Category Archives: Øst Asia

Japan ble advart mot at sikkerhetsanstaltningene ved deres atomkraftverkene kom til å ha alvorlige problemer ved sterke jordskjelv

Grafikk: Dra markøren over bildene og se satelittbilder av landskapet før og etter tsunamien

Allerede for 3 år siden, i desember 2008, skal Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA) ha advert japanerne om at de japanske sikkerhetsforskriftene for atomkraftverkene var utdaterte og at sterke jordskjelv ville bli et ”alvorlig problem” for deres atomkraftverk.

Informasjonen kommer fra et lekket amerikansk ambassadedokument som avisen Daily Telegraph, som skriver at bekymringene kom opp under et G8-møte om atomsikkerhet i Tokyo i 2008, gjengir opplysninger fra.

Den amerikanske ambassaden refererte til advarselene fra en ekspert fra IAEA i en meddelelse til utenriksministeriet i Washington.

“Han forklarte at sikkerhetsveiledningene for seismisk aktivitet kun har blitt revidert 3 ganger i løpet av de siste 35 årene, og at IAEA var ved å revurdere dem”, heter det i dokumentet om tjenestemannens advarsler.

“ Foredragsholderen påpekte at jordskjelv som nylig har funnet sted, i noen tilfeller har vært kraftigere enn det verkene var bygget til og at det er et alvorlig problem, som nå inngår i jordskjelvssikringsarbeidet”, heter det videre.

Ifølge WikiLeaks-dokumentene motsatte den japanske regjeringen seg å lukke et annet atomkraftverk i den vestlige delen av landet selv om der var bekymring for om det kunne klare et kraftig jordskjelv. Verket var bygget til å motstå jordrystelser på 6.5 etter richterskalaen. Fredagens jordskjelv ble målt til 9.0.

Tokyo Electric Power Co (TEPCO) løy om de alvorlige sikkerhetsproblemene på sine kernekraftverk og i 2002 måtte TEPCOs sjef og 4 medlemmer av ledelsen gå etter avsløringen rundt selskapets forsøk på å skjule sikkerhetsproblemene.

Fukushima-verket, som eies av el-sekskapet TEPCO, og som Statens Pensjonsfond Utland – det såkalte oljefondet – har investert i, har siden skjelvet og den påfølgende flodbølgen blitt rammet av flere nedsmeltninger i sine 6 reaktorer.

Under forsøkene på å slukke reaktorene som har blitt påtent har medlemmer av Japans hær vært satt inn. Imidlertid er militærledelsen utilfreds med de informasjoner om sikkerhet og risiko den har mottatt.

Blant annet har 4 soldater blitt skadet ved en eksplosjon selv om TEPCOs personale hadde forsikret at det ikke var noen risiko, noe som har fått hæren til å trekke sitt mannskap tilbake og ifølge japanske medier uttrykke utilfredshet.

Japan – et synkende skip?

Japans økonomi i ruin

Tsunamibølger rammer Japan-kysten etter jordskjelv

Norge har investert oljepenger i Japans atomkraftindustri

Debatten om atomkraftverk raser

Wikileaks: Kina

For ikke lenge siden ble Nobelstiftelsens, samt andre “fake” fredsorganisasjoner i Norge, computere hacket. Kina hadde, tatt Nobels fredsprisvinner i betraktning, god grunn til å gjøre dette. I WikiLeaks dokumentene vises det at Kinas mektige politbyrå sto bak hackingen av Googles datasystemer i Kina. De har også brutt seg inn i datamaskiner tilhørende den amerikanske regjeringen, vestlige allierte, Dalai Lama og amerikanske bedrifter siden 2002.

Angrepet mot Google skal ha vært en del av en større kampanje som har blitt utført av statsansatte, private sikkerhetseksperter og hackere rekruttert av kinesiske myndigheter på leiekontrakter. The Guardian melder at Google-angrepet ble satt i gang fordi en kinesisk polititopp ønsket å fjerne informasjon om seg selv. Målet har siden 2002 vært vestlige myndigheter, Dalai Lama og amerikanske selskaper.

– Kinas politibyrå hacket Google

– Kina sto bak Google-hacking

Wikileaks: Korea

Ifølge dokumentene har amerikanske og sørkoreanske tjenestemenn diskutert muligheten for et forent Korea ved en eventuell nordkoreansk kollaps. Dersom Nord-Koreas økonomiske problemer og politiske overgang fra Kim Jong-il til sønnen Kim Jong-un får landet til å kollapse, ser diplomatene angivelig for seg muligheten for et forent Korea.

Sørkoreanerne vurderer også økonomiske henvendelser til Kina, ifølge den amerikanske ambassadøren i Seoul som blir sitert i dokumentene.» Et økonomisk samarbeid kan bidra til å dempe kinesernes bekymring knyttet til et forent Korea», heter det.

Diskuterte muligheten for et forent Korea

–Har diskutert nordkoreansk kollaps

– Nord-Korea ein bortskjemd unge

Kina i Sør-Korea for å roe krisen

– Krisesamtaler mellom Kina og USA

«Kina støtter en uavhengig og fredelig samling på den koreanske halvøya», sier kinesiske talsmenn i Europa i dag.

Kina stadfestar Korea-kritikk

Sør-Korea åpner for mulige krisesamtaler