Category Archives: Afghanistan

USAs liste over hvem man skal presse til å yte mer i Afghanistan krigen

https://i1.wp.com/imranhkhan.com/wp-content/uploads/2010/10/us_war_deaths.jpg

I et oppsiktsvekkende dokument fra november 2009 lekket fra Wikileakas kommer det frem at de ulike NATO landene i 9 år har kranglet om hvem som ikke bidrar nok i krigen i Afghanistan. Dokumentene gir et unikt innblikk i hva USA, som hadde en hemmelig liste over hvilke allierte land som USA mente burde gjøre ”betydelig mer” i Afghanistan-krigen, egentlig mente om innsatsen til de allierte.

Notatet ble laget for president Barack Obama i forkant av en av de viktigste beslutningene i Afghanistan-krigen. Natt til 2. desember 2009 og en uke før han mottok Nobels fredspris i Oslo holdt Obama en tale hvor han varslet en dramatisk styrkeopptrapping på 30.000 soldater. Samtidig pågikk en hard dragkamp både offentlig og i kulissene over hele Europa om økte bidrag til krigen i Afghanistan.

Utad var USA forsiktig med å peke på enkelte allierte. Men den hemmelige analysen laget av USAs NATO-delegasjon i Brussel peker på 6 navngitte allierte ”som kan gjøre betydelig mer”:

  • Frankrike burde bidratt med 1000 soldater mer, mente USA.
  • Tysklands bidrag burde vært økt fra 4500 til 7000 soldater.
  • Italia ville stille med 3500 soldater – men USA etterlyste ytterligere 1000 soldater.
  • Tyrkia stilte med 1700 soldater i Afghanistan, som dessuten ikke fikk delta i kamp. USA ønsket 600 flere, som dessuten fikk lov til å krige.
  • Romania burde øke bidraget med 1600 soldater, særlig dersom USA og NATO bidro med penger til utstyr.
  • Storbritannia stilte med 2000 færre soldater enn det USA mente var naturlig.

”USA har vært forsiktige med å ta dette åpent. Det tar seg ikke ut å kritisere for eksempel britene offentlig. Britene er USAs nærmeste allierte, og mener selv at de har bidratt svært mye og tatt store tap. Dette er opplysninger som vil vekke stor oppsikt i mange europeiske land”, sier avdelingsdirektør ved NUPI Ståle Ulriksen.

I tillegg til de seks ”som kunne gjort betydelig mer”, peker USA også ut en rekke andre allierte som ”har fysisk og finansiell mulighet til å gjøre mer”: Canada, Nederland, Japan, Sør-Korea, Bulgaria, Tsjekkia, Hellas, Litauen, Luxemburg, Portugal, Slovakia, Slovenia, Østerrike, Brasil, Egypt, India og Irland.

En rekke allierte fulgte opp med å love flere soldater, men bidragene var likevel langt lavere enn det USA forventet. Økt motstand mot krigen, økonomisk krise og jevnlige meldinger om drepte NATO-soldater gjorde at Obama ikke fikk den støtten USA mente var nødvendig. Frankrike uttalte at ”vi har allerede bidratt ekstremt mye”, men Nederland besluttet å trekke ut store deler av styrkene.

Stikk i strid med den offentlige debatten i her i landet er Norge overhodet ikke nevnt i notatet til Obama. ”Norge har klart det kunststykket og på den ene siden plassere seg i et skjermet område i Afghanistan, og samtidig få mye kreditt for innsatsen til spesialstyrkene. Amerikanerne glemmer ikke at den norske spesialstyrkene har vært med på noen av de hardeste delene av krigen i Afghanistan”, sier Ulriksen.

USAs hemmelige Afghanistan-liste

Norge en pådriver for åpenhet

Nytt blodig kaos i Afghanistan

Karzai: – NATO har drept mer enn 50 sivile

NATO-lokk på drapstall

Full kaos i Afghanistan – USAs solokjør

Løgnene om massakren i Bala Baluk

Er det på denne måten man skaffer seg venner? Vinne “Hearts and Minds” i Afghanistan

Pentagons største militærbudsjett siden Andre verdenskrig

Tapt sak i Afghanistan

Wikileaks: Afghanistan

Ny britisk parlamentsgruppe for å få en slutt på Afghanistan krigen

“We don’t do body counts”, sa den tidligere amerikanske forsvarssekretæren Donald Rumsfeld.”Løgn”, sier WikiLeaks.

