Category Archives: Aktuelt

Demonstrasjon til støtte for Wikileaks


Julian Assange er i retten den 7.-8. februar. Her vil man blant annet vurdere hvor vidt han vil bli utlevert til Sverige, noe mange frykter vil markere begynnelsen på en utlevering til USA, hvor han kan risikere å bli fengslet i flere år, eller til og med henrettet. Stop the War har derfor arrangert demonstrasjon mandag den 7. februar til støtte for Wikileaks i London med blant annet apeller fra Tariq Ali, Jemima Khan, Tony Benn, John Rees og Joe Glenton.

Defend Wikileaks Rally 07 February 2011: Speeches

Wikileaks har selvsagt illustrert at det er mye vi ikke får vite. Det gjelder spesielt i nåtidens kriger, hvor opinionen er så viktig. En del amerikanere mener fortsatt at de tapte Vietnamkrigen på grunn av journalistenes og fotografenes rapportering om grusomhetene. Under den første Gulfkrigen hadde USA et jernhardt grep om informasjonen. Under senere kriger har de først og fremst tilbudt journalister å være «embedded with the forces», være sammen med troppene, slik at de identifiserer seg med dem og ser alt fra deres synsvinkel. Det er mye vi ikke får vite noe om.

Med John Pilgers ord: «What WikiLeaks has given us istruth, including rare and precious insight into how and why somany innocent people have suffered in reigns of terror disguisedas wars, and executed in our name.»

The war on WikiLeaks

“Eagle Guardian” and the Strange Case of the Leak Without Legs

“Eagle Guardian” and the Strange Case of the Leak Without Legs (Part Two)

John Pilgers dokumentar The War You Don’t See på Parkteatret

https://i0.wp.com/www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2010/12/The-War-You-Dont-See.jpg

https://i0.wp.com/www.kennardphillipps.com/wp-content/uploads/2010/12/rough0111.jpg

John Pilger – The War You Don’t See

The War You Don’t See – Watch Free Documentary Online

‘The war you don’t see’ – Listening Post – Al Jazeera English

Onsdag 16. februar kl. 19:00 vises John Pilgers siste film, dokumentaren The War You Don’t See, på Parkteatret.

John Pilger tar i denne dokumentaren et oppgjør med store mediekanaler om deres dekning av blant annet oppløpet til invasjonen av Irak og dekningen av krigen i Afghanistan. Hans påstand er at media svikter sin rolle i viktige situasjoner, særlig i rapportering om krig, og dermed blir talerør for propaganda fra sine egne og alliertes regjeringer. Hvilke mekanismer er det som skaper det mediebildet vi får gjennom de store avisene og TV-nyhetene? Er journalistene bevisste på at de formidler én sides perspektiv i krigen, ukritisk?

Det vil bli diskusjon etter filmen. Mer informasjon kommer.

Gå til dokumentarkino.no for å se trailer av filmen.

Bill. kr 80 selges i døra fra kl. 18:30

Oslo Dokumentarkino i samarbeid med Internasjonal Reporter

Filmfestivalen Human Rights Human Wrongs på Parkteateret i Oslo

Filmfestivalen Human Rights Human Wrongs, som starter på Parkteatret onsdag 2. februar og slutter søndag 6. februar, inkluderer 5 dager med 4 temaer og 20 filmer. Første gangen festivalen fant sted var på Parkteatret den 3.-7. desember 2008 i anledning 60-årsmarkeringen for Menneskerettighetserklæringen. Festivalen, som inkluderer filmer, innlegg og diskusjoner om menneskerettighetenes status i verden i dag, er resultatet av et et samarbeid mellom Menneskerettighetshuset i Oslo og Oslo Dokumentarkino.

Temaene dette året er Transitional Justice, Freedom of Expression, Without Protection og Resource Conflicts. Det har blitt hentet inn det som blir ansett som de beste filmene om disse temaene og det kommer en rekke gjester fra Norge og utlandet. Som tidligere er festivalen tospråklig (engelsk og norsk).

Her kan man tenke på de kapitalistiske selskapenes rolle vedrørende menneskerrettighetene, bli inspirert av hva aktivister kan oppnå, le over hvor latterlig alt kan synes sett fra et annet perspektiv, bli beveget av hvilke forhold mennesker lever i og hvordan de svarer på det, lære om land og saker som ikke blir dekket i det kommersielle mediene, forme dine meninger og delta i debatten og bli en del av løsningen.

