Category Archives: Irak

Wikileaks: Krigen mot Irak

Analyser av ambassadedokumentene viser at bruken av ordet «Tyrkia» vokste kraftig like før krigen i Irak.

USAs tidligere president George W. Bush tilbød Tyrkia over 24 milliarder kroner for å gå med på angrepsplanene mot Irak. I tillegg skulle Tyrkia få gjennomslag for viktige politiske krav om hvordan nabolandet skulle se ut etter president Saddam Husseins fall.

Ville «kjøpe» Irak-støtte for milliarder

Irak-invitt før Gulfkrigen

Wikileaks: Storbritannia ga amnesti til USA i fohold til Chilcot-kommisjonen

Britiske aviser forteller sitt om presset statsminister Tony Blair utsettes for.(Foto:AP/Scanpix)

Britiske aviser forteller sitt om presset statsminister Tony Blair utsettes for

Regjeringens fremste juridiske rådgiver, Lord Peter Goldsmith skal ha sagt at invasjonen kunne stride mot folkeretten på flere punkter, og advarselen ble gitt 7. mars 2003, kort tid før invasjonen.

Dette går fram av et hemmelig notat som den britiske avisen Mail on Sunday har offentliggjort. Bare 10 dager etter hadde Goldsmith skiftet mening, og erklærte at krigen ikke var i strid med folkeretten.

Både opposisjonen og krigsmotstanderne er opptatt av hva som kan ha fått Goldsmith til å skifte mening om Irak-krigen i løpet av ti dager.

Tony Blair nekter å kommentere det sju sider lange hemmelige notatet. Opposisjonen anklager ham for tillitsbrudd og hemmelighold.

Man har flere ganger forsøkt å undersøke grunnlaget for Storbritannias deltagelse i Irak-krigen. Nå, via Wikileaks lekkasjer, viser det seg at Storbritannia i forkant av høringene har gitt garantier til amerikanske diplomater om at Chilcot komisjonen, som har fått i oppdrag å evaluere Irak krigen, ikke ville komme til konklusjoner som kunne være pinlige for dem.

Komisjonen ble satt opp av den tidligere statsminister Gordon Brown, men et memo publisert av WikiLeaks viser at en ledende britisk forsvarsoffiser lovet USA at man skulle ta hensyn til dets interesser.

Ved et møte med den amerikanske undersekretær Erin Tauscher og den daværende britiske utenrikssekretær David Miliband, sa Jon Day, forsvarsministeriets direktør-general for sikkerhet, at «Storbritannia hadde satt i gang tiltak for å forsvare deres (USAs) interesser.»

Ifølge en ledende kilde gjaldt beskyttelsen for amerikanske etterretningsdokumenter levert før krigen. «Disse kunne ikke bli brakt til offentlighetens lys på grunn av ødeleggelsen som dette ville påføre det spesielle forholdets kronejuveler – etterretningsutvekslingen med USA», la kilden til.

De lekkede dokumentene ble sendt fra den amerikanske ambassaden i London i september sist år, 3 måneder før Chilcot komisjonen startet. Da komisjonen begynte fortalte Chilcot om sin «frustrasjon» vedrørende mangelen på tilgang til nøkkeldokumenter da han intervjuet den tidligere riksadvokaten Peter Goldsmith.

Avtalen mellom den uavhengige komisjonen og den britiske regjeringen tillater materialer å bli holdt tilbake fra offentligheten hvis dette ødelegge internasjonale forhold eller bryte med tredje partis lover vedrørende offentliggjøring av etterretningsmateriale.

WikiLeaks cable reveals secret pledge to protect US at Iraq inquiry

UK made US pledge to limit Iraq inquiry, WikiLeaks reveal

WikiLeaks: US Protection from Iraq Inquiry granted by UK

Irak krigen var og er illegal

Rettssak mot Vestens krigsherrer

Krekar-saken

https://i1.wp.com/media.aftenposten.no/archive/00744/NORWAY__krekar_titt_744724x.jpg

Nesten 8 år etter at norske myndigheter startet den tilsynelatende umulige prosessen med å få Faraj Ahmad Najmuddin – bedre kjent som mullah Krekar – ut av Norge, bekrefter dokumenter som er offentliggjort gjennom WikiLeaks at Krekar er den man trodde.

Det var Krekar som grunnla Ansar al-Islam, som Wikileaks dokumenter nå knytter til alt fra produksjon av bomber til gjennomførte angrep, i 2001, samtidig som han i Norge levde som en forfulgt, men beskyttet flyktning. Krekar selv har aldri benektet at han grunnla og ledet organisasjonen. Han har tvert imot hevdet at han er del av en hellig krig, der målet er å gjeninnføre det han mener er guds styre i Irak.

Ansar al-Islam ble dannet i september 2001 som en fusjon mellom Jund al-Islam (Islams soldater), ledet av Abu Abdallah al-Shafi’i, og en splinter gruppe fra Islamic Movement of Kurdistan (IMK), som ver en av de kurdiske gruppene som kjempet mot Baathregimet ved å gjøre opprør mot den irakiske regjeringen.

Splintergruppen fra IMK ble ledet av Mullah Krekar, som ble leder av Ansar al-Islam, som motsatte seg en avtale gjort mellom IMK og den dominerende kurdiske gruppen i området, Patriotic Union of Kurdistan (PUK).

Ansar al-Islam inkluderte i begynnelsen omtrent 300 menn, hvor av mange var veteraner fra den sovjetisk-afghanske krigen, der i blant fra al Qaeda, samt en del som hverken var kurdere eller arabere.Krekar selv hadde etter avsluttet utdannelse reist til Pakistan hvor han ble ansatt som lærer ved et teknisk universitet i Peshawar. Han drev også et losjihus for islamske mujahedin på vei til eller fra Afghanistan.

Ansar al-Islam okkuperte et område på grensen mellom irakisk og iransk Kurdistan, men under den amerikanske invasjonen av Irak i mars 2003 ble Ansar al-Islams enklave erobret av PUK-styrker med amerikansk flystøtte.

Paramilitære grupper fra US Special Activities Division (SAD) gikk inn i Irak før 2003 invasjonen. Sammen med US Army Special Forces og PUK Peshmerga førte de krig mot Ansar al-Islam. Kampen, som pågikk før selve invasjonen i februar 2003, resulterte i mange døde soldater.

I februar 2004 ble begge de kurdiske partiene PUK og KDPs feiringer av id-festen i Arbil utsatt for selvmordsbombere som drepte 109 mennesker og lemlestet mer enn 200 andre. Organisasjonen Ansar al-Sunnah tok på seg ansvaret for udåden og hevdet at den ble utført «til støtte for våre brødre i Ansar al-Islam.»

Men på tross for at mange tidligere aktivister innen Ansar al-islam hadde gått inn i Ansar al-Sunnah og lignende grupper hevdet de kurdiske styresmaktene at organisasjonen ennå var aktiv i de kurdiske områdene i Irak. I desember 2007 anerkjente Ansar al-Sunnah formelt at gruppen hadde vokst ut av Ansar al-Islam, og tok tilbake sitt opprinnelige navn.

I tillegg har Ansar al-Islam et utstrakt nettverk i Europa som finansierer og støtter væpnede angrep i Irak, hvor av mange har blitt arrestert, og da ikke minst i land som Tyskland og Sverige.

En gjennomgang NRK har gjort av de omstridte Wikileaks-dokumentene viser at mulla Krekar og Ansar al-Islam, samt Ansar al-Sunna som gruppen på et tidspunkt skiftet navn til, er omtalt i 184 dokumenter. Gruppen knyttes til både halshogginger og selvmordsaksjoner.

Dokumentene, som er skrevet av de internasjonale styrkene i Irak mellom 2004 og 2009, beskriver hvordan organisasjonen har gjennomført angrep både mot internasjonale styrker og andre irakiske grupperinger.

Andre rapporter dreier seg om smugling av våpen og personer fra Iran, Syria og Libanon. Det er også rapporter om hvordan organisasjonen har rettet seg direkte mot den såkalte grønne sonen i Bagdad – senteret for det internasjonale nærværet i Irak.

Gruppen er fortsatt aktiv, og gruppen opplyser selv at den gjennomfører stadig nye angrep. Rapportene viser dessuten at aksjonsområdet til Ansar al-Islam har strukket seg over hele Irak, ikke bare den nordlige delen av landet. Mulla Krekar regnes ikke lenger som den operative lederen av Ansar al-Islam.

Det har pågått et massivt folkemord mot kristne i Irak, der i blant assyrere og mandeere, helt siden begynnelsen av invasjonen, og i november 2008 mottok ærkebiskopen i Mosul en trussel signert av Ansar al-Islam Brigadene, som advarte alle kristne om å forlate Irak eller bli drept.

Den 4. mai 2010 ble Abu Abdullah al-Shafi’i, Ansar al-Islams leder siden Mullah Krekar dro til Norge i 2003 fanget av USAs styrker i Bagdad. Krekar er selv hverken dømt for terrorvirksomhet eller for andre kriminelle forhold, og dokumentene på WikiLeaks vil knapt få noen betydning for Norges forhold til mullahen.

Iraq War

Ansar al-Islam

Who is behind the «Terrorist Network» in Northern Iraq

Krekar i Norge

Krekar kom til Norge som kvoteflyktning fra Nord-Irak allerede i 1991. dette ettersom saddam Husseins beryktede republikanske garde hadde rykket inn i området, noe som fikk flere millioner kurdere til å flykte. I Norge mottok konen hans og deres fire barn, som alle har fått innvilget norsk statsborgerskap, asyl, men Krekar selv har ikke fått innvilget sin søknad.

