Category Archives: Guantanamo

Tillastelse til å benytte seg av Wikileaks dokumenter

Denne uken ble over 700 hemmeligstemplede dokumenter fra Guantanamo lekket av Wikileaks

Advokat David H. Remes, som  representerer fangen Saifullah Paracha, en pakistansk forretningsmann som er anklaget for å ha vært i dialog med Al Qaida om nye angrep etter 11. september, i Guantanamo vil ha tillatelse til å lese og diskutere de lekkede opplysningene om sin klient.

Remes,  som har dedikert sin praksis som advokat til å kjempe på vegne av Guantanamo-fanger, utformer nå en advarsel fra det amerikanske justisdepartementet som forbyr advokater å lese eller diskutere denne ukens lekkede dokumenter fra Guantanamo, melder New York Times.

Remes ber nå om å få fullstendig adgang til å benytte seg av alle de hemmeligstemplede WikilLeaks-dokumentene som gjelder hans klient. Han ønsker å lese dokumentene og vil trykke de opp, kopiere, spre og diskutere de uten frykt for å bli straffet.

USAs justisdepartement sendte mandag en advarsel til Guantanamo-fangenes advokater om at dokumenter gjort tilgjengelig via WikiLeaks, juridisk sett fremdeles var unntatt offentligheten. Guantanamo-advokatene er derfor bekymret for at de kan miste sin sikkerhetsklarering eller risikere straff dersom de benytter Wikileaks-dokumentene i sitt arbeid.

Justisdepartementet vil ikke kommentere Remes utspill.

Guantánamo-fange hånet fangevoktere

Wikileaks avslører Guantanamo

Guantanamo-advokater får ikke lese Wikileaks-dokumentene

Guantánamo Detainee’s Lawyer Seeks a Voice on WikiLeaks Documents

Guantanamo-dokumentene

OMSTRIDT: Bush-regjerningen har møtt store protester for bruken av Guantanamo-basen på Cuba, der USA holder såkalte «ulovlig stridende» fanget. Foto: EPA

OMSTRIDT:

Bush-regjerningen har møtt store protester for bruken av Guantanamo-basen på Cuba, der USA holder såkalte «ulovlig stridende» fanget.

WikiLeaks lovet for kort tid siden en ny lekkasje. Nå har flere store aviser fått tilgang til 759 hemmelige dokumenter fra militærfengselet ved Guantanamo er lekket. Disse dokumentene, som både amerikanske The New York Times og britiske The Guardian har fått tilgang til, bekrefter langt på vei mye av kritikken som er blitt rettet mot fengselet på militærbasen. De gir unik innsikt i arbeidet og livet i den beryktede Guantanamo-leiren på Cuba. Dokumentene beskriver angivelige overgrep og avslører hittil ukjent avhørsinformasjon.

Ifølge The New York Times viser de lekkede dokumentene at flere av sakene mot de innsatte på grunn av slurvearbeid og motstridende beviser aldri ville ha holdt i en rettssal eller et militærtribunal. 127 menneskene sitter fremdeles i fangenskap på Guantanamo.

«USA har fengslet hundrevis av menn i åresvis uten rettssak basert på en vanskelig og slående subjektiv vurdering av hvem de er, hva de har gjort i fortiden og hva de kan komme til å gjøre i fremtiden», skriver The New York Times.

I The Guardian hevdes det at arrestasjoner og fengslinger ofte var motivert ut i fra et ønske om å få tilgang på informasjon, snarere enn behovet for å isolere farlige terrorister fra verdenssamfunnet.

Avisen viser til arrestasjoner av taxisjåfører, journalister og religiøse ledere som det ble antatt satt på viktige opplysninger. Blant disse var en Al Jazeera journalist som ble holdt seks år i fangenskap fordi myndighetene ville vite mer om opplæringen og arbeidsmetodene hans.

Guantanamo-leirens frynsete rykte er i stor grad fundert på anklager om tortur og ulovlige avhørsmetoder. Dokumentene viser at Guantanamos analytikere ble mer forsiktige med hva de skrev ettersom kritikken mot fengselet ble mer intensiv.