SE: Human Rights Human Wrongs

Freedom of Expression – Ytringsfrihet

Lørdag 5. februar: Ytringsfriheten er under press

 

12:00: Prisoner of Azerbaijan

Presentert av Erling Borgen

13:00: Justice for Sergei

14.00: Debate (in English): The Fear of a Real Opposition:

Freedom of Expression in Russia and Azerbaijan

 

16:00: The Green Wave

 

18:00: Lion Women

Debate: Freedom of Expression in Iran

With: Mahmood Amiry-Moghaddam (Iran Human Rights) og

Gry Winther (regissør Lion Women)

 

Wikileaks and Freedom of Expression

20:00: WikiRebels

Introduction by Helge Lurås

 

23:00: Balkan Beat Party with HRHW (Tickets: 50 kr)

Den første som blir sparket pga Wikileaks lekkasjene: Berry Smutny

https://i0.wp.com/farm6.static.flickr.com/5249/5260614798_6b1a77d804.jpg

EU vil realisere sentrale deler av sine ambisjoner i verdensrommet gjennom det globale, satellittbaserte navigasjonssystemet Galileo, som er EUs alternativ til USAs GPS (Global Positioning System), og som vil settes delvis i drift fra 2014/2015.

Men alle er ikke like optimistiske. En av dem er den administrative direktøren i det tyske selskapet OHB-System, Berry Smutny, som har fått en milliardkontrakt for levering av satellitter til Galileo og som er en av EUs viktigste industrielle Galileo-partnere, skal vi tro på et et konfidensielt møtereferat fra USAs ambassade i Berlin lekket via Wikileaks.

Ifølge referatet sa Smutny, som ikke et øyeblikk tror på at det er mulig å holde budsjettet, at industrieksperter nå regner med en prislapp på rundt 6,5 milliarder euro (53 milliarder kroner), forutsatt det opprinnelige antall av 32 satellitter. Smutnys egen oppfatning var at heller ikke dette ville holde, og at regningen snarere vil ende på rundt 10 milliarder euro (80 milliarder kroner).

Etter at Aftenposten hadde skrevet om saken sendte OHB-System den 12. januar 2011 en skriftlig redegjørelse om saken hvor det blant annet fremgikk Smutny hadde forklart seg om sin ”ambassadelunsj” til administrerende direktør Marco Fuchs i OHB-Systems morselskap – OHB Technology.

Smutny forklarte her at enkelte industriaktører mot slutten av 2009 hadde forsøkt å øve innflytelse på EU og enkelte medlemsstater ved å hevde at Galileo ville bli mye dyrere enn ventet, og at det var her beløpene på 6,5 og 10 milliarder euro kom fra.

Kostnadseksplosjon truer med andre ord EUs svar på amerikanernes satellittsystem GPS. Milliardkostnader venter Norge, som så langt har tatt en regning på 727 millioner kroner.

Ifølge et møtereferat fra ambassaden i Berlin lekket via Wikileaks, var det ikke akkurat fremsnakking av dette megaprosjektet, som han skal ha kalt pengesløsing og en ”dum idé”, en av Europas mest sentrale industriledere innen romfart bedrev da han møtte tjenestemenn ved USAs ambassade i Berlin til en uformell lunsj i oktober 2009.

Smutny skal ha gått direkte fra et møte med representanter for den tyske regjeringen og det tyske transportdepartementet, hvor han hadde diskutert selskapets anbud på å bygge Galileo-satellittene, til USAs ambassade i Berlin hvor han skal ha kommet med sterkt nedsettende karakteristikker om prosjektet.

Smutny var i godt humør. Møtet hadde gått ”veldig bra”, og han regnet med at selskapet ville få mellom 40-60 prosent av kontrakten. Den administrative direktøren av EUs foretrukne leverandør av Galileo-satellittene, Smutny, skal med andre ord rett etter å ha forhandlet om en mulig milliardkontrakt for Galileo angivelig ha tegnet et sjokkerende bilde av hele prosjektet og kalt Galileo sløsing med skattebetalernes penger.

Smutny skal ifølge møtereferatet ha sagt at ”Galileo-programmet, slik det ser ut nå, enten er dømt til å mislykkes eller er nødt til å gjennomgå drastiske reduksjoner for å overleve.” Han skal likevel ha understrekt at selskapet kom til å levere sine varer både på tid, budsjett og tekniske krav.

Både utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet i Washington fikk referatet oversendt, tillike med USAs Strategiske kommando (US Stratcom) og flere ambassader.

”Jeg synes Galileo er en dum idé som i hovedsak tjener franske interesser, gitt at GPS allerede gir hele Europa posisjon, navigasjon og timing som er nødvendig”, sa Smutny ifølge referatet. Han henviste angivelig til franske ambisjoner om å utnytte Galileo militært, for å oppnå uavhengighet av USAs GPS.

Norge har vært med på Galileo-prosjektet fra begynnelsen av. Også en stor del av det norske, økonomiske bidraget, havner i det tyske selskapet OHB-System.

