambassaden”, understreket Storberget, som sier det er alvorlig dersom tidligere politiansatte har brutt taushetsplikten når de har begynt å jobbe ved USAs ambassade,  under sin redegjørelse i Stortinget. “Dersom det er tilfelle, så vil jeg reagere veldig sterkt på det. Taushetsplikten er en bærebjelke for at det offentlige skal kunne oppretthodle nødvendig tillit”, sier Storberget, som nå varsler flere tiltal.

Justismininster Knut Storberget varsler nå syv tiltak etter overvåkningsavsløringen:

  • Justisministeren vil gjennomgang av informasjons- og varslingsplikten fra Politidirektoratet og PST til Justisdepartementet for å vurdere om denen på skjerpes.
  • Sørge for nye retningslinjer for formalisering og rutiner med hensyn til kontakter mellom norske myndigheter og fremmede staters representasjoner.
  • Vil gjenta kravet om at ambassadens personell respekterer norsk lovgivning.
  • Departementet vil vurdere bestemmelsene for karantene og bierverv.
  • Vurdere om det er grunnlag for å tydeliggjøre de etiske retningslinjene for polititjenestemenn, og da særlig opp mot kontakten med tidligere ansatte i politiet.

Etter at politiet har etterforsket saken ferdig, vil departementet vurdere ytterligere tiltak.

Hva nå?

Etter avsløringen gikk amerikanerne med på å stanse overvåkningen frem til norske myndigheter har kommet til bunns i mistankene om at overvåkningen er i strid med norsk lov. Men på spørsmål fra VG Nett om utenriksminister Jonas Gahr Støre vet hva slags overvåkning som USA driver med i dag, svarer Støre avkreftende.

“Det er det vanskelig å svare konkret på. Vi har ikke fått mer informasjon fra amerikanerne rundt det. SDU-gruppen har vært innstilt i en tid. Jeg vet ikke om den er gjenopptatt eller ikke. Jeg ser ikke at de har noen informasjonsplikt til å komme tilbake til oss og informere om dette”, sier han.

Støre sier at han i et møte med USAs ambassade senere denne uken, vil spørre dem om hva slags overvåkning som blir bedrevet. “Det er et naturlig spørsmål å ta opp med dem”, sier han. Vi får se.

Konklusjon

Det har ennå ikke blitt funnet at den amerikanske ambassaden forhørte seg med noen norsk politisk institusjon når det kommer til overvåkningsoppdraget sitt her i Norge. Det er ikke noe nytt at folk innen PST og politiet visste noe om det som foregikk. Men det de fikk vite anså de ikke som brudd på norske lov. Dette på grunn av at de ikke ble fortalt hva som i realiteten foregikk, og anså derfor ikke saken viktig nok. Det at man på norsk side nå velger å trekke seg er lite annet enn for å unngå diplomatisk trøbbel. Husk: Våre politikere anser ennå USA som vår nærmeste allierte. Samtidig må vi jo kunne sette spørsmål rundt vår egen regjerings legalitet. Det at Politiet og PST nå skal finne ut om det ble gjort noe galt er som å be bukken passe havresekken.

Storberget: Reagerer sterkt

UDs redegjørelse

Slik etterforskes ambassaden

19 land har spioner i Norge

UD fikk navneliste fra USAs ambassade i mai

Denne polititoppen fikk vite om SDU-gruppen i 2000

Disse spørsmålene må Storberget svare på

Har vi et PST-problem?

Storberget: – Politiet visste om USAs overvåking

– Vet ikke hva slags overvåkning USA driver med i dag

Jørn Holme slo i bordet mot USA-overvåking

Støre: Ikke nødvendig å orientere politisk ledelse

Tre sivile politiansatte med USA-jobb

– Dette handler om systemfeil