Zalmay Khalilzad: Mannen som har tjent seg rik på andres tragedie

NATO-lokk på drapstall

https://i1.wp.com/im.sify.com/sifycmsimg/jul2008/News/Gallery/14710688_AfghanIndiaembassyblast-3_B.jpg

Hemmelige møtereferater fra NATOs øverste råd lekket via Wikileaks viser hvordan NATO ble enig om en ”standardrespons” hver gang sivile ble drept av allierte soldater i Afghanistan: Alle skulle svare det samme som USA, og Taliban skulle få skylden. Man skulle beklage sivile tap og love undersøkelser, og samtidig legge skylden på Talibans bruk av sivile som ”menneskelige skjold”.

”Standardresponsen til ISAF bør tilsvare USAs respons både i tid og budskap, som kjennetegnes ved beklagelser av sivile tap, løfter (og gjennomføring) av undersøkelser og uttrykke støtte til familiene, understreke sammenhengen til de militære operasjonene, og legge vekt på Talibans taktikk om å bruke sivile som menneskelige skjold”, heter det i et amerikansk referat fra NATOs øverste råd den 2. mai 2007.

”Det er ekstremt alvorlig at en organisasjon Norge er medlem i, holder tilbake og pynter på sannheten”, sier SVs parlamentariske leder Bård Vegard Solhjell. ”USA og NATO drev nærmest med ren løgn. Man har hevdet at man ikke hadde tallmateriale, samtidig som det viser seg at de satt på nøyaktige tall og observasjoner”, sier direktør for Fredsforskningsinstituttet (PRIO) Kristian Berg Harpviken.

”Det er meget forstemmende og nærmest kriminelt at NATO med Norges medvirkning har prøvd å skjule sivile tap. Jeg tror hensikten er å roe den afghanske sivilbefolkningen og beholde støtten for krigen i NATO-landene”, sier generalsekretær i Amnesty Norge John Peder Egenæs.

Hele 2.421 sivile afghanere ble drept i 2010, ifølge tall som den uavhengige menneskerettighetsorganisasjonen Afghanistan Rights Monitor la frem i forrige uke. 512 sivile ble drept av de allierte styrkene. 63 prosent av drapene skyldes veibomber, attentat og selvmordsbomber som opprørerne står bak.

En av de blodigste massakrene i Afghanistan-krigen er den glemte massakren i Bala Baluk, som har kommet opp i dagen takket være de hemmelige amerikanske dokumentene lekket til Wikileaks.

NATO-styrker angrep den 4. mai 2009 landsbyen Grenari i Bala Baluk-regionen i Afghanistan. USAs offisiell granskning slo fast at 26 sivile ble drept, og FNs spesialutsending Kai Eide ble overtalt til ikke å rette offentlig kritikk.

En hemmelig rapport fra Røde Kors laget for USAs etterforskere viste at 89 sivile ble drept. Rapporten konkluderte med at mange av menneskene som amerikanerne fremstilte som Talibankrigere, i virkeligheten var familier som stuet seg sammen for å slippe unna.

USAs og NATOs talsmenn har regelmessig beklaget at liv går tapt, lovet en undersøkelse, og samtidig lagt skylden på Taliban.

NATOs ”standardrespons” ble utviklet etter bombeangrepene i Herat i mai 2007, som drepte 50 sivile. En rekke pressemeldinger og uttalelser fra NATO og ISAF siden 2007 viser at ”standardresponsen” er blitt fulgt. Etter de fleste massakrene av sivile de siste årene har USAs og NATOs talsmenn rutinemessig beklaget at liv gått tapt, lovet en undersøkelse, og samtidig lagt skylden på Taliban.

”NATOs linje har vært svært ødeleggende og kommunikasjonsstrategien har vært elendig. Det har vært forferdelig dumt å være så lite sannferdig om de sivile tapene. Dette har underminert troverdigheten til de internasjonale styrkene”, sier Berg Harpviken.