En måned etter det oppsiktsvekkende møtet i den amerikanske ambassaden i Berlin, kunne Smutny ta imot en gigantisk kontrakt på bygging av Galileo. Kontrakten er verdt 566 millioner euro (4,5 milliarder kroner) for OHB-System, og var en formidabel seier for selskapet, som med dette en del av konsortiet som skal bygge de første 14 satelittene i det globale, satellittbaserte navigasjonssystemet Galileo.

Med i anbudsrunden var også Europas to største satellittprodusenter, EADS Astrium og Thales Alenia Space (TAS). OHB ble senere tildelt en annen megakontrakt, der selskapet skal samarbeide med TAS om å produsere neste generasjon europeiske værsatellitter.

I et intervju med lokalpressen skal Smutny ha beskrevet det hele som et uttrykk for at tysk teknologi var internasjonalt konkurransedyktig, og at dette var en ”stor suksess for Bremen og den tyske middelklassen.”

Noen måneder senere skal Smutny på nytt møtt USAs ambassadefolk, men da for i hovedsak å diskutere det topphemmelige spionsatellittprogrammet Hiros-prosjektet, en ny generasjon spionsatellitter som tysk etterretningstjeneste ønsker å utvikle i samarbeid med USA. Da gjorde Smutny det klart at OHB-System fremfor alt ønsket seg tilgang til det amerikanske satellittmarkedet, ifølge møtereferatet.

Hiros-prosjektet

Ifølge rapporter fra den amerikanske ambassaden i Berlin har blitt lekket til Wikileaks er Hiros-prosjektet så omstridt at de nye spionsatellittene blir fremstilt som et fredelig og delvis privat tysk-amerikansk kommersielt prosjekt. I virkeligheten er det under full kontroll av den tyske etterretningstjenesten Bundesnachrichtendienst (BND) og det tyske romfartsbyrået Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt (DLR).

”For å minimere mulige politiske tilbakeslag ved å utvikle HiROS som en etterretningssatellitt, skal programmet styres av et sivilt organ, muligens Departementet for økonomi og teknologi (BMWi)”, heter det i notatene som Wikileaks har lekket.

Utad blir med andre ord det omstridte og hemmelige prosjektet skjult som et kommersielt miljøtiltak. De nye spionsatellittene blir fremstilt som et redskap for å bedre miljøet og bekjempelse av klimaendringer. Samtidig har Merkel vedtatt å øke det tyske romfartsbudsjettet til 9,6 milliarder kroner, og varslet et tettere «sivilt» samarbeid mellom Tyskland og USA.

Saken mot Smutny

Da Aftenposten trykket Wikileaks lekkasjenene om saken sa Smutny: ”Jeg har ikke sagt noe av det jeg er sitert på. Men det er riktig at jeg hadde en uformell lunsj med dem.” Han sier han er rystet over innholdet i det amerikanske møtereferatet.

Aftenposten her bedt Smutny svare på seks spørsmål basert på hva de amerikanske tjenestemennene rapporterte hjem. Smutny avviser kategorisk at sitatene i møtereferatene er riktige og sier de ikke reflekterer diskusjonen på møtet.

”Jeg har ikke sagt at Galileo er en dum idé, og det gir jo heller ikke mening. Realiteten er at jeg har vært en forkjemper for Galileo”, sier Smutny, som også avviser at prosjektet er drevet frem av Frankrike og sier at både han personlig, selskapet OHB-System og Tyskland samarbeider godt med Frankrike.

Smutny opplyser at han ikke har ytret seg om de samlede kostnadsoverskridelsene for Galileo i sitt møte med amerikanske tjenestemenn, og opplyser at tjenestemennene må ha blandet tall som har versert i det offentlige rom inn i referatet fra samtalene.

”Overskridelsene til Galileo diskuteres offentlig, men den diskusjonen er hverken jeg eller OHB en del av”, sier Smutny, som fremholder at han ikke er kjent med detaljene i de mulige overskridelsene. Han henviser også til at OHB leverer 14 satellitter, og at den delen av prosjektet vil holde budsjettet. ”Jeg vet ikke hvor de har tallene fra, og jeg har ikke snakket om de totale kostnadene”, sier han.

Men på tross for at har benektet innholdet i de amerikanske dokumentene har OHBs styre nå bestemt seg for å sparke Smutny på grunn av hans kritiske kommentarer til Euro-GPS.

”Dette er en reaksjon på det faktum at den norske avisen Aftenposten de siste ukene gjentatte ganger har publisert og kommentert dokumenter som gjengir samtaler mellom Smutny og diplomater ved den amerikanske ambassaden i Berlin”, skriver selskapet i en pressemelding.