Krekar innledet en pendlertilværelse mellom Norge og Kurdistan-Irak der han deltok i oppbyggingen av ekstreme islamistiske grupper som hadde brutt ut av IMK, og som i 2001 kom til å danne Ansar al-Islam.

Ansar al-Islam okkuperte et område på grensen mellom irakisk og iransk Kurdistan. Gruppen gjennomførte i 2001-2003 en rekke massakrer og terrorhandlinger rettet mot de kurdiske selvstyremyndighetene, først og fremst partiet PUK. Myndighetene i Irak hevder Krekar var ansvarlig for disse udådene, og krever ham utlevert.

Pendling mellom Norge og det Irak han flyktet fra fratok ham imidlertid flyktningestatus her i landet allerede i 2002. Som ledd i krigen mot terror anklaget amerikanske myndigheter i 2002 Ansar al-Islam for å være bindeledd mellom Al Qaida og Saddam Husseins Baath-regime i Bagdad.

Krekar, som fortsatt pendlet mellom Irak og Norge, ble arrestert i Nederland der han satt 4 måneder i fengsel før han i januar 2003 vendte tilbake til Norge. Her ble han flere ganger arrestert og avhørt av Politiets Sikkerhetstjeneste, som mistenkte Krekar og Ansar al-Islam for å finansiere og organisere terroraksjoner fra Norge. Saken ble overført til Økokrim som henla den, blant annet av hensyn til vitnenes sikkerhet. Men Krekar ble besluttet utvist av landet fordi han utgjør en fare for rikets sikkerhet.

Kommunalminister Erna Solberg instruerte UDI og UNE om å fatte vedtak om å utvise Krekar fra landet, på grunnlag av at han utgjør en fare for rikets sikkerhet. Krekars advokat Meling brakte på Krekars vegne utvisningsvedtaket inn for Oslo Tingrett, og fikk støtte fra Amnesty International.

Utvisningsvedtaket mot Krekar ble opprettholdt i Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. For Høyesterett var det advokat Harald Stabel som førte saken for Krekar. Høyesterett fastslo i november 2007 at domstolene hadde full prøvingsrett, og at det var fremlagt tilstrekkelig bevis for å fastslå at mulla Krekar utgjorde en fare for rikets sikkerhet.

Advokat Meling gikk også på vegne av Krekar til injuriesak mot Carl I. Hagen som hadde betegnet Krekar som terrorist. Retten slo fast at Hagens uttalelse ikke var injurierende. Irakiske kurdere bosatt i Norge demonstrerte mot Krekar under rettssaken.

Høsten 2005 truet Krekar på TV-kanalen al-Jazeera med terroraksjoner i Norge dersom han blir utlevert. Krekars advokat, Brynjar Meling, sa etterpå at Krekars uttalelser er tatt ut av sin sammenheng, og mener uttalelsene er blitt feilaktig gjengitt i norske medier.

Arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen bekreftet den 28. oktober 2005 at Norge fortsatt ønsker å utvise mulla Krekar. Utvisningsvedtaket blir imidlertid ikke gjennomført før norske myndigheter kan få på plass en avtale med irakiske myndigheter der det garanteres at Krekar ikke vil bli henrettet eller torturert. Får ikke norske myndigheter en slik garanti fra irakiske myndigheter, vil det være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser å sende ham tilbake.

Det er bred politisk enighet om at Krekar skal ut, og i 2007 ble utvisningen stadfestet av Høyesterett. Etter hvert ble det imidlertid klart at en retur av Krekar ikke er nært forestående til tross for offentlige forsikringer om det motsatte fra norske myndigheter. Med unntak av Fremskrittspartiet hersker det i partiene enighet om at utvisningen må skje i tråd med norsk lov, noe som blant annet vil si når Irak garanterer at Krekar ikke vil bli dømt til døden.

”Det er ingen grunn til å tro at en utvisning av Krekar fra Norge er nært forestående, særlig ettersom Krekars advokater bruker det norske lovverket til Krekars fordel.”

Det at Iraks tidligere diktator Saddam Hussein ble henrettet den 30. desember 2006, og at 13 medlemmer av Ansar al-Islam ble henrettet i Nord-Irak tidligere samme år, svekket muligheten for utlevering ytterligere.

25. januar 2010 ble Krekars leilighet på Tøyen i Oslo angrepet av ukjente bevæpnede menn. Krekar, hans kone, sønn, svigersønn og datter, som var på besøk fra England, var tilstede i leiligheten da skudd falt. Krekars svigersønn ble lettere såret i det mulige drapsforsøket. I frykt for nye angrep ble Krekar og hans familie raskt midlertidig forflyttet av politiet til Oslo Plaza, de fikk senere tildelt nytt bosted i en kommunal boligblokk i Oslo. Krekar ønsket selv ingen ytterligere tiltak.

I juni 2010 arrangerte Krekar en pressekonferanse i Oslo, der han på arabisk erklærte at dersom han skulle bli drept etter en utvisning fra Norge, ville de ansvarlige selv bli drept; for eksempel av Ansar al-Islam, Al-Qaeda eller hans egne barn. Statssekretær Pål K. Lønseth i Justisdepartementet at departementet har avvist et forslag fra Politiets Sikkerhetstjeneste om å la Krekar gjennomgå en rettssak i Irak, for deretter å sone i Norge.

Krekar i Norge

* 1991: Mulla Krekar kommer til Norge som kvoteflyktning, etter å ha rømt fra Irak på 80-tallet.

* 1993-2000: Krekar oppholder seg dels i Norge og dels i Irak. Arbeids- og oppholdstillatelsen blir i perioden fornyet flere ganger. I 1998 får han bosetningstillatelse.

* 2002: Krekar skal til Irak, men blir fengslet av politiet i Iran og sendt til Nederland. Der blir han fengslet.

* 2003: Nederlandske myndigheter returnerer Krekar til Norge.

* 2003: UDI utsetter utvisningen av Krekar på grunn av situasjonen i Irak.

* 2004: Krekar blir pågrepet i Norge, siktet for medvirkning til to drapsforsøk i Irak. Siktelsen henlegges etter bevisets stilling, og Krekar løslates etter seks ukers varetekt.

* 2005: Utlendingsnemnda avviser Krekars utvisningsklage.

* 2006: Mullah Krekar settes opp på FNs terrorliste.

* 2007: Høyesterett opprettholder utvisningsvedtaket.

* 2009: Norge og Irak er enige om å skissere en utleveringsavtale for Krekar.

* 2010: Attentatforsøk mot Krekar. Krekar får politibeskyttelse og lever på hemmelig adresse.

* 2011: En 21-åring fra Nord-Irak pågripes i Göteborg, mistenkt for attentatforsøket i januar i 2010.

Kilde: VG Nett

Krekar på FNs terrorlister

Ifølge WikiLeaks-dokumenter om norske forhold har den amerikanske ambassaden i Norge gjennom de siste 8 årene rapportert hjem om Krekars opphold i Norge minst 17 ganger. Amerikanerne engasjerer seg fordi de mener at Norge ikke makter å holde kontroll på Krekar, som de anser som en potensiell terrortrussel.

I desember 2006 er Krekar oppført som terrorist på en liste offentliggjort av amerikanske myndigheter. Det hevdes bl.a. at han har overført penger til terrororganisasjonen Ansar al-Sunnah, en videreføring av Ansar al-Islam som Krekar tidligere var leder for. FNs sikkerhetsråd har samtidig ført Krekar opp på sin liste over aktive støttespillere for al-Qaida.

Etter at Krekar hadde kommet tilbake til Norge har den amerikanske ambassaden en rekke ganger tatt opp saken med norske myndigheter. Av dokumentene lekket av Wikileaks fremgår det imidlertid at både Norge og USA har vært livredde for at presset fra USAs side skulle bli offentlig kjent.

Ifølge dokumentene gikk Utenriksdepartementets juridiske rådgiver Rolf Einar Fife ikke i mot at Krekar skulle settes på FNs terrorlister, hvor han har vært oppført siden den 8. desember 2006, men ga uttrykk for at Norge ikke på noen måte ville bidra. Både Norge og USA fryktet blant annet at det ville komme frem at Norge stilltiende ga sin aksept til at Krekar ble satt på FNs terrorlister.

”Utenriksdepartementets juridiske rådgiver Rolf Einar Fife gjorde det helt klart at Norge ikke åpent vil støtte en oppføring på terrorlistene i tråd med FN-resolusjon 1267.” ”Utenriksdepartementet ønsker ikke at noe skal peke tilbake mot Norge og er vettskremte for at det noensinne blir kjent at vi hadde offisielle bilaterale samtaler om dette.”

”Vi mener referatet ikke gir en korrekt fremstilling av hva som ble sagt på møtet. Det stemmer at amerikanerne spurte Norge om vi ville støtte deres krav om at Krekar skulle oppføres på FNs terrorliste. Denne henvendelsen kom da rettsprosessen mot Krekar i Norge ennå ikke var avsluttet”, sier underdirektør Ragnhild Imerslund i Utenriksdepartementet.

”Norske politiske myndigheter avviste derfor den amerikanske anmodningen om å støtte denne oppfordringen, da det kunne bli oppfattet som at norske myndigheter forsøkte å gripe inn i rettsprossessene som da fremdeles pågikk i norske domstoler.”