”Dette forhindrer en opprydding internt i NATO. Samtidig er det er en måte å beskytte seg selv og sine styrker mot straffeforfølgelse dersom de begår straffbare handlinger”, sier Egenæs.

”Informasjon om hvor mange sivile som blir drept i NATOs operasjoner er meget viktig å få frem. Når dette holdes skjult på den måten Aftenposten omtaler, så prøver NATO og USA å påvirke hele den offentlige debatten. Det som kommer frem bryter helt klart med det som har vært Norges linje”, sier Solhjell.

Men hva “Norges linje” egentlig var er det mange som setter spørsmålstegn ved. Især ettersom Wikileaks dokumentene peker på at Norge kjørte den samme linjen som USA og NATO. Man underdrev tall for på den måten å vinne støtte til krigen.

NATO-lokk på drapstall

Løgnene om massakren i Bala Baluk

Norge ville holde dødstall hemmelig

Løgnene om massakren i Bala Baluk

Seks år gamle Nazanin var heldig som overlevde. Ifølge NATO, USA og vestlige medier var hennes døde venninner, familiemedlemmer og naboer Taliban-krigere. Hemmelige USA- dokumenter avslører spillet bak lukkede dører om massakren i Bala Baluk. FNs spesialutsending Kai Eide ble lurt av amerikanerne til å holde tilbake meget kritiske uttalelser om massakren.

Løgnene om massakren i Bala Baluk

Norge ville holde dødstall hemmelig

Norge med til å dekke over sivile tapstall i Afghanistan

http://revolutionaryfrontlines.files.wordpress.com/2010/12/afghanistan-civilian-casualties.jpg

Afghanistan civilian casualties: year by year, month by month

Hemmelige møtereferater lekket via Wikileaks kaster et overraskende og nytt lys over Norges rolle i den politiske ledelsen av NATO under krigen i Afghanistan. Norge ville legge lokk på all offentlig debatt om hvor mange sivile afghanere som er drept i NATO-angrep.

Utad har Stoltenberg-regjeringen gjentatte ganger uttrykt bekymring for høye afghanske tap. Men bak lukkede dører i NATO har regjeringens representant vært med på å så tvil om FNs tall.

Ved en anledning langet Norges NATO-ambassadør – nåværende London-ambassadør Kim Traavik – ut mot FNs rapporter om sivile drepte. NATOs råd mente gjentatte ganger at FN overdrev antall sivile drepte. NATOS egen tall var langt lavere enn det FN opererte med. ”Selv mange FN-ansatte i Kabul tviler på metoden som er brukt”, sa Norges ambassadør ifølge referatet.

”Norges ambassadør understreket behovet for å unngå en offentlig debatt om rapportering av antallet sivile drepte”, skrev USAs NATO-delegasjon i et møtereferat fra NATOs øverste organ, Rådet, i september 2008.

Resultatet ble at NATO la kraftig press på FN for å samordne undersøkelser om og offentliggjøring av antall sivile ofre. FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan, Kai Eide, advarte NATOs råd på det sterkeste mot at NATO skulle forlange å være med på gransking av angrep de selv hadde deltatt i.

I NATO-rådet den 4. august 2008 uttrykte Norge bekymring over at tapstallene til NATO og FN var så forskjellige. NATOs operasjonssjef Martin Howard svarte at han hadde diskutert problemet med staben til FNs nødhjelpskoordinator John Holmes. Holmes klaget over at ISAF ”ikke var åpne om sine sivile tapstall.” ”Vi er blitt enige om å være uenige om de sivile tapstallene”, sa Howard.

Kai Eide møtte ved flere anledninger i NATOs råd for å gi sine synspunkter på krigføringen og situasjonen i Afghanistan. ”Jeg opplevde at diskusjonene i NATO var virkelighetsfjern i forhold til det som skjedde på bakken i Afghanistan”, sier Kai Eide, med henvisning til NATOs uvilje mot offentlig debatt om de sivile ofrene.

I det amerikanske møtereferatet heter det at Eide ”med stor innlevelse avviste ideen om felles etterforskning, fordi han føler det vil kompromittere FNs uavhengighet og føre til opprør i menneskerettighetsmiljøet.” Mange av NATO-ambassadørene mente imidlertid Eide var i overkant uavhengig, ikke minst i reaksjonene på sivile drepte.