Men siden leiren ble opprettet i 2002 har den gjentatte ganger blitt kritisert for mishandling av fanger, for å holde personer i varetekt uten lov og dom, og for fengslinger foretatt på særdeles tynt grunnlag.

«Amerikanske myndigheter baserte seg på informasjon som kom frem under tortur. De fortsatte å feste tillit til disse opplysningene selv etter å ha innrømmet at tortur hadde blitt brukt», skriver The Guardian.

Blant de groveste tillfellene av fengslinger på tynt grunnlag er den demente afghanske 89-åringen Mohammed Sadiq, som ble arrestert etter at mistenkelige dokumenter, som skal ha tilhørt hans sønn, ble funnet i hjemmet hans. Fire måneder senere ble han sendt til Guantanamo. Etter seks uker der konkluderte fengselet med at han ikke hadde noen tilknytning til al-Qaida, han var ikke en leder av Taliban og han hadde ingen informasjon som kunne være til nytte for USA. Fire måneder senere ble han sendt tilbake til Afghanistan.

Dommer på bakgrunn av anker fra de innsatte viser at alvorlige feil i beviser ble ignorert ved for eksempel at informasjon fra psykisk syke innsatte ble trodd.

«Innsatte som ble tatt med en svært vanlig type Casio-klokke kunne regnes for å være terrorist fordi slike klokker var blitt utdelt under en al-Qaida treningsleir i Afghanistan», skriver The Guardian.

I 2003 ble en 14 år gamle Naquib Ullah fanget. Han tilbrakte ett år på Guantanamo. Ullah hadde blitt fanget av Taliban og tvunget til å verve seg. Han ble tatt av amerikanske soldater da de stormet en Taliban-leir.

Nesten 100 av de innsatte viste tegn på depresjon eller psykose. De innsatte motsatte seg forholdene ved fengselet blant annet gjennom grove trusler, sultestreiker og ved å kaste avføring og urin på vaktene.

New York Times beskriver også hvordan 24-årige Abdullah Mehsud lurte forhørslederne på Guantanamo til å tro at han het Mohammed Alam Shah og hadde blitt kidnappet av Taliban. I 2004 ble han sendt tilbake til Afghanistan. Deretter organiserte han et angrep mot den pakistanske innenriksministeren som drepte 31-mennesker. Han skal også ha stått bak bortføringen av to kinesiske statsborgere.

En Guantanamo-analytiker konkluderte med at det var svært høy risiko forbundet med å slippe tyrkisk-tyske Murat Kurnaz ut at Guantanamo. Etter press fra både Tyrkia og Tyskland gav basen likevel etter og satt ham fri. Da Kurnaz kom ut ble han ikke en terrorist, slik amerikanske myndigheter hadde forutsett. I stedet skrev han en bok og ble en profilert mediefigur på grunn av sitt arbeid mot virksomheten på basen.

Det groveste eksempelet på avhørsovergrep som beskrives i Wikileaks-dokumentene, gjelder Mohammed al-Qahtani, som skal ha vært en av organisatorene bak 11. september-angrepet i 2001, og ble arrestert året etter. Ifølge dokumentene skal saudiaraberen ha blitt pisket som en hund, seksuelt ydmyket og tvunget til å urinere på seg selv.

«Tross tøffe avhørsteknikker i begynnelsen av forvaringen, virker det som om hans tilståelse er sann, og den er bekreftet av rapporter fra andre kilder», står det i dokumentet som omhandler al-Qahtani.

Bush-adminstrasjonen har tidligere innrømmet å ha utsatt al-Qahtani for tortur. De nye WikiLeaks-dokumentene inneholder etterretningsinformasjon om samtlige av de 779 nåværende og tidligere innsatte. De gir et unikt innblikk i dagliglivet og den interne dynamikken i den ellers lukkede leiren.