Krekars retur

”Mange vil ha Krekar ut, og Krekar vil selv ut av Norge”, sier Krekars advokat Brynjar Meling, som legger til at ” Mullah Krekar har hele veien sagt at han vil reise hjem når det er trygt. Han bedømmer det som trygt å reise hjem nå.”

Meling sier han er i dialog med norske myndigheter om å få i stand en hjemsendelse, men at ”det ikke bare er å sette den omstridte mullaen på første fly til Nord-Irak. Både USA og FN har Krekar på sin terrorliste, noe han mener krever at norske myndigheter engasjerer seg i prosessen.”

”Forfølgelse er et vanskelig tema. Da må noen kriterier oppfylles for at man skal kunne sende personer sikkert tilbake. Vi må se på hans forhold til FNs terrorliste, hvilken situasjon som venter ham i Nord-Irak”, forklarer Meling. ”Han kan reise når som helst og så fort som mulig. Han står helt fritt til å reise hjem”, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Støre minner om at Norge har folkrettslige forpliktelser til å ikke sende hjem folk som risikerer dødsstraff, noe også Meling trekker fram, men sier Krekar selv har lavere terskel for å dra hjem. ”Om han anser risikoen for håndterbar kan han reise i morgen for vår del”, sier Støre, som legger til at ”ikke noe vil glede oss mer” enn om han drar. Norge kan ifølge Støre ikke få Krekar bort fra FNs terrorliste. Dette på tross for at man kan bidra til å formidle en søknad.

Tiltale

Høyesterett har i en dom slått fast at Krekar skal ut, men han kan få 15 år i et norsk fengsel for trusler og terroroppfordringer. Siden september i fjor har Krekar vært siktet for oppfordring til terror og trusler mot myndighetspersoner, deriblant mot Høyres leder og tidligere kommunalminister, Erna Solberg, som nå mener han må bli i Norge til en eventuell straffesak er behandlet. Han varslet at det ville komme hevnaksjon mot henne hvis han ble tvangsutsendt til Irak.

Solberg er klar på at han må nektes å forlate Norge dersom den siktelsen mot ham ender med tiltale. ”Jeg er tilhenger av at folk som gjør noe straffbart blir dømt, og det ville være unaturlig med utsendelse i påvente av en dom. Blir Krekar tiltalt er det min bestemte oppfatning at han ikke kan sendes ut eller skal få anledning til å reise fra landet før straffesaken er behandlet og avgjort”, sier Solberg, som legger til at ”Blir han dømt, så kan man alltids vurdere hvor lenge han skal sone i Norge.”

På tross av siktelsen stiller Krekar likevel som vilkår at norske myndigheter hjelper ham med å bli fjernet fra USA og FNs terrorlister før han frivillig reiser tilbake til Nord-Irak. Truslene han er siktet for, skal Krekar ha framsatt under en pressekonferanse i Oslo 10. juni i 2010. Der skal han ha sagt at dersom han blir drept etter å ha blitt tvangssendt fra Norge, så vil personen som står ansvarlig for utsendelsen også dø.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er klare til å anbefale at det blir tatt ut tiltale mot Krekar, noe som kom uventet på Meling. Han kan bli tiltalt for oppfordring til terror, noe som kan være vanskelig tatt i betraktning hans ønske om å bli fjernet fra FNs terrorliste. ”Krekar var inne til avhør i august. Siden den gang har vi ikke hørt noe. Etter Krekars oppfatning var uttalelsen aldri ment som en trussel. Min vurdering har vært at det er forsvarlig å be ham om å ikke erkjenne straffskyld. Om det var en klok, eller fornuftig uttalelse, er en annen vurdering”, sier Meling.

PST er nå i sluttfasen med å levere en innstilling til statsadvokatembetet i Oslo, som er de som vil ta ut en eventuell tiltale. Men dersom Krekar skulle forlate Norge før en eventuell rettssak kommer opp, har norske myndigheter ingen planer om å prøve å få ham utlevert igjen til Norge for å få gjennomført saken. Truslene Krekar er siktet for, og altså kan bli tiltalt for, har en strafferamme på 15 års fengsel.

Vil bli politiker

Det var presidentvalg i den selvstyrte kurdiske republikken i 2005 og i 2009. Neste valg er trolig i 2013. Ved forrige valg kjempet 24 politiske grupperinger om 111 plassene i parlamentet. Ifølge Meling, som sier han er i dialog med norske myndigheter om saken, ønsker Krekar å kunne flytte hjem i løpet av 2012. Dette ettersom han ikke anser sikkerhetssituasjonen som god nok til å reise hjem akkurat nå. ”Men kan den være om et år eller to”, sier Meling.

Australia

Norge og USA har diskutert muligheten for å sende Krekar til Australia dersom landet ber om det. Spørsmålet var aktuelt fordi det australske journalistforbundet like før hadde krevd at Krekar måtte holdes ansvarlig for en selvmordsbomber som drepte den australske TV-fotografen Paul Moran i Nord-Irak i 2003. Journalistforbundet ba den australske riksadvokaten om å etterforske drapet og kreve Krekar utlevert fra Norge. Men ifølge underdirektør Ragnhild Imerslund i Utenriksdepartementet har ikke noen slik begjæring kommet. ”Kommer det en slik begjæring, vil den bli behandlet som en regulær utvisningssak”, sier hun.

Fremmedhat og asyllover

”Mulla Krekar har vært en masseprodusent av fremmedhat i det norske folk”, sier den profilerte seniorrådgiveren i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese. Geelmuyden er klar på hva han tror holdningsendringene fører til. ”Resultatet er en sterk innstramming i asylpolitikken”, sier han. Også sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen tror at Krekars tilstedeværelse har gått ut over norske muslimer. ”Det har ikke vært bra for norske muslimer å ha Krekar her. På en svært indiskré måte blir de satt i sammenheng med ham og hans synspunkter på demokrati og religion”, sier han.

Valgforsker ved NTNU, Anders Todal Jenssen, er ikke enig i at Krekars tilstedeværelse som sådan har hatt innvirkning på norsk asylpolitikk, men mener Krekar har vært et retorisk kort det har vært lett å ty til. ”De som har vunnet på å ha mulla Krekar i Norge er de som argumenterer for en mest mulig restriktiv asylpolitikk. Han fremstår som reinkarnasjonen av de innvandrerne vi synes det er vanskelig å ha med å gjøre”, sier Jenssen.

Krekar og Wikileaks

Fryktet Krekar-lekkasjer

Krekar-organisasjon i WikiLeaks-dokumenter

Wikileaks: UD var vettskremt for Krekar-lekkasjer

Tiltale

Solberg: – Krekar bør rettsforfølges i Norge

– PST vil ha Krekar tiltalt for terrortrusler

Vil tiltale Krekar

Ville sende Krekar til Australia

Skyteepisode

Tror amatører sto bak Krekar-skyting

Her fraktes Krekar vekk av politiet

– Plaza-ansatte fryktet for livet under Krekars opphold

– Attentatet kan føre til at Krekar får bli i Norge

Mann pågrepet for Krekar-attentatet

Retur

– Blir neppe drept

Ekspert: – Ingen endring i Irak

Støre: Ikke aktuelt å passe på Krekar i Irak

Jobber ikke for å få Krekar ut av landet

– Krekar vil hjem

– Mullah Krekar vil dra frivillig fra Norge

Siv Jensen om Krekars reiseplaner: – God tur!

Erna mener Krekar må bli

Diverse

Mer om Krekar

Mullah Krekar

 

‘Collateral Murder’: Wikileaks video viser et amerikansk helikopter skyte på irakiske sivile

Nylig publiserte nettstedet WikiLeaks en video, “Collateral Murder”, der amerikanske styrker og skadde to barn og drepte tolv sivile personer, inkludert faren til de to barna og to Reuters ansatte, i forstaden Ny Bagdad, Irak. Det amerikanske militæret forsvarte seg med å hevde at de skadde og drepte var «anti-irakiske styrker» eller «opprørere.»

Sunshine Press, som driver Wikileaks, skriver:

Wikileaks has obtained and decrypted this previously unreleased video footage from a US Apache helicopter in 2007. It shows Reuters journalist Namir Noor-Eldeen, driver Saeed Chmagh, and several others as the Apache shoots and kills them in a public square in Eastern Baghdad. They are apparently assumed to be insurgents. After the initial shooting, an unarmed group of adults and children in a minivan arrives on the scene and attempts to transport the wounded. They are fired upon as well. The official statement on this incident initially listed all adults as insurgents and claimed the US military did not know how the deaths occurred.

After losing two of its own people in the attack, Reuters had been trying to get the video using the Freedom of Information Act, the Sunshine Press reports. The footage is tough stuff.

I think they just drove over a body,» one troop says on the video.

«Hah. Did he?» his colleague replies.

«Yeah.»

Filmen, som blir beskrevet som en klassifisert video, ble filmet fra et Apache-helikopter den 12. juli 2007. Den har laget internasjonale overskrifter og skapt sterke reaksjoner rundt i verden, og da ikke minst blant muslimer i Midtøsten.

Norge burde som nær alliert av USA ha fordømt dette med én gang og krevd en offentlig gransking av denne folkerettsstridige hendelsen. Det har ikke utenriksminister Jonas Gahr Støre gjort. Et hypotetisk tilsvarende angrep fra for eksempel iransk side ville kanskje ha frembrakt en raskere fordømmelse?