USAs NATO-ambassadør, Victoria Nuland, forsikret Kai Eide om at NATO-rådet var i stand til å engasjere seg i åpenhjertige diskusjoner med ham, men hun ba ham samtidig innstendig om ”offentlig å være på samme side som ISAF, og å forsvare oppdraget når uunngåelige tragedier i en konflikt, som sivile tap, finner sted.”

Eide fortalte i sin nylig utkomne bok om hvordan han kjempet en hard kamp med USA om de sivile tapene. Eide forlangte mer åpenhet, og at de allierte skulle gjøre mer for å forhindre at afghanske sivile ble drept i kamphandlingene. Det vakte sterke reaksjoner da FN gikk ut med tall som viste at de internasjonale styrkene var ansvarlig for å ha drept 200 sivile de første fire månedene i 2008.

De hemmelige referatene viser hvordan NATOs råd satte i gang tiltak for å underminere og tilbakevise FNs dokumentasjon – og Norge var med. ”Shindand-episoden avdekket en fornektelseskultur i ISAF. Det er ikke mulig å skjule det som skjer i samfunn som Afghanistan”, sier Eide.

”Dette kjenner jeg meg ikke igjen i og må bero på en misforståelse. Norge var et av de landene som sterkest argumenterte for at NATO og ISAF måtte iverksette tiltak for å redusere de sivile tapene. Det gjorde vi av humanitære grunner, men også av hensyn til opinionen i medlemslandene og i Afghanistan”, sier ambassadør Kim Traavik, som nå sier at Norge har vært en pådriver for at NATO, så raskt som mulig, skal komme med offentlige uttalelser etter episoder med sivile tap.

På spørsmål om han var kritisk til FNs metoder svarer Traavik ”Vi ville unngå en situasjon hvor viktige aktører som NATO, ISAF og FN var uenige og opererte med et helt ulikt faktagrunnlag. En slik debatt var ikke ønskelig. Samtidig har Norge vært en pådriver for at NATO, så raskt som mulig, skal komme med offentlige uttalelser etter episoder med sivile tap.”

”Det er helt uakseptabelt at Norge har vært med å dekke over tapstallene. Det er utrolig viktig at Aftenposten og Wikileaks klarer å dokumentere noe vi har hatt mistanke om lenge. Dette er stikk strid med det vi forventer av norske myndigheter, og det inntrykket Regjeringen ønsker å gi av seg selv”, sier generalsekretær i Amnesty Norge John Peder Egenæs.

Full kaos i Afghanistan – USAs solokjør

Bilde fra Operasjon Khanjari i Helmand-provinsen i juli 2009.

To av NATOs største og mest omdiskuterte operasjoner i Afghanistan ble satt i gang uten at hverken NATOs generalsekretær, de allierte eller NATOs øverste politiske råd var informert. NATO-ledelsen fikk ikke info, viser lekkede dokumenter. «Uheldig», innrømmer USA.

Operasjon Khanjari, som betyr «sverdslag» på afghansk, var den største militære offensiven siden slaget om Fallujah, Irak, i 2004, og den største flybårne operasjonen til US Marines siden Vietnamkrigen. Den ble starten på den blodigste måneden siden Afghanistan-krigen startet, med store tap av både sivile, opprørere og NATO-soldater.

Hemmelige amerikanske dokumenter lekket av Wikileaks avslører at NATO-operasjonen ble satt i gang uten at hverken NATOs generalsekretær, de allierte eller NATOs råd ante hva som skjedde. Stikk i strid med NATOs egne regler hadde ikke den øverste politiske ledelsen i verdens mektigste forsvarsallianse fått informasjon på forhånd.

Selv amerikanerne innrømmet at dette var «en uheldig hendelse», siden det ble vanskeligere for politikerne i NATO-landene å forsvare offentlig hva man gjorde i Afghanistan, hvis man ikke informasjon.

