Category Archives: Frankrike

Frankrike værst når det kommer til industrispionasje

Den franske etterretningstjenesten Direction Générale de la Sécurité Extérieures (DGSEs) hovedkvarter i boulevard Moutier i Paris

Frankrike blir i amerikanske notater fra den amerikanske ambassaden i Berlin beskyldt for å drive mer omfattende og skadelig industrispionasje mot sine egne EU-venner, enn både Russland og Kina. Beskyldningene kom i oktober 2009 fra administrerende direktør Berry Smutny i det store tyske selskapet OHB-System, landets største satellittprodusent, og den tredje største i Europa. Den tyske storbedriften mente at franskmennene er de desidert verste industrispionene i Europa.

”Frankrike er det onde imperiet når det gjelder å stjele teknologi – og Tyskland vet det”, sa direktøren til amerikanerne, samtidig som han la til at tyske myndigheter har vist liten vilje til å gjøre noe med det.

”Fransk spionasje er så ille at den totale skaden for den tyske økonomien er større enn skaden påført av Kina eller Russland”, skrev den amerikanske ambassaden i Berlin tilbake til utenriksminister Hillary Clinton og utenriksdepartementet i Washington.

I land som Japan, Frankrike, USA, Storbritannia, Tyskland, Israel og Sverige har industriell etterretningsvirksomhet blitt en naturlig, viktig og ikke minst legitim del av strategiprosessen i mange selskaper. Situasjonen i norske bedrifter og blant deres ledere står i klar kontrast til utviklingen hos våre konkurrenter og handelspartnere.

PST advarer mot at utenlandske bedrifter jakter på verdifull informasjon om norske produkter. ”Det er åpenbart at norske selskaper som konkurrerer med franske bedrifter er utsatt, særlig innen olje og gass. I Norge er vi nærmest blåøyde amatører i forhold til Frankrike”, sier Frode Stangborli, som tidligere har forsket på temaet.

I 2001 var Stangborli med på et forskningsprosjekt ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, som viste til at Frankrike er blant verdens mest aktive land når det gjelder industrispionasje, også i Norge.

Åpne franske kilder viser at den franske etterretningstjenesten, både i Norge og svært mange andre land, har utplassert trent vernepliktig personell som jobber for franske selskaper med industrispionasje og etterretning. Den franske stat tilbyr gratis undervisning og seminarer til næringslivet for å utdanne ansatte i etterretning.

I motsetning til Norge, er næringslivsspionasje et statlig anliggende i Frankrike. Den franske etterretningstjenesten Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) har definert dette som en av sine viktigste oppgaver. ”I Norge har vi svært lite fokus på industriell etterretning, og dermed står vi også dårlig rustet til å takle dette. Mange norske bedrifter er et relativt enkelt mål for franskmennene, som satser stort”, sier Stangborli.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker ikke å kommentere fransk etterretning mot norsk næringsliv. I sin siste trusselvurdering skriver de imidlertid at norske fagmiljøer, spesielt de som er teknologisk langt fremme på utvikling av olje- og gassressurser, fortsatt må regne med uønsket etterretningsaktivitet mot sine virksomheter.

En vanlig metode er å innlede fiktive forhandlinger med norske bedrifter for å få verdifull informasjon om prototyper og tekniske spesifikasjoner.

Direktør Erland Løkken i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) peker på at det er mange norske selskaper som er attraktive mål for konkurrenter i Europa og verden fordi det er penger å hente på teknologien de utvikler.

I NSRs mørketallsundersøkelse for 2010 viser det seg at nesten 18 prosent av landets 480000 virksomheter er blitt frastjålet datautstyr eller har datautstyr som er på avveie. Det skjer dobbelt så ofte i bedrifter som driver med forskning og utvikling.

”Mange norske selskaper vil ikke stå frem, og sier heller det er vanlig vinningskriminalitet. Det tror ikke vi. Det er hard konkurranse mellom bedrifter i Europa og industrispionasje i Norge er utstrakt og målrettet”, sier Erland Løkken, direktør i NSR.

– Fransk spionasje verre enn russisk og kinesisk

Omverdensovervåking og industriell etterretning

President Nicolas Sarkozy bruker etterretningstjenesten til å ha drive spionasje mot kilde som har avslørt korrupsjon

Wikileaks: Frankrike

I en fortrolig samtale med sin franske motpart, uttalte forsvarsminister Robert Gates at demokratiet i Russland er borte, og at landet styres av oligarker. Uttalelsen kom i februar i år, da de to diskuterte Frankrikes salg av en ny type krigsskip til Russland. ”SecDef (Gates) bemerket at russisk demokrati har forsvunnet, og at landet er blitt et oligarki drevet av sikkerhetsorganisasjonene”, sto det i lese i et av dokumentene publisert av Wikileaks.

Den krasse formuleringen kom som en del av argumentasjonen for å stanse salget av skipene i Mistral-klassen, som ble kraftig fordømt av Georgia og flere andre land. Gates skal ha forsøkt å presse den franske forsvarsministeren Herve Morin, men ble grundig avvist, ifølge depesjen fra den amerikanske ambassaden i Paris. Morin understreket at han personlig hadde argumentert for salget, og at man var nødt til å stole på Russland når de sa at skipene kun ville bli brukt til å forsvare landet, ikke i aggressiv krigføring. Salget av skipene ble til slutt gjennomført, uten at USA offisielt fordømte handelen.

Meldingen fra ambassaden til Washington viser også at Frankriske er svært kritiske til planene om et rakettskjold i Europa, og særlig ønsket om å koble det til NATO. Den franske forsvarsministeren mente at skjoldet ville gi innbyggerne en falsk trygghet, og understreket at forsvarsbudsjettene i de fleste europeiske land har gått ned de siste årene.