To soldater fra Bravo Company 2-16, selskapet som utførte handlingen vi kan se på videoen, har nå skrevet et åpent brev hvor de ber om unnskyldning til irakerne som ble skadd eller som mistet sine kjære under dette angrepet som, ifølge disse tidligere soldater, var en regulær hendelse i denne krigen.

Og jeg gjentar på nytt: Det finnes ikke noe sånt noe som en god krig. Det å tro på en krig for fred, eller for den saks skyld Krigen mot terrorisme, er ikke kun naivt, men farlig. En evig krig mot terrorisme er det kun detmilitærindustrielle kompleks somvil tjene på.

You can view the Wikileaks video here

and you can view the Press Release here

Peace be with you

To all of those who were injured or lost loved ones during the July 2007 Baghdad shootings depicted in the “Collateral Murder” Wikileaks video:

We write to you, your family, and your community with awareness that our words and actions can never restore your losses.

The letter can be seen at: www.lettertoiraq.com

Pentagon identifiserer websiden som har publisert video fra et angrep i juli 2007,  som en trussel mot nasjonal sikkerhet

HER

Wikileaks posted the video along with transcripts and documents about what it says is the military’s cover-up on CollateralMurder.com. There’s also a 39-minute version of the video above. We’ll be watching and reading along with you. Hit the comments with your observations. My first? How weird it sounds to hear the pilots and gunners sliding from «keep shooting» tough talk and cackling to the dry sound of military commanders, and then the oddly distant rat-tat-tat of the guns.

‘Collateral Murder’: Wikileaks Reveals Video Showing US Air Crew Shooting Down Iraqi Civilians

– Videoen er ekte – Kilder i det amerikanske forsvaret bekrefter at Wikileaks-videoen fra Irak er ekte.

Kamphelikopteret fyrte løs i folkemengden

«WINNING HEARTS AND MINDS» I AFGHANISTAN

Mange har blitt rystet av den sterke filmen av en massakre på sivile irakere, inkludert to Reuters-medarbeidere, som lekket ut fra det amerikanske militæret i forrige uke. Men det er ikke bare i Irak slike handlinger pågår. For den som ikke fått det med seg, tipser vi om disse uttalelsene fra den amerikanske generalen Stanley McChristal. Han er forbausende åpenhjertig når han forteller om hva som skjer i Afghanistan: «We’ve shot an amazing number of people and killed a number and, to my knowledge, none has proven to have been a real threat to the force»

Wikileaks slår til igjen

(

Videos for WikiLeaks

Al Jazeera har fått hundretusener av hemmelige dokumenter om krigen i Irak fra WikiLeaks. Dokumentene inneholder avsløringer om fangetortur og drap på flere hundre sivile irakere.

WikiLeaks har varslet en «stor kunngjøring» i Europa lørdag. Kunngjøringen kommer på en pressekonferanse lørdag kl. 10.00. WikiLeaks har ikke gitt noen opplysninger om hva som ville bli lagt fram, men det har vært ventet at WikiLeaks snart vil legge ut opptil 500.000 hemmelige dokumenter om krigen i Irak. Ifølge VG Nett benekter WikiLeaks at Al Jazeera har fått tak i lekkasjer fra disse dokumentene. Al Jazeera hevder på sine nettsider å ha hatt full tilgang til dokumentene. Avisene The Guardian, New York Times, Le Monde og Der Spiegel fikk dem for flere uker siden slik at de skulle få tid til å gå gjennom dem.

Ifølge WikiLeaks’ grunnlegger Julian Assange avdekker dokumentene seks år av Irak-krigen i slik detalj som framkommer på bakkenivå – styrkene i felten, deres rapporter, hva de ser, hva de sier og hva de gjør. Det amerikanske forsvarsdepartement har gjennomgått dokumentene det tror WikiLeaks har fått tilgang til, opplyser oberst Dave Lapan. Ifølge ham er det for det meste feltrapporter fra bakkenivå det er snakk om. «Vi snakker om et drapsnivå i Irak som er fem ganger så høyt som i Afghanistan – det vil si et regelrett blodbad i sammenligning», sier Assange videre.

Assange sier at dokumentene viser at det er begått krigsforbrytelser, men Pentagon, som har fordømt offentliggjøringen av de hemmelige dokumentene, avviser påstanden og sier det bare er snakk om rapporter fra felten som ikke inneholder store overraskelser. «Vi håper å motvirke en del av angrepene på sannhetene som har pågått før krigen, under krigen og som har fortsatt etter at krigen formelt ble erklært slutt», sier Assange.

Statssekretær Hillary Clinton har kritisert planene om publiseringen av militærdokumenter vedrørende den USA-ledede okkupasjonen av Irak. NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen har advart WikiLeaks mot å legge ut dokumenter om krigen i Irak fordi det, sies det, kan sette både militært personell og sivilpersoner i fare.

WikiLeaks-talsmann Kristinn Hrafnsson, som på lørdagens pressekonferanse opplyste at WikiLeaks snart vil offentliggjøre ytterligere 15.000 sider om krigen i Afghanistan, har forsvart publiseringen og vist til erfaringer fra tidligere i år da nettstedet offentliggjorde 70.000 dokumenter om Afghanistan-krigen. Det finnes ingen dokumenterte påstander om at den lekkasjen har fått konsekvenser for verken NATO- og ISAF-soldater eller bistandsarbeidere i Afghanistan. I tillegg kommer at deler av informasjonen som finnes i Irak-dokumentene allerede har blitt redigert bort og at «Vi er overbevist om at dokumentene i sin nåværende form ikke inneholder informasjon som er skadelig for noen enkeltpersoner.»

Tortur

Flere hundre av de lekkede dokumentene om Irak-krigen som WikiLeaks har publisert avslører tortur av hjelpeløse ofre, bundet på hender og føtter, med munnen teipet igjen og bind for øynene, som mishandles av menn i uniform med stålvaier, metallrør, gummislanger, trekjepper og kjettinger. Dokumentene avslører blant annet at ofre ble hengt opp i taket etter håndleddene, og flere ble også utsatt for syreangrep. Alt dette uten at overgrepene ble forsøkt stanset eller etterforsket.

Mange av dokumentene dokumenterer de irakiske militæres mishandling av fanger, mens andre synes å vise at amerikanske styrker ikke gjorde noe for å stanse torturen. Fangene ble utsatt for overgrep som mishandling, elektrosjokk og voldtekt, og også drap skriver den britiske avisen Guardian. En hemmelig ordre gjorde det mulig for USA å overse irakiske sikkerhetsstyrkers overgrep mot hjelpeløse fanger, viser hemmelige dokumenter WikiLeaks har avslørt.

Danmark

Det framgår av de hemmelige amerikanske dokumentene at også danske styrker overlot fanger til det irakiske politiet trass i advarsler om at irakisk politi torturerte og mishandlet fanger. Forsvarsministeren har tidligere opplyst til Folketinget at de danske styrkene holdt tilbake 21 personer i 2004 og 2005, men nå dokumenterer de lekkede rapportene at den danske styrken i den samme perioden medvirket til at minst 95 personer ble arrestert, hvorav minst 62 ble overlatt til de irakiske myndighetene.

Iran

Ifølge The Guardian og New York Times viser dokumentene også at Iran førte en hemmelig krig mot amerikanske styrker i Irak. Det fortelles både om ildveksling på grensa og iranske militssoldater i kamp med amerikanske soldater. Dokumentene viser hvordan Iran rustet opp og trente irakiske styrkeenheter til å angripe utenlandske styrker og irakiske tjenestemenn. Den iranske revolusjonsgarden mistenkes for å stå bak.

Maliki

Iraks statsminister beskylder nå WikiLeaks for å publisere dokumentene som beskriver fengselstortur av irakiske sikkerhetsstyrker til å sabotere hans gjenvalgshåp. En erklæring utstedt av statsminister Nouri al-Malikis kontor sier at timing for utgivelsen av dokumentene reiser spørsmål vedrørende om det var motivert av politikk. Al-Maliki har i de siste 7 månedene forsøkt å beholde sin stilling etter at det nasjonale valget i mars ikke utopte noen klar vinner.

Ifølge erklæringen viser ikke dokumentene noen bevis på noen uanstendig behandling av fanger mens al-Maliki har vært leder av den irakiske regjeringen. Men hvis det er så dårlig stelt til at Maliki må beskylde WikiLeaks i stedet for å glede seg over at dokumentene faktisk har blitt publisert så kan det umulig være mye hold i Maliki. I stedet for å syte bør han være glad for at uretten kommer ut i dagens lys slik at det er mulig å lege de sår som har blitt laget.

Sensur

Den australske regjeringen la i fjor Wikileaks til i sin liste av forbudte websider. Man advarte om at websider, som lenket til de forbudte hyperlenkene, kunne få bøter på opp til 11.000 australske dollar per dag. På sin webside skrev Wikileaks “Den første regelen av sensur er at man ikke kan snakke om sensur.”

Økonomisk krigføring

USA har innledet en finansiell krig mot internettstedet WikiLeaks. Dette gjennom å blokkere muligheten for at WikiLeaks kan motta pengegaver over internett. Dette skjer samtidig som nettstedet forbereder en lekkasje av 400.000 amerikanske militære dokumenter fra Irak-krigen.

Sexskandale

Fredag ble Assange intervjuet av CNNs reporter Atika Schubert i forbindelse med at WikiLeaks publiserte 400.000 hemmeligstemplede dokumenter om krigen i Irak. Men da Schubert et stykke ut i intervjuet spurte Assange om situasjonen han har havnet i etter voldtektsanklagene mot ham i Sverige, ble Assange rasende. ”Jeg vil ikke til å snakke om dette, og jeg kommer til å forlate rommet dersom du fortsetter å forpeste dette svært alvorlige intervjuet med detaljer om mitt privatliv”, sa han.