Men også da 4.500 ISAF-soldater fra USA, Storbritannia, Nederland, Estland, Danmark og Canada innledet Operation Achilles, som hadde som mål å renske ut Taliban-opprørere fra de nordlige delene av Helmand-provinsen sør i landet i mars 2007 og som blir ansett for å være den største multinasjonale kombinerte operasjonen lansert, kom det som en bombe ifølge Wikileaks-dokumentene. En tydelig misfornøyd daværende generalsekretær i NATO Jaap De Hoop Scheffer innrømmet at han selv ikke ante at operasjonen var i gang før mediene meldte det.

«Hverken han eller rådet hadde fått tilstrekkelig briefing», skriver USAs NATO-ambassade. Hoop Scheffer varslet at NATO-ledelsen måtte «finne den riktige balansen i kommunikasjonen mellom NATOs militære ledelse og NATOs råd.»

«Dette illustrerer noe som har vært et stort problem gjennom hele krigen i Afghanistan. NATO blir nærmest sand i maskineriet for USA. Vi har sett flere ganger at amerikanerne rykker inn og utfører angrep uten noen som helst varsling eller koordinering», sier avdelingsleder ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Ståle Ulriksen.

«I Norge har det vært brukt som argument at ved å delta i Afghanistan så har vi større innflytelse. Da gir det grunn til å stille kritiske spørsmål at viktige operasjonelle beslutninger blir tatt uten man politikerne, NATO-rådet og generalsekretæren det hele tatt blir informert. Paradokset er at etter at president Barack Obama tok over, så er det blitt mer amerikanske alenegang i Afghanistan», sier Kristian Berg Harpviken, direktør for Fredsforskningsinstituttet (PRIO) .

Etter begge fadesene fikk NATOs politiske ledelse en beklagelse fra NATOs sentrale militære kommando (SHAPE). Den 15. juli 2009 fikk NATO-rådet omsider en briefing om Helmand. Da hadde de allierte blitt påførte sine største tap i det som var den blodigste måneden så langt i krigen. Da admiral David Rene Moreno fra SHAPE ga det amerikanerne beskrev som en «tørr» briefing. «Opprørsaktiviteten er konstant», sa admiral Moreno. Da kokte det over.

NATO angrep, politisk ledelse visste ingenting

Operation Khanjari in Afghanistan

Operation Khanjar in Afghanistan

The Frame: Operation Khanjar – U.S. Marines in Afghanistan

U.S. Marines launch Operation Khanjar – largest military offensive since 2004 battle of Fallujah

– Dypt uanstendig krig

Storoffensiv mot Taliban

Befalets Fellesorganisasjon | NATO har startet våroffensiven

Afghanistan: Operation Achilles Heel?

Operation Achilles – Wikipedia

Wikileaks: Amerikanske skattebetalere finansierer handel med sexslaver

Ifølge en Wikileaks lekkasje fra Afghanistan arrangerte DynCorp, som fungerer som kontraktør for den amerikanske regjeringen og som er ansvarlig for sikkerheten i Afghanistan, en fest for rekrutter til de afghanske sikkerhetsstyrkene som bød på sexslaver som underholdning. Bacha bazi er den afghanske tradisjonen for “gutte-lek”, hvor unge gutter er kledd i dametøy, danser for eldre menn, for deretter å selges til sex til den høystbydende. Denne slags “underholdning” blir nå finansiert av amerikanske skattekroner.

Og dette er ikke første gang DynCorp har anvendt amerikanske skattekroner til å støtte sexhandel med barn. I Bosnia i 1999 fikk Kathryn Bolkovac sparken fra selskapet etter å ha lekket opplysninger om at medarbeidere i DynCorp deltok i alfonseri med jenter fra østeuropeiske land så unge som 12 år gamle. Faktisk gikk hun så langt som å beskylde FN for å stå bak den massive handelen med jenter på Balkan under borgerkrigen.

USAs kanonkuler

A U.S. army medic runs to the scene of a road side bomb explosion in Kandahar province:

Afghanistan bomb attacks kill twenty-one US soldiers in 48 hours

Mens de fleste forstår at Afghanistan krigen er tapt og at det hele har vært til stor skam for USA fortsetter landet sin krig i Afghanistan. Mens det pågår selvmordsrekorder blant krigsveteraner som har kjempet i Irak og Afghanistan i USA kritiseres landet for å sende soldater i krig som ikke en gang er ferdig utlært. Dette samtidig som antallet drepte i krig stiger, noe som har ført til at stadig færre i USA og andre NATO land er villige til å støtte krigen. Det er en håpløs krig.