Forholdet mellom de ansatte og innsatte skal til tider ha vært anspent. En innsatt opplyste at han ville oppfordre sine venner i Irak til å finne mannen som avhørte ham, kutte ham opp og lage smørbrød av ham. En annen truet med å kutte hodet og hendene av en vakt, og informerte om at han skulle drikke vaktens blod til lunsj. Den samme innsatte skal også ha opplyst at han ønsket å krasje fly inn i hus og at han håpet at president George Bush ville dø.

Det skal ifølge dokumentene ikke bare ha vært amerikanske etterretningsagenter i aksjon i leiren. Både Kina, Russland, Tadsjikistan, Jemen, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, Algerie og Tunisia skal ha hatt avhørspersonell på øya.

Det ble satt opp en liste over terroristorganisasjoner. Blant disse var det pakistanske og det iranske etterretningsvesenet. Enhver fange som kunne knyttes til disse skulle kunne tolkes som en terrorist eller opprører.

Washington Post, som også har fått tidlig tilgang til dokumentene, skriver at dokumentene samlet sett gir ny innsikt al-Qaidas bevegelser under angrepet 11. september 2001. Den nye informasjonen viser at lederne i det sunnimuslimske nettverket alle var samlet i Karachi i Pakistan.

Blant dem som skal ha befunnet seg i byen, er Abd al-Rahim al-Nashiri, mannen som er anklaget for å stå bak angrepet mot det amerikanske marineskipet USS Cole i 2000.

Ikke langt unna skal mannen som angivelig står bak bombingen i Bali i 2002 ha kjøpt laboratorieutstyr til et program for biologiske våpen. Et annet sted i byen skal mannen USA mener at sto bak selve 11. september-angrepet, Khalid Shaikh Mohammed, ha fulgt utviklingen på TV-skjermen, sammen med en rekke andre al-Qaida-ledere. Han skal ifølge al-Nashiri ha vært så dedikert til hellig krig at han gjorde seg selv impotent for å ikke bli distrahert av kvinner.

Guantanamo har blitt en av president Barack Obamas pinligste saker. To år etter at Obama beordret stengingen av Guantanamo er fengselet fortsatt i drift.

Wikileaks avslører Guantanamo

WikiLeaks varsler nye lekkasjer

WikiLeaks-dokumentene

– Svensk fange kan være Al-Qaida-medlem

9/11-mistenkte for retten på Guantanamo-basen

– Guantanamo-fanger var drillet i anti-avhørsteknikker

Fange ble pisket, seksuelt ydmyket og tvunget til å urinere på seg selv

Guantanamo-fange (70) hadde diabetes, svulst og måtte sitte i rullestol

USA så på pakistansk etterretning som terrorister

Kina kritiserer USA for menneskerettighetsbrudd

Bush kan siktes for tortur over hele verden

Bush kan siktes for tortur over hele verden

Guantanamo-fange dømt til livstid i USA

Mohammed al-Qahtani

Innrømmer tortur på Guantanamo

Al-Qaida truet Vesten med atom-helvete

WikiLeaks discloses new details on whereabouts of al-Qaeda leaders on 9/11

Classified Files Offer New Insights Into Detainees

Sensitive Guantanamo Bay Manual Leaked Through Wiki Site

WikiLeaks Releases Guantánamo Bay Prisoner Reports

WikiLeaks: Guantanamo Bay terrorist secrets revealed

 
 

Lekkede hemmelige dokumenter gir nye detaljer om Guantanamo-fangene

Lekkede hemmelige dokumenter gir nye detaljer om Guantanamo-fangene.

Mer enn 700 hemmelige dokumenter om Guantanamo-fangene er lekket ut i engelske og amerikanske medier etter at Wikileaks fikk tak i dokumentene.

«Dokumentene avdekker blant annet at barn, eldre og mentalt syke personer har vært holdt fanget på Guantanamo side om side med de såkalt verste fangene, på bakgrunn av syltynne bevis eller obskure innrømmelser forårsaket av feilbehandling», skriver The Guardian.