Schubert ville imidlertid ikke slippe temaet, men fortsatte å spørre Assange om det. Vi minnes alle historien om Bill Clinton og Monica Lewinsky. Mye urett var det han drev med, men det var sexskandalen som ble mediehysteri. Dette er lite annet enn hykleri. Mediene er interessert i toppsaker, sex og kriminalitet, og ikke om hva som virkelig betyr noe. De er mer interessert i personliv og sexskandaler enn i dokumentene rundt Irak krigen. Det hele endte med at Assange tok av seg mikrofonen og forlot ut av TV-studio.

Assange, som mener han ble dårlig behandlet i forbindelse med voldtektsanklagene, vil nå gå til sak mot svenske påtalemyndigheter for det han mener er dårlig behandling i forbindelse med voldtektsanklagene mot ham. I slutten av august ble Assange anklaget for voldtekt og flere andre lovbrudd i Sverige. «Det er en alvorlig svertekampanje jeg har blitt utsatt for. Beskyldningene er ærekrenkende og falske», sier Assange. Assange, som nå befinner seg på et ukjent sted i England, mener de svenske påtalemyndighetene har gjort feil fra starten. Han sier til den svenske avisen at han ikke har mottatt et eneste dokument om anklagene.

Vil saksøke den svenske stat

Avvist

Assange søkte i sommer om oppholds- og arbeidstillatelse slik at han kunne få et såkalt utgiverbevis for WikiLeaks’ webside i Sverige. En av forutsetningene for å få slik publiseringsrett er at den gjeldende personen har oppholdstillatelse i landet. Med et utgiverbevis kunne Assange fått bedre kildebeskyttelse for nettsiden, men Migrationsverket har avvist Assanges søknad, ifølge Assange selv uten noen begrunnelse. Han har med andre ord fått avslag på sin søknad om opphold i Sverige.

Kina – Government Leaks

En gruppe kinesiske dissidenter planlegger en varslertjeneste på internett inspirert av WikiLeaks. Etter planen skal Government Leaks, som er navnet på nettstedet, lanseres 1. juni til neste år. Nå ber grunnleggerne folk om å laste konfidensielle opplysninger fra Kinas regjering opp på databasen deres. Det er en gjeng journalister, redaktører, advokater og hackere som driver nettsiden.

”Jeg tror at vi ved å gjøre regjeringens hemmeligheter åpne, kan være med på å promotere demokrati i Kina. Dette er en kamp mot diktaturet, og en kamp for å gi retten til informasjon tilbake til folket. Jeg har tro på at dette vil bringe Kinas politiske reform videre”, sa en av grunnleggerne av nettsiden, som ville være anonym, til South China Morning Post.

Government Leaks har ingen relasjon til WikiLeaks. ”Du kan kalle oss copycats”, sier den anonyme kilden. Men nettsiden blir nå kritisert av andre nettaktivister for å være for åpne om prosjektet sitt. De advarer Government Leaks om at de spiller et naivt og farlig spill, og at nettstedet kan bli en felle som kinesiske myndigheter kan brukes til å fange opp varslere. Vi får se.

– Obama har angst

– Hundrevis drept på USAs kontrollposter i Irak

Wikileaks Iraq War Diaries

Critics denounce Iraqi PM over WikiLeaks material

Iraqi PM on the defense in WikiLeaks release

Iraqi PM: WikiLeaks release politically timed

WikiLeaks – Guardian.co.uk

WikiLeaks Show US Failed to Probe Iraqi Abuse Cases

Wikileaks: At Least 100000 Iraqis Reportedly Killed

New massive release to put Iraq War and WikiLeaks in spotlight

WikiLeaks – Wikipedia

Piratpartiet og Wikileaks i skjønn forening

(Red Cell) Redsel sprer frykt

‘Collateral Murder’: Wikileaks video viser et amerikansk helikopter skyte på irakiske sivile

Demonstrasjon til støtte for varsleren Bradley Manning

Aktuelt fra Wikileaks

Krigens resultater- Ingen glanshistorie

Irak er langt fra noen glanshistorie, heller et fysisk og spirituelt folkemord:

1 – Over 1 million direkte drepte og 5 millioner flyktninger (Opinion Research Business, januar, 2008)

2 – Uraniumsnivået har økt med flere hundre prosent, slik som i Bagdad (Global Research, 12. juni, 2007).

3 – Det har blitt gjennomført Tortur, som i følge FNs spesialrapportør for tortur, Manfred Nowak, har vært verre enn den som ble gjort under Saddam Hussein (BBC, 21. september, 2006).

4 – Borgerkrig mellom shia og sunni. Dette som en del av splitt og hersk taktikken til USA (Washington Post, 27. september, 2006).

5 – Det foregår et braindrain uten sidestykke, som vil si at alle dem med akademisk bakgrunn forlater Irak. Vår sivilisasjonsarv er plyndret og ødelagt. Det tilfalt i følge Haag konvensjonen av 1954 okkupasjonsmakten å passe på den.

6 – Minoritetsgrupper lider som aldri før. Noen hevder til og med at det er den verste perioden for de kristne folkene på 2000 år. Irak har blitt listet opp blant de 10 landene hvor minoriteter blir behandlet verst (Reuters, 16. desember, 2008).

7 – Det foregår direkte dødsskvadroner mot homsemiljøer (Newsweek, 26. august, 2008).

8 – Flere hundre tusen Våpen (amerikanske) har kommet på avveier (Times Online, 6. august, 2007). USA trente opp det afghanske mujaheddin og al-Qaida i Afgahanistan. Disse ble senere satt inn mot Armenia og Serbia. Mange av de forsvundne våpnene kom fra Balkan. Og det er mer eller mindre de samme folkene som bruker dem i dagens Irak, Afghanistan, hvor USA også har klart å miste tusenvis av våpen, og Pakistan.

9 – Det er verdens største finansskandale. 125 milliarder dollar har ”forsvunnet”. Landet er nå blant verdens mest korrupte (Independent, 16. februar, 2009). Oljen og andre naturressurser blir nå eid av utenlandske stater og selskaper. Det foregikk en storskala privatisering av Irak. Gjenoppbyggingen av landet betydde privatisering av økonomien og lite annet enn en økonomisk kolonisering. Dette fikk Noami Klein til å skrive Sjokkdoktrinen.

10 – Over 6 trillioner dollar har blitt “kastet ut av vinduet” – gått til en meningsløs ødeleggelse av irakiske liv og kultur (http://costofwar.com) – og flere tusen soldater har blitt drept, hvor av mange ikke telles ettersom de ikke direkte faller inn under dem som blir talt opp blant falne amerikanske soldater. (Iraq War May Have Increased Energy Costs Worldwide by a Staggering 6 Trillion Dollars)

(For nærmere opplysninger se: Huffington Post: Iraq Casualties, Iraq Costs, Iraq Numbers, 19. mars, 2008).

Irak krigen – Så hvordan er egentlig situasjonen?

Irak er dømt til fattigdom. Oljen og andre naturressurser blir nå eid av utenlandske stater og selskaper. Det foregikk på L. Paul Bremers ordre en storskala privatisering av Irak, noe som fikk den kjente journalist og forfatter Naomi Klein, som blant annet har skrevet No Logo: Med merkevareterroristene i siktet, til å skrive boken Sjokkdoktrinen. Gjenoppbyggingen av landet betydde lite annet enn en økonomisk kolonisering.

Den nye irakiske oljeloven (som Norge har tatt del i å utforme) vil sikre store profitter for britiske og amerikanske oljeselskaper, mens irakere vil være dømt til fattigdom. Før Bremer hadde forlatt Bagdad hadde han utstedt 100 ordre som sjef for okkupasjonsautoritetene i Irak. Kanskje den viktigste var ordre 39 som sa at de 200 irakiske statseide selskapene skulle bli privatisert og at utenlandske selskaper kunne ha full kontroll over irakiske banker, fabrikker og miner og at disse selskapene kunne overflytte all deres profitt ut av Irak.

Irak krigen bød på den største kulturelle ødeleggelsen som har skjedd i etterkant av Andre verdenskrig, noe som i følge teksten Spoils of War: The Antiquities Trade and the Looting of Iraq av den kjente journalist og forfatter Gregory Elich, som blant annet er forfatter av Strange Liberators: Militarism, Mayhem, and the Pursuit of Profit, fikk en arkeolog til å sammenligne det med ”lobotomi av en hel kultur.” Denne forbrytelsen foregikk i praksis under amerikanske soldaters beskyttelse. Av den stolte irakiske historie er det kun pinneved igjen.

Er Irak et vellykket eksempel på frigjøring? Håper ikke det. Saddam er borte, men hva hjelper vel det når hele landet har blitt ødelagt av et vilt inferno som lik en tsunami har feid over landet og som ennå i lengre tid kommer til å befinne seg der i noen lukkede fort rundt om i landet.

Den tidligere amerikanske justisministeren Ramsey Clark har på grunn av krigsforbrytelsene mot Irak saksøkt bl.a George Bush, Richard Cheney og Colin Powell for den Internasjonale krigsdomstol. De er siktet for forbrytelser mot freden, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og andre kriminelle handlinger og høyforbrytelser i brudd mot FN charteret, internasjonal lov, USAs grunnlov og lover laget i denne anledning.