Army Reserve members facing imminent deployment to Afghanistan are publicly charging that their company is not properly trained or mentally fit for battle. Several members of the Indiana-based 656th Transportation Company, which is due to activate August 22nd, are requesting a Congressional inquiry into the unit’s lack of readiness. Alejandro Villatoro, a sergeant in the company, is amongst those coming forward.

Sergeant Villatoro says, “The main reason I am doing this is that I want people to know the lack of training and education our soldiers been receiving, and the focus on the mission is just not adequate to win the hearts and minds of the Afghan people. All I am asking is more time to reevaluate the training and mental health of these soldiers before sending them into war.”

At risk to themselves, these soldiers are going public with firsthand experiences of failures in military training, mental healthcare, and leadership, which many veterans charge are problems endemic to the military.  This comes as the Afghanistan War falls under increased scrutiny in the wake of the Wikileaked “War Logs” information.

Army Weak – Soldiers Expose Deployment of Unprepared Troops

Afghanistan bomb attacks kill twenty-one US soldiers in 48 hours

Krigsprofitt

photo
The Colonial Williamsburg fife and drum corps lead Aerospace Industry Association (AIA) members to dinner on May 26, 2010 at their annual board of governors and membership meeting.

“War profiteering is defined by Stuart Brandes in his book ‘Warhogs, a History of War Profits in America,’ as ‘a gain in economic well-being obtained as a result of military conflict.’ As he shows, there is a long history of war profiteering in the United States and an equally long history of public disgust for it. One of the most quoted expressions of this disgust came from President Franklin D. Roosevelt in World War II: ‘I don’t want to see a single war millionaire created in the United States as a result of this world disaster.’”

Nick Mottern, Truthout

Calling Them Out: War Profiteer Steven R. Loranger

CIA har betalt hele Afghanistans etterretning fra 2002

https://i2.wp.com/img50.imageshack.us/img50/1654/karzaiinmoneyli1.jpg

https://i0.wp.com/www.rawa.org/temp/runews/data/upimages/afghan_corruption_diagram.jpg

Corruption and Warlordism: A critical review of Corruption situation in Afghanistan

https://i1.wp.com/gfx.dagbladet.no/labrador/608/608192/6081927/jpg/active/960x.jpg

President Hamid Karzais, det tittulære leder for USAs okkuperte statsselskap, høyrehånd, Mohammed Zia Salehi, leder for Afghanistans nasjonale sikkerhetsråd, har blitt kritisert av afghanske og amerikanske tjenestemenn får å ha mottatt amerikanske CIA/State Department penger i mange år, som om ikke Karzai selv i lang tid har mottatt CIA/State department hvitvaskingspenger. Det bør være hevet over en hver tvil at Karzai forstår at han må arbeide for det amerikanske statsdepartements strategiske mål.

Andre viktige afghanere som amerikanske tjenestemenn hevder har vært på CIAs lønningsliste inkluderer presidentens halvbror, Ahmed Wali Karzai, som har blitt mistenkt for å ha spilt en rolle i Afghanistans opiumshandel. Amerikanske tjenestemenn har ikke lagt press på Karzai for å avsette hans bror fra hans post som leder for Kandahar provinsråd. Amerikanske skattebetalere finansierer hele Afghanistans opiumshandel. Dette mens den sosiale sikkerheten i Afghanistan holdes nede.

C.I.A. Paid Entire Budget of Afghanistan’s Spy Service From 2002 to 2009

Key Karzai Aide Arrested in Corruption Inquiry Is C.I.A. Informant

CIA pays officials around Karzai

Sivile blir beskutt:

Flere medier meldte den 9. september at tolv amerikanske soldater er mistenkt for å ha dannet en hemmelig dødspatrulje i Afghanistan, som har tatt livet av afghanere for moro skyld og spart på fingrene til ofrene som trofeer etter ugjerningene. Fem av soldatene er nå anklaget for drap på tre afghanske menn, mens sju andre er mistenkt for å hjulpet til med å skjule ugjerningene og for å ha mishandlet den rekrutten som avslørte soldatenes mordorgier ved at han anga dem for hasjrøyking.