”Vi vil unngå at han skader vårt omdømme overfor kundene, politikere og offentligheten ytterligere”. sier styret, som også legger til at de tar avstand fra samtaler og sitater som er tillagt Smutny, men takker ham likevel for de 18 månedene han har styrt selskapet. En periode som har vært den mest fremgangsrike i selskapets historie.

Galileo-topp må gå etter Aftenposten-avsløring

Hevder toppsjef rakket ned på eget satellittprosjekt

Benekter alt

De skjuler spionsatellitter som miljøtiltak

Omstridt og hemmelig militærprosjekt blir utad presentert som et kommersielt foretak

Bli med å marker 1 års dagen for Howard Zinns bortgang

Howard Zinn (født 24. august 1922, Brooklyn, New York, død 27. januar 2010, Santa Monica, California) var en amerikansk historiker og statsviter, som siden 1960-tallet har vært en markant forkjemper for borgerrettigheter og mot krig. Politisk var han inspirert av både marxisme, anarkisme, sosialisme og sosialdemokrati.

I 1964 begynte han ved Boston University der han raskt ble aktiv i motstanden mot Vietnamkrigen. Sammen med Daniel Ellsberg og Noam Chomsky bidro han i 1971 til å offentliggjøre hemmeligstemplede dokumenter om de diplomatiske relasjonene mellom USA og Vietnam siden 1945. Zinn har siden vært en av de fremste amerikanske ekspertene på Vietnamkrigen. I tråd med dette har han også kritisert amerikanskledet krigføring i Jugoslavia, Afghanistan og Irak.

Zinn har gitt ut flere verbalplater, samt en plate sammen med bandet Resident Genius, og han har også skrevet skuespill. Hans mest kjente bok, A People’s History of the United States, som har solgt over en million eksemplarer i USA, er gitt ut på norsk under tittelen USA: Folkets historie: 1492 – i dag.

I motsetning til tradisjonell amerikansk historieskriving så Zinn her utviklingen fra de undertryktes side – fra Columbus og de første kolonialistenes forsøksvise utrydding av urbefolkningen, via slavehandelen og de uverdige forholdene amerikanske arbeidere har levd under til borgerrettigheter og krigsmotstand.

I 2003 deltok blant andre Danny Glover, Alice Walker, Kurt Vonnegut og Marisa Tomei på en tilstelning i forbindelse med salget av eksemplar nummer én million. Boken er også lest inn som lydbok av skuespilleren Matt Damon, som har uttrykt at Zinn gjorde et meget sterkt inntrykk på ham.

Det vil på et års markeringen for hans død, den 27. januar, bli organisert en rekke eventer hvor man blant annet vil vise The People Speak dokumentaren, samt lese opp fra Voices of a People’s History of the United States.

Howard Zinn, historian who challenged status quo, dies at 87

Howard Zinn: Om krig og menneskets natur

Howard Zinns People’s History på Bradley Mannings fengsels leseliste

“Bradley Manning, who allegedly leaked hundreds of thousands of secret government documents to Julian Assange’s WikiLeaks, turns 23 in jail Friday. The Daily Beast’s Denver Nicks, in an exclusive interview with Manning’s attorney, reports on his solitary confinement, what he’s reading (from George W. Bush to Howard Zinn), and his legal strategy.”

Howard Zinn’s People’s History on Bradley Manning’s prison reading list

Howard Zinn (1922-2010)

Howard Zinn

The People Speak

People’s History

SVT2: Dokument inifran

De hemliga telegrammen

Foto: SVT

De hemliga telegrammen: SVT2: Dokument inifran

Nya dokument läckta via Wikileaks avslöjar kontroversiella kontakter mellan Sverige och USA.

* Även i SVT1 6/12, SVT2 9/12 och SVT2 11/12

Wikileaks – med läckan som vapen

Julian Assange, grundaren av Wikileaks

Söndag den 12 december sänder SVT dokumentären «Wikileaks – med läckan som vapen» – den första dokumentären någonsin om Wikileaks födelse och uppgång. SVTs tv-team fick en unik möjlighet att följa arbetet bakom kulisserna och framväxten av den hemlighetsfulla organisationen Wikileaks. Wikileaks har nått världsberömmelse på rekordtid efter att ha genomfört historiens största avslöjanden av hemligstämplad information.

WikiLeaks utmanar generaler, bankdirektörer och politiker. Men attackerna har bara börjat. Bakom världshistoriens största läckor finns en radikal ideologi. Möt aktivisterna som är besatta av gränslös frihet på nätet.

Sändningstider:

Wikileaks – med läckan som vapen

SVT2 Söndag 12 dec 2010 kl 20.00
SVT1 Tisdag 14 dec 2010 kl 03.30

Ett program av Jesper Huor och Bosse Lindquist

Se programmet i SVT Play efter sändning

Sverige för idealiska för NATO?