Se HER

Hva nå?

Folk som har samarbeidet med amerikanerne søker nå om politisk asyl i USA. I følge Aftenposten kronikken: ”Når de ser for seg en fremtid uten amerikanere bak døren ved siden av, innrømmer enkelte at de ikke har noen tro på eget lederskap.” ”Når amerikanerne reiser vil alt bli plyndret, fordi ingen lenger vil passe på”, sier en iraksk løytnant. ”Min regjering støtter oss ikke”, sier en annen. ”Det vil bryte ut borgerkrig, uten tvil”, sier en iraksk tolk.

Man kan spørre seg om hvem det var som forårsaket en slik situasjon og om USAs okkupasjonsstyrker i det hele tatt er med på å trygge situasjonen eller, slik det stadig oftere blir hevet om situasjonen i Afghanistan, er årsaken til at situasjonen er så ustabil som den er. Dette blant annet ved å ta bort all statsmakt da de ankom landet, noe man allerede på forhånd visste at kom til å kaste landet ut i et vilt kaos. Senere var de med på å anspore til borgerkrig mellom shia og sunni, som i århundrer har levd i fred side om side, gjennom sin sedvanlige splitt og hersk politikk. Det norske oljeselskap, som var det første oljeselskapet som slapp til, og Statoil var delaktige i etnisk konflikt i nordområdene, mellom kurdere representert via den kurdiske regionalregjering, og andre irakere, i sin ville og uhemmede jakt etter olje.

Listen over alle de feil USA har gjort kunne ha fortsatt i det uendelige. USA har ikke gjort situasjonen i Irak bedre, snarere langt verre selv enn da Saddam Hussein befant seg ved makten. Dessverre, for det er smertelig å si det, så bør Vesten raskest mulig komme seg ut av Irak – Det er ingen som ønsker dem der – heller ikke de kristne.

En undersøkelse utført for det amerikanske militæret som ble rapportert i Washington Post kom i fjor frem til at ”Irakere fra alle sekteriske og etniske grupper tror at den amerikanske invasjonen er den primære årsaken for volden mellom dem, og ser avreisen til ”okkupasjonsstyrkene” som nøkkelen til nasjonal gjenforening.”

Verken USA eller den nå sittende okkupasjonsregjering har noen som helst legitimitet. Og det blir ikke bedre ved at de sitter enda lenger. Det som må skje må skje. Det kan ikke bli noe særlig verre enn slik det er. Det eneste vi kan håpe er at de kreftene som nå kommer til å ta over ikke er fundamentalistiske og i stand til å gjøre mer av hva USA og regjeringen allerede har gjort, men at den springer ut av det irakiske folks legitime rett til å kjempe for en fri og selvstendig regjering.

Det samme kan sies om de kurdiske nordområdene hvor fryktelige overgrep blir gjort av mennesker som sitter ved makten. Også her får vi se hva den aktive motstanden er parat til å gjøre. Men forhåpentligvis går det også her langt bedre enn det som har vært tilfellet frem til nå. Uansett bør hva som skjer i etterkant av en slik tilbaketrekking være opp til irakerne selv.

“We don’t do body counts”, sa den tidligere amerikanske forsvarssekretæren Donald Rumsfeld.”Løgn”, sier WikiLeaks.

“We don’t do body counts”, sa tidligere amerikanske forsvarssekretær Donald Rumsfeld til CBS News i mars 2002, i de tidlige dagene av Afghanistan krigen. Senere, i november 2003, sa han det igjen. Men han løy. Irak dokumentene Wikileaks nå har publisert viser at USA unndro detaljer om flere tusen sivile drepte. Dette er uetisk og kontraproduktivt.

Minst 109.000 mennesker ble drept i Irak mellom invasjonen i mars 2003 og slutten av 2009. 63 prosent av dem var sivile, viser hemmelige dokumenter WikiLeaks har avslørt. Wikileaks viser at USA hemmelig i detalj mer enn 100.000 tap, inkludert 66.000 sivile, med navn og det hele. Det bør være tydelig for alle at krigen vi ble fortalt skulle frigjøre det irakiske folk ikke brakte noe annet enn massemord og ødeleggelse og var et av de mest monumentale krigsforbrytelser i moderne historie. De lekkede dokumentene, som ifølge WikiLeaks’ grunnlegger, Julian Assange, viser at det har blitt begått krigsforbrytelser, gir et grafisk bilde av seks års blodig og brutal krig i Irak etter den amerikanske invasjonen i mars 2003. Assange kaller innholdet av de hemmeligstemplete dokumentene om Irak-krigen for et regulært blodbad.

Ifølge den arabiske TV-kanalen Al Jazeera røper WikiLeaks-lekkasjen at USA førte hemmelige lister over drepte og sårede irakere, selv om de alltid benektet det. Ifølge listene ble til sammen 285.000 irakere enten drept eller såret i krigshandlingene. Andre dokumenter viser at USA visste om, men unnlot å etterforske grov og brutal mishandling av fanger som irakiske soldater og politi var skyldig i. WikiLeaks-dokumentene viser blant annet at flere hundre sivile, mange av dem kvinner, er drept ved bemannede amerikanske kontrollposter i Irak

We don’t do body counts, said Rumsfeld. Oh yes you do

Wikileaks revelations: relentless drumbeat of civilian deaths

WikiLeaks papers detail Iraq torture, US killings

WikiLeaks Iraq war logs: Why Iraq has the right to know the full death toll

Hadde ordre om å ikke etterforske tortur, voldtekt og drap

Al Jazeera presenterer WikiLeaks-dokumenter om Irak

WikiLeaks: Minst 109.000 drept i Irak

Årsaken for forskjellen mellom tallene mellom Iraq Body Counts (IBC) kalkulering av sivile drepte siden invasjonen og de mye høyere tallene gitt av det kjente og respekterte helsetidsskriftet The Lancet i oktober 2006 er at IBCs tall er for døde forårsaket av volddelig midler som har blitt verifisert av minst to mediekilder. IBC har altid fremholdt at dets tall uunngåelig undervurderer tap, ikke minst fordi mange døde vil være ureportert. Studien 2006 Lancet survey kalkulerte med 655.000 irakiske sivile døde frem til juli 2006, noe de kom frem til gjennom å finne ut av hvor mange folk som hadde dødd av både voldelige og ikke-voldelige årsaker som ikke ville ha dødd hvis Irak ikke hadd vært invadert i mars 2003.

Da Lancet publiserte at 650.000 var blitt drept, svarte president Gorge W. Bush at ”600.000 eller hva det nå var de kom opp med er kun en gjett, det er ikke troverdig.” Les Roberts, nå ved Columbia University, var medforfatter til Lancet teksten Mortality after the 2003 Invasion of Iraq: a Cross-Sectional Cluster Sample Survey. Han har studert andre konflikter, inkludert i Kongo, hvor hans beregninger har blitt bredt anerkjent.

Patrick Ball, medforfatter av boken State Violence in Guatemala, 1960-1996, og har skrevet kapittelet On the Quantification of Horror: Field Notes on Statistical Analysis of Human Rights Violations i boken Repression and Mobilization, fra gruppen Benetech sa: “Metoder som medierapporter får vanligvis med seg volden bra når det er moderat, men når det begynner å øke, går de glipp av en hel del.”

Craig Murray, tidligere Storbritannias ambassadør til den sentralasiatiske republikken Uzbekistan hvor han hjalp til med å eksponere menneskerettighetsbrudd utført av det USA-støttede regime til Islam Karimov, noe som den britiske regjeringen likte og derfor ba ham om å gå av i 2004, er nå en viktig kritiker av den vestlige politikken i regionen. I teksten We Killed One Million People – Yes, You and I Did, får han frem poenget at ingen ting av hva som nå skjer i Irak kan finne sted uten at vanlig borgere ignorer det.

Just Foreign Policy, som forsøkte å oppdatere beregningen til Lancet året etter, kom til at rundt en million irakere hadde blitt drept siden USA invaderte Irak. Dette er minst 10 ganger flere enn de fleste malinger sitert i det kommersielle media, men er basert på den eneste vitenskapelige studien av antall døde forårsaket av den USA-lede invasjon i Irak i mars 2003. Irakere har fortsatt å bli drept siden.

I følge den nasjonale koordinatoren og analytikeren ved Just Foreign Policy, Robert Naiman: “Just Foreign Policy publiserer en oppdatert måling av irakiske døde forårsaket av den amerikanske invasjonen og okkupasjonen som startet i 2003. Og måten vi har konstruert dette antallet på er å fortsette Lancet studiet, som ble publisert sist høst.” I følge Naiman er krigen i Irak ennå en såkalt Vietnam krig.

Sangen Bestow Us Peace Graciously (ikke se, kun hør) ble skrevet på slutten av 30-års krigen, en krig som drepte millioner av mennesker, av den tyske komponist og organist Heinrich Schütz i 1648. Gjennom Irak krigen, hvis ikke før, har vi mistet leksen som skulle ha blitt gitt oss fra den vestfaliske fred og dets lovnader om suverenitet, likeverd og ikke-intervensjon mellom nasjoner.

Den 14. september 2007 hevdet det britiske Opinion Research Business (ORB), en uavhengig spørreundersøkelsesbyrå i London som hadde utført en tilsvarende undersøkelse, at det totale tapet i Irak krigen var på over 1.2 millioner døde (1.220.580). Dette er det høyeste antall publisert så langt, og er høyere enn antall døde av det rwandiske folkemordet. De har brukt samme metodikk som Lancet-studien, dvs. spurt et representativt utvalg om noen i deres husholdning er drept i disse årene, og multiplisert tallet med antall husholdninger i Irak. Dette er jo ikke like solid som en John Hopkins-studie publisert i The Lancet, men indikerer at antall døde er voldsomt – ikke minst i forhold til antall terrordrepte i Vesten.