Etterforskerne mistenker at ideen om å danne dødskommandoen kom i november i fjor, da en 25 år gammel troppsjef ankom militærbasen Ramrod vest for Kandahar i det sydlige Afghanistan. Soldater i hans tropp har fortalt etterforskerne hvordan han skrøt av saker som han hadde sluppet unna med mens han tjenestegjorde i Irak og hvor lett det skulle være ”å kaste en granat på noen for å drepe dem”, melder britiske aviser 9. september.

Taliban åpner nå for å samarbeide med de internasjonale styrkene, FN og menneskerettighetsgrupper om en gransking av de mange sivile dødsfallene i Afghanistan. I en erklæring sendt ut av Taliban i midten av august heter det at en komité bør nedsettes for å vurdere saken og gjennomføre etterforskning av de sivile dødsfallene. Komiteen bør omfatte representanter for Taliban, NATO-styrkene, Den islamske konferanseorganisasjonen (OIC) og FNs menneskerettighetsorganisasjoner, mener Taliban.

2009 ble det hittil blodigste året for de utenlandske styrkene i Afghanistan, med til sammen 521 falne soldater. I 2010 ser tapene ut til å bli enda større, med 434 drepte soldater hittil i år. Juni var den verste måneden siden invasjonen med 102 falne soldater, mens 88 soldater ble drept i juli. Det er for tiden over 140.000 utenlandske soldater i Afghanistan, og USA alene vil om få uker ha 100.000 soldater i landet der opprørerne nå står sterkere enn noensinne siden Taliban ble styrtet for snart ni år siden.

USAs president Barack Obama har varslet at tilbaketrekningen av de amerikanske styrkene vil starte innen juli 2011. Men søndag sådde general David Petraeus, som er øverstkommanderende både for de amerikanske styrkene og for den NATO-ledede ISAF-styrken, tvil om denne tidsfristen ved å si «Jeg tror presidenten har vært ganske klar på å forklare at dette er en prosess, ikke en frist, og at det avhenger av forholdene.» Han fikk imidlertid straks motbør fra sin sjef, forsvarsminister Robert Gates, som mandag fastslo igjen at datoen er skrevet i stein.

Gates og generalen var enige om behovet for at tilbaketrekningen må være gradvis, men uenigheten viste seg da det ble snakk om datoen for når tilbaketrekningen skal starte. Vi får se. Meningsmålinger viser at støtten til krigen og Obamas håndtering av den er på et lavnivå i USA.

– Flere sivile drept i Afghanistan

Taliban ber om gransking av sivile dødsfall

Klassekampen : Propaganda

Stryker soldiers allegedly formed ‘kill team’ to carry out random executions of Afghan civilians

US ‘kill team’ targeted Afghan civilians

US fires on civilian Bagram protest

US soldiers ‘killed Afghan civilians for sport and collected fingers as trophies

Wikileaks: Afghanistan

Wikileaks offentliggjorde den 25. juli 2010 over 76.000 hemmeligstemplede militære dokumenter om krigen i Afghanistan, og varslet at de siste 15.000 krigshemmelighetene nettstedet har fått tak i ville bli publisert innen to uker.

Wikileaks og Assange har ikke uventet blitt kritisert av Pentagon og flere europeiske land som deltar i den NATO-ledede militæroperasjonen i Afghanistan. Også afghanske og pakistanske myndigheter har gått hardt ut, sistnevnte etter at landets sikkerhetstjeneste ble avslørt som en sterk støttespiller av Taliban.

Offentliggjøringen av dokumentene, som ifølge en rekke medier og Assange selv avslører hvordan krigføringen daglig påfører sivilbefolkningen skader og tap av liv, har også blitt kritisert av presseorganisasjoner og menneskerettighetsgrupper. Årsaken er at en rekke av dokumentene navngir afghanere som samarbeider med de amerikanske og internasjonale styrkene i landet, noe blant andre Reportere uten grenser og Amnesty International mener kan sette livene deres i fare. De mener det ikke vil bli vanskelig for Taliban eller andre å sette opp en dødsliste basert på dokumentene der hundrevis av personer som har samarbeidet blir identifisert.