SE: Uskyldige barn og eldre fanget på Guantanamo

Livstidsfengsel for Guantanamo-fange

– Obama-administrasjonen forbereder Guantanamo-tiltaler

Tillater nye militærrettssaker på Guantanamo

Sveits tok imot fanger for å hindre søksmål

Sendt hjem fra Guantanamo mot sin vilje

Guantanamo-fange frikjent for terrorisme

Ingen vil dømme ham

Danske politikere vil diskutere Guantanamo-erstatning

Betaler millioner – slipper rettssak

Cuba ber USA løslate politiske fanger

Advarer mot løslatelse av Guantánamo-fange

Første Guantanamo-fange for retten i USA

Barnesoldat for retten på Guantánamo

Osama bin Ladens kokk erklærer seg skyldig

Eks-Guantanamo-fange ny Taliban-nestleder

– Ingen tvil om at USA har begått krigsforbrytelser

– Bedt om å ødelegge Guantanamo-notater

USAs hemmelige fengsler

Her signerer USAs nye president ordren om å stenge symbolet på Bush-administrasjonens krig mot terror – Guantanamo-leiren på Cuba.

 

Stenger Guantánamo og CIAs fengsler i utlandet

BBC News – Obama reaffirms Guantanamo Bay prison closure plans

House Republican Calls for Keeping Guantánamo Prison Open

Images for guantanamo prison

What secret torture prisons does U.S. use besides Guantanamo

To ganger har myndighetene i USA under ed benektet at det finnes avhørsvideoer fra hemmelige fengsler. Nå har to av videoene dukket opp:

Nå kommer avhørsvideoene USA trodde de hadde makulert

UN Secret Detention Report

28 Nations Helped U.S. to Detain «Suspects»

BBC News – What happened in Europe’s secret CIA prisons?

Global detention system – SourceWatch

Prison-industrial complex – SourceWatch

Wikileaks: Guantanamo

Basarlignende praksis

Ifølge Wikileaks dokumentene har de amerikanske myndighetene drevet en basarlignende praksis for å få andre land til å ta imot Guantanamo-fanger. I de dokumentene som nå har kommet ut viser det seg at flere mindre stater har blitt tilbudt ulike incentiver for å ta imot fanger fra den omstridte Guantanamo-basen på Cuba. Amerikanske diplomater skal ha deltatt i en selsom “prutelek” for å få andre land til å ta imot fanger.

Slovenia fikk ifølge dokumenter beskjed om å ta imot en fange dersom landets representanter ønsket et møte med president Barack Obama. Øystaten Kiribati ble tilbudt en gulrot verdt flere millioner dollar for å ta imot en gruppe fra Guantanamo. Belgia skal ha fått beskjed om at det ville være en billig måte å styrke sin stilling i Europa på dersom landet tok imot fanger.

Mikrochip og Bluetooth

Ifølge Wikileaks dokumentene kommer det blant annet frem at kong Abdullah av Saudi-Arabia vil merke alle Guantanamo-fangene med mikrochip og spore dem med Bluetooth. Han skal ha kommet med forslaget i et møte med USAs antiterrorrådgiver John Brennan i Riyadh mars i fjor.

Ifølge The Guardian gikk forslaget ut på at alle som ble løslatt fra fangeleiren måtte få implantert en databrikke med personlig informasjon, samt at myndighetene skulle ha mulighet til å spore dem ved hjelp av Bluetooth-teknologi.

Abdullah skal ha forklart at dette “ble gjort med falker og hester”, ifølge notatet, hvorpå Brennan skal ha kommentert at “hester ikke har gode advokater.”

Brennan skal ha svart at et slikt prosjekt ville få juridiske utfordringer i USA, men at det var ekstremt viktig å ha oversikt over fangene. Han ville derfor ta opp forslaget med de rette instansene, heter det i notatet.

Brennan skal også ha understreket at president Barack Obama var fast bestemt på å stenge Guantanamo-leiren for å bli kvitt eventuelle påskudd al Qaida bruke til å drive propaganda.

Tilbød penger og Obama-møte i bytte mot Guantánamo-fange

Ville spore Guantanamo-fanger