Vi må heller ikke glemme at dette skjer etter at 1.5 millioner irakere har dødd på grunn av FNs sanksjonsregime mot Irak, som ble innført av FN i etterkant av Gulfkrigen da Irak forsøkte å invadere Kuwait i 1990 og som fortsatte frem til den USA-ledede invasjonen av Irak i 2003.

Den 10. mai 1996 sa den daværende USA ambassadør til FN, Madeleine Albright, på programmet 60 Minutes at det var verdt det på spørsmål om det hele var verdt døden til 500.000 barn under 5 år, som hadde dødd fram til da. Sanksjonene fortsatte 7 år til. Det var de tøffeste, mest gjennomførte sanksjonene i historien og forårsaket kontroverser over den humanitære kostnaden. Det kulminerte med at to senior FN representanter i Irak, Denis Halliday og Hans von Sponeck, resignerte i protest og kalte det for folkemord.

USA, som hadde fått innsatt Saddam Hussein, foret både Iran og Irak med våpen under den fryktelige Iran-Irak krigen. Krigen hadde begynt da Irak invaderte Iran den 22. september 1980. Dette etter en lang historie med grensedisputter. I tillegg kommer at Irak av USA, som fryktet for en videre islamisering og selvstendiggjøring av regionen, ble brukt som en buffer mot det nylig innsatte religiøse styret i Iran. Under krigen finansierte Kuwait krigen mot Iran. Når den endte var Irak sønderslått og kunne ikke betale tilbake de 14 milliarder dollar som landet hadde lånt fra Kuwait.

Fiendtligheter kom i stand etter at det lille oljelandet Kuwait nektet å slette gjelden. Flere møter ble holdt mellom de to landene, men de klarte ikke å bli enige. Irak forsøkte deretter å betale tilbake gjelden gjennom å høyne oljeprisene gjennom OPEC oljeproduksjonskutt. Men Kuwait forhindret dette gjennom å øke sin produksjon, og til og med ved å stjele olje fra Irak gjennom Rumaila Field. Da Irak syntes å få grønt lys fra USA vedrørende et angrep på Kuwait, som irakerne mente tilhørte Irak, forsøkte de å innta landet, noe som begynte Gulfkrigen da USA angrep Irak. Kuwait var tidligere en del av Irak, men ble avskåret som et selvstedig emirat av Storbritannia i etterkant av den anglo-osmanske konvensjonen i 1913, hvor Kuwaits status var det eneste langlivde resultatet. Storbritannia erklærte Kuwait som et uavhengig sheikedømme under britisk herredømme.

Leksa det er den at USA og Saddam Hussein er et og det samme og ingen av dem har gitt Irak noe godt. Kun død og fordervelse. USA satte inn deres mann i Irak, Saddam Hussein, som har gjort lite annet enn å gå til krig og å undertrykke Iraks befolkning. USA har slått hardt tilbake mot den allerede utpinte irakiske befolkningen hver gang man har sett sitt snitt til det. USA tjente godt på våpensalg til begge de krigførende partene under krigen mellom Irak og Iran, samtidig som de fikk Irak til å verne om den såkalte vestlige verden og stanse utbredelsen av Irans revolusjon. Gjennom krigen fikk de utmattet begge de to tidligere så store og sterke maktene. Alt dette for å bevare hegemonien og sikre sine oljeinteresser, noe som har kostet regionens, og da ikke aller minst Iraks, sivile befolkning enormt.

Resultatet på elendigheten er det vi ser i dag, for hva det er vi er vitne til, er det første folkemordet i det nye århundrede, eller årtusenet. Dette lover ikke godt for vår fremtid. En tid med like mye barbari som tiden før oss. Og kanskje er at det verste at det er den såkalte moderne og vestlige verden som utfører barbariet. I stedet for å nyte hverandres kuturer og mangfold, gjør vi alt for å knuse hverandre og ta hverandres naturressurser.  Stadig hører vi mer om den nye kalde krigen, krigen i Vest Asia og USAs administrasjon som lik en stor gorilla slår seg hardt på brystet og grynter frem noen lyder og gir fra seg noen store brøl så vi gyser der vi sitter og håper at det ikke blir en ny krig.

Uansett: Lidelsen dette er uttrykk for er så grusom, forferdelig, ubegripelig, vanvittig, absurd og forrykt at alle ord blir fattige.

Iraq War

Iraq War casualties

Human death in Iraq

Casualties of the Iraq War

Iraq Body Count project

2006 Lancet survey

Survey Puts Iraqi War Dead Above One Million

ORB survey of Iraq War casualties

Iraqi Health Ministry casualty survey

The Real News

Hva som virkelig skjedde i Irak

Channel 4 har nå vist filmen  Iraq’s Secret War Files, som er en brilliant dokumentar om det som fant sted i de 7 årene med krig og daglig slakt som både landet og dets folk led under i hendene på det amerikanske militære – en historie med systematisk slakt av sivile, fengsling og tøylesløs tortur.

«Dispatches exposes the full and unreported horror of the Iraqi conflict and its aftermath. The programme reveals the true scale of civilian casualties, and allegations that after the scandal of Abu Ghraib, American soldiers continued to abuse prisoners; and that US forces did not systematically intervene in the torture and murder of detainees by the Iraqi security services. The programme also features previously unreported material of insurgents being killed while trying to surrender.

Channel 4 is the only UK broadcaster to have been given access to nearly 400,000 secret military significant activities reports (SIGACTS) logged by the US military in Iraq between 2004 and 2009. These reports tell the story of the war and occupation which the US military did not want the world to know.»

Se filmen her

Svar som ønsket

General Carter, som kommanderer NATO-troppene i Sør-Afghanistan, er ikke helt sikker på om troppene hans har framgang. Men han finner positive tegn, ikke minst i samtaler med sin hårklipper:

«First question I always ask him during my haircut is how are the Afghan national police treating him this week. And each week he tells me they are treating him better. Now, that is anecdotal but it is those sort of things that give you a sense whether this thing is moving in the right direction or not.»

Med så gode kilder er man jo sikker på å få et korrekt bilde av situasjonen. (Han går jo ikke og klipper håret hos en av de mange som heller ville klippe av ham hodet enn håret.)

General: Key Afghan progress won’t be clear until near withdrawal date

Hvem betaler?

Det er trolig få amerikanere som gråter når de hører om drepte opprørere i Afghanistan. De anses jo som veldig slemme og onde, og i tillegg er de usynlige, langt borte, mørkhudede, har en «rar» religion og snakker et uforståelig språk.

Men amerikanere har sans for penger. Og foruten alle amerikanerne som er i personlig pengetrøbbel, er de føderale myndigheter i veldig pengetrøbbel.

Så det bør gjøre inntrykk når noen har regnet på det og estimert prisen pr. drept «Taliban» er 50 millioner dollars.

Antall nåværende opprørere estimeres til 35 000. Å drepe dem vil koste 1,75 trillioner dollars. Og hvem tror at ikke dette vil medføre masse nye rekrutter, og dermed flere å drepe?

Bortsett fra all personlig lidelse: Kan amerikanere mene at det er verdt prisen?

Vel, dette kommer ikke på FoxNews og i corporation media, så amerikanere flest slipper å ta stilling til om det er verdt prisen.

Killing each Taliban soldier costs $50 Million

US Shadow Wars: Surveillance, Subpoenas & State Secrets

Now in Control – The Independent Private Contractor Military

Over en million irakere er drept siden USAs invasjon!

I følge en ny rapport er over en million irakere blitt drept siden USA invaderte Irak. Dette er minst 10 ganger flere enn de fleste malinger sitert i det kommersielle media, men er basert på den eneste vitenskapelige studien av antall døde forårsaket av den USA-lede invasjon i Irak i mars 2003. Studien, publisert i det kjente og respekterte helsetidsskriftet The Lancet, regnet med at over 650.000 irakere hadde blitt drept som resultat av invasjonen frem til juli 2006. Irakere har fortsatt å bli drept siden.

I følge den nasjonale koordinatoren og analytikeren ved Just Foreign Policy, Robert Naiman: “Just Foreign Policy publiserer en oppdatert måling av irakiske døde forårsaket av den amerikanske invasjonen og okkupasjonen som startet i 2003. Og måten vi har konstruert dette antallet på er å fortsette Lancet studiet, som ble publisert sist høst.” I følge Naiman er krigen i Irak ennå en såkalt Vietnam krig.

Da Lancet publiserte at 650.000 var blitt drept, svarte president Gorge W. Bush at ”600.000 eller hva det nå var de kom opp med er kun en gjett, det er ikke troverdig.” Les Roberts, nå ved Columbia University, var medforfatter til Lancet teksten Mortality after the 2003 Invasion of Iraq: a Cross-Sectional Cluster Sample Survey. Han har studert andre konflikter, inkludert i Kongo, hvor hans beregninger har blitt bredt anerkjent.

Patrick Ball, medforfatter av boken State Violence in Guatemala, 1960-1996, og har skrevet kapittelet On the Quantification of Horror: Field Notes on Statistical Analysis of Human Rights Violations i boken Repression and Mobilization, fra gruppen Benetech sa: “Metoder som medierapporter får vanligvis med seg volden bra når det er moderat, men når det begynner å øke, går de glipp av en hel del.”