Wikileaks grunnlegger Julian Assange mener at det er bevis for krigsforbrytelser blant de flere tusen hemmelige dokumentene. De hemmelige amerikanske dokumentene er fra de siste seks årene, og handler om drap på sivile afghanere og hemmelige operasjoner mot Taliban-medlemmer. NRKs gjennomgang av dokumentene fra Wikileaks viser at norske styrker har drept minst 40 afghanske opprørere. ”Rapportene er troverdige, sier norsk soldat.

USAs forsvarsdepartement ba Wikileaks om straks å levere ut om lag 15.000 dokumenter om krigen i Afghanistan, men Assange erklærte at han ikke ville gi etter for presset om ikke å offentliggjøre de omstridte dokumentene. ”Denne organisasjonen lar seg ikke true av Pentagon eller noen annen gruppe. Når vi offentliggjør materialet tar vi sikkerhetshensyn”, sa Assange. Lekkasjens omfang har blitt sammenlignet med Daniel Ellsbergs The Pentagon Papers på 1970-tallet.

Korrupsjon

I de dokumentene som nå har kommet ut og som omhandler Afghanistan skriver New York Times at det avsløres at amerikanske myndigheter har mistenkt korrupsjon i den afghaniske regjeringen. Bakgrunnen for dette er at det skal ha blitt funnet 52 millioner dollar i kontanter i bagasjen til den afghanske visepresidentens besøk i Saudi-Arabia i fjor. Dette går fram av korrespondanse fra den amerikanske ambassaden i Kabul. Ministeren selv tilbakeviser at han har forsøkt å smugle penger.

Amerikanske myndigheter mistenker korrupsjon i den afghanske regjeringen. Saken er den at CIA har betalt hele Afghanistans etterretning fra 2002.

President Hamid Karzais, det tittulære leder for USAs okkuperte statsselskap, samt Mohammed Zia Salehi, leder for Afghanistans nasjonale sikkerhetsråd, har mottatt penger fra CIA og statsdepartementet i mange år. Andre viktige afghanere som har vært på CIAs lønningsliste inkluderer presidentens halvbror, Ahmed Wali Karzai, som har blitt mistenkt for å ha spilt en rolle i Afghanistans opiumshandel. Amerikanske tjenestemenn har ikke lagt press på Karzai for å avsette hans bror fra hans post som leder for Kandahar provinsråd. Amerikanske skattebetalere finansierer hele Afghanistans opiumshandel. Dette mens den sosiale sikkerheten i Afghanistan holdes nede.

Forholdet mellom det sivile og det militære

I et av dokumentene beskrives problemene den norske FN-spesialutsendingen Kai Eide opplevde i Afghanistan. Den amerikanske utenriksministeren Robert Gates henviste til Eide i en samtale om samarbeid mellom det sivile og det militære med sin italienske kollega Franco Frattini. “Utenriksministeren (Gates) nevnte at lignende forsøk av UNSRSG Kai Eide ble hindret av manglende ressurser og FNs aversjon mot å samarbeide med de militære”, står det i det lekkede referatet fra møtet.

Løslatelse av fanger

Afghanistans president Hamid Karzai har gitt ordre om løslatelse av en rekke farlige kriminelle og narkohandlere som var tatt til fange av amerikanske styrker, viser den siste lekkasjen fra Assange og WikiLeaks. Ordrene om frigivelse vakte kraftige protester fra USA. Ifølge amerikanske tjenestemenn ble både Karzai og den afghanske riksadvokaten Muhammad Ishaq Alko gjentatte ganger de siste tre årene irettesatt for å tillate løslatelsene. Ifølge et dokument fra 2007 ble 150 av 629 fanger løslatt uten rettergang etter at de ble overført til afghansk varetekt.

”Begge autoriserer løslatelsen av fanger før rettssakene deres kommer opp og tillater at farlige personer går fri eller går tilbake til slagmarken uten noensinne å sette sin fot i en afghansk rettssal”, heter det i dokumentet fra USAs viseambassadør i Kabul, Francis Riccardione.

WikiLeaks: Karzai løslot farlige kriminelle