Craig Murray, tidligere Storbritannias ambassadør til den sentralasiatiske republikken Uzbekistan hvor han hjalp til med å eksponere menneskerettighetsbrudd utført av det USA-støttede regime til Islam Karimov, noe som den britiske regjeringen likte og derfor ba ham om å gå av i 2004, er nå en viktig kritiker av den vestlige politikken i regionen. I teksten We Killed One Million People – Yes, You and I Did, får han frem poenget at ingen ting av hva som nå skjer i Irak kan finne sted uten at vanlig borgere ignorer det.

Sangen Bestow Us Peace Graciously (ikke se, kun hør) ble skrevet på slutten av 30-års krigen, en krig som drepte millioner av mennesker, av den tyske komponist og organist Heinrich Schütz i 1648. Gjennom Irak krigen, hvis ikke før, har vi mistet leksen som skulle ha blitt gitt oss fra den vestfaliske fred og dets lovnader om suverenitet, likeverd og ikke-intervensjon mellom nasjoner.

Vi må heller ikke glemme at dette skjer etter at 1.5 millioner irakere har dødd på grunn av FNs sanksjonsregime mot Irak, som ble innført av FN i etterkant av Gulfkrigen da Irak forsøkte å invadere Kuwait i 1990 og som fortsatte frem til den USA-ledede invasjonen av Irak i 2003.

Den 10. mai 1996 sa den daværende USA ambassadør til FN, Madeleine Albright, på programmet 60 Minutes at det var verdt det på spørsmål om det hele var verdt døden til 500.000 barn under 5 år, som hadde dødd fram til da. Sanksjonene fortsatte 7 år til. Det var de tøffeste, mest gjennomførte sanksjonene i historien og forårsaket kontroverser over den humanitære kostnaden. Det kulminerte med at to senior FN representanter i Irak, Denis Halliday og Hans von Sponeck, resignerte i protest og kalte det for folkemord.

USA, som hadde fått innsatt Saddam Hussein, foret både Iran og Irak med våpen under den fryktelige Iran-Irak krigen. Krigen hadde begynt da Irak invaderte Iran den 22. september 1980. Dette etter en lang historie med grensedisputter. I tillegg kommer at Irak av USA, som fryktet for en videre islamisering og selvstendiggjøring av regionen, ble brukt som en buffer mot det nylig innsatte religiøse styret i Iran. Under krigen finansierte Kuwait krigen mot Iran. Når den endte var Irak sønderslått og kunne ikke betale tilbake de 14 milliarder dollar som landet hadde lånt fra Kuwait.

Fiendtligheter kom i stand etter at det lille oljelandet Kuwait nektet å slette gjelden. Flere møter ble holdt mellom de to landene, men de klarte ikke å bli enige. Irak forsøkte deretter å betale tilbake gjelden gjennom å høyne oljeprisene gjennom OPEC oljeproduksjonskutt. Men Kuwait forhindret dette gjennom å øke sin produksjon, og til og med ved å stjele olje fra Irak gjennom Rumaila Field. Da Irak syntes å få grønt lys fra USA vedrørende et angrep på Kuwait, som irakerne mente tilhørte Irak, forsøkte de å innta landet, noe som begynte Gulfkrigen da USA angrep Irak.

Kuwait var tidligere en del av Irak, men ble avskåret som et selvstedig emirat av Storbritannia i etterkant av den anglo-osmanske konvensjonen i 1913, hvor Kuwaits status var det eneste langlivde resultatet. Storbritannia erklærte Kuwait som et uavhengig sheikedømme under britisk herredømme.

Leksa det er den at USA og Saddam Hussein er et og det samme og ingen av dem har gitt Irak noe godt. Kun død og fordervelse. USA satte inn deres mann i Irak, Saddam Hussein, som har gjort lite annet enn å gå til krig og å undertrykke Iraks befolkning. USA har slått hardt tilbake mot den allerede utpinte irakiske befolkningen hver gang man har sett sitt snitt til det. USA tjente godt på våpensalg til begge de krigførende partene under krigen mellom Irak og Iran, samtidig som de fikk Irak til å verne om den såkalte vestlige verden og stanse utbredelsen av Irans revolusjon. Gjennom krigen fikk de utmattet begge de to tidligere så store og sterke maktene. Alt dette for å bevare hegemonien og sikre sine oljeinteresser, noe som har kostet regionens, og da ikke aller minst Iraks, sivile befolkning enormt.

Resultatet på elendigheten er det vi ser i dag, for hva det er vi er vitne til, er det første folkemordet i det nye århundrede, eller årtusenet. Dette lover ikke godt for vår fremtid. En tid med like mye barbari som tiden før oss. Og kanskje er at det verste at det er den såkalte moderne og vestlige verden som utfører barbariet. I stedet for å nyte hverandres kuturer og mangfold, gjør vi alt for å knuse hverandre og ta hverandres naturressurser.  Stadig hører vi mer om den nye kalde krigen, krigen i Vest Asia og USAs administrasjon som lik en stor gorilla slår seg hardt på brystet og grynter frem noen lyder og gir fra seg noen store brøl så vi gyser der vi sitter og håper at det ikke blir en ny krig.

The Real News

Wikileaks: Irak

The Secret Iraq Files

Dispatches: Iraq’s Secret War Files (part 1/5)

Da WikiLeaks offentliggjorde 400.000 hemmelighetsstemplede dokumenter om invasjonen av Irak i 2003 sa en tidligere Bush-rådgiver og tidligere rådgiver i det amerikanske utenriksdepartementet at Assange er en spion og ”fiendtlig stridende”, og at USA ikke vil sky noen midler for å ta rotta på nettstedet. Uttrykket «fiendtlig stridende» ble i sin tid innført av Bush-administrasjonen for å slippe å behandle krigsfanger etter internasjonal lov.

Dokumentene viste blant annet 15.000 sivile dødsfall, som aldri har vært rapportert, samt at al-Qaida, som daværende president George W. Bush og hans forsvarssjef Donald Rumsfeldt brukte som et av påskuddene for invasjon, ikke etablerte seg i Irak før etter at USA invaderte landet. Dette er slike ting som får den tidligere rådgiveren i det amerikanske utenriksdepartementet til å se rødt.

I etterkant av at WikiLeaks hadde offentliggjort hemmeligstemplede dokumenter fra krigen i Irak som omhandler blant annet drap på sivile og omfattende tortur ba USAs forsvarsminister, Robert Gates, om unnskyldning for WikiLeaks-lekkasjene da han møtte forsvarsminister Grete Faremo i Pentagon.

”Det var en todelt unnskyldning, både for det sikkerhetsmessig bekymringsfulle at lekkasjene kunne finne sted, og for de forholdene som ble avdekket av lekkasjene”, sa Faremo.

Faremo sier at Gates hadde en fyldig refleksjon om det som var kommet fram. ”Han sa at USA har iverksatt tiltak for at slike forhold ikke skal gjenta seg i Afghanistan. Han innrømmet at det var alvorlige forhold, men gjorde det også klart at det er gjort betydelige grep for å hindre at slike forhold som er kommet for dagen, skjer igjen”, sa hun. Men det er usikkert om det er de forholdene som ble avdekket av lekkasjene eller det at lekkasjene kunne finne sted, som ikke skal skje igjen.

Den tidligere sjefen for USAs styrker i Irak, general George Casey, sa opplysningene om at ”amerikanske soldater skal ha oversett overgrep mot fanger i Irak”, er uriktige. Ifølge ham hadde de amerikanske soldatene instruks om å stoppe og innrapportere alle tilfeller av mishandling av fanger.

”Det høres ikke riktig ut. Vi har vært bevisste med tanke på den effekten både våre og militante gruppers handlinger har hatt på sivilbefolkningen”, sier general Casey.

Iraks statsminister beskyldte WikiLeaks for å publisere dokumentene, som beskriver fengselstortur av irakiske sikkerhetsstyrker, for på den måten å sabotere hans gjenvalgshåp.

En erklæring utstedt av statsminister Nouri al-Malikis kontor sier at timing for utgivelsen av dokumentene reiser spørsmål vedrørende om det var motivert av politikk. Al-Maliki har i de siste 7 månedene forsøkt å beholde sin stilling etter at det nasjonale valget i mars ikke utopte noen klar vinner.

Ifølge erklæringen viser ikke dokumentene noen bevis på noen uanstendig behandling av fanger mens al-Maliki har vært leder av den irakiske regjeringen. Men hvis det er så dårlig stelt til at Maliki må beskylde WikiLeaks i stedet for å glede seg over at dokumentene faktisk har blitt publisert så kan det umulig være mye hold i Maliki. I stedet for å syte bør han være glad for at uretten kommer ut i dagens lys slik at det er mulig å lege de sår som har blitt laget.

USA-general mener WikiLeaks tar feil

Irak lover å granske påstander om tortur

Gates møtte Faremo og ba om unnskyldning for WikiLeaks

Iran førte hemmelig krig

Ifølge The Guardian og New York Times viser dokumentene også at Iran førte en hemmelig krig mot amerikanske styrker i Irak. Det fortelles både om ildveksling på grensa og iranske militssoldater i kamp med amerikanske soldater. Dokumentene viser hvordan Iran rustet opp og trente irakiske styrkeenheter til å angripe utenlandske styrker og irakiske tjenestemenn. Den iranske revolusjonsgarden mistenkes for å stå bak.