USA spionerer på NATOs Europa-hovedkvarter

https://i1.wp.com/www.husetoghaven.dk/kunder/cyberia/artikler.nsf/0/761609F4FC19D8E4C1256921006726B3/$file/muldvarpen2.jpg

Mullvarpen har blitt avslørt

Ifølge lekkede dokumenter fra Wikileaks har USA benyttet seg av opplysninger fra informanter i NATOs hovedkvarter vedrørende NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussens fortrolige samtaler med statsledere til å stanse utspill fra NATOs danske generalsekretær.

Informantene ga blant annet de amerikanske myndighetene i september 2009 et kopi av et brev som ble sendt fra NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen til sjefen i den russiskdominerte militæralliansen Collective Security Treaty Organization (CSTO), som inkluderer Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan og Uzbekistan.

I brevet, levert av en ansatt i staben ved NATOs internasjonale hovedkvarter, kom det frem ifølge de lekkede diplomatdokumentene at en kilde ved generalsekretærens kontor hevdet at Fogh Rasmussen planla et fremstøt om tettere samarbeid med CSTO, og at han planla ”å gå lenger enn mange allierte, USA inkludert, vil være komfortable med.” USAs utenriksminister Hillary Clinton tok affære og stanset initiativ fra Fogh Rasmussen.

Clinton, som hevdet det kunne komme til å underminere alliansen og stimulere til blokktenkning, slik som i den kalde krigens dager, ba landets NATO-ambassadør sørge for et privat møte med Fogh Rasmussen for å stoppe forslaget. Clintons beskjed til Rasmussen er klar: ”Vi anmoder deg sterkt om ikke å foregripe de alliertes diskusjon ved å annonsere nye NATO-Russland-initiativ, som ikke er blitt formelt vurdert av alliansen», heter det i et dokument.

Da Anders Fogh Rasmussen holdt sin planlagte tale 18. september 2009, var forslaget om å involvere CSTO i en fremtidig europeisk sikkerhetsstruktur borte. Rasmussen opplyste også at han hadde rådført seg med medlemslandene om talen.

Dette er et av flere eksempler på hvordan opplysninger og dokumenter fra kontoret til NATOs generalsekretær lekker til USA. Det kommer frem i over 200 dokumenter, stemplet ”secret” og ”confidential” fra USAs NATO-delegasjon, som er lekket til Wikileaks. I de resterende hemmeligstemplede dokumentene som er lekket fra USAs NATO-delegasjon, kommer det fram en rekke eksempler på det samme.

Kildene ved generalsekretærens private kontor har også lekket informasjon fra Fogh Rasmussens fortrolige samtaler med statsledere som har vist seg nyttige for USA. Innholdet i ellers uskyldige samtaler mellom Fogh Rasmussen og presidentene i Romania og Ungarn har raskt funnet veien til det amerikanske Utenriksdepartementet. USA har også fått informasjon som står i sterk kontrast til informasjon gitt av generalsekretær Anders Fogh Rasmussen.

Den 15. desember 2009 reiste NATO-sjef Anders Fogh Rasmussen til Moskva på et høytprofilert møte for å besøke Russland president Dmitrij Medvedev og statsminister Vladimir Putin. Da han kom tilbake, rapporterte NATO-sjefen at besøket var preget av en ”konstruktiv og fremtidsrettet atomsfære”. Videre skrev han: ”Jeg fant at mine samtalepartnere var åpne for samarbeid med NATO, og klare for en konstruktiv dialog om en rekke temaer, inkludert temaer hvor vi er uenige.”

Noen dager senere kunne en kilde, som USA betegner som ”vanligvis troverdig”, gi et helt annet bilde av samtalene. Opplysningene stilte Rasmussen i et dårlig lys. Kilden refererte informasjon fra en person som var til stede på møtene mellom Putin og Rasmussen, og hevdet at Putin hamret løs på Rasmussen før han hadde fått lov å sette seg. Ifølge kilden ble Rasmussen tatt på sengen og nesten satt ut av spill av Putins aggressive stil. Putin skal ha sagt at NATO hadde utspilt sin rolle og at det var i Russlands interesse at NATO ikke lenger eksisterte.

Wikileaks-dokumentene viser at informantene sørget for å gi USA informasjon som andre land prøvde å holde hemmelig. USAs kilder på generalsekretærens kontor skaffet blant annet et meget sensitivt brev om en ny europeisk sikkerhetstraktat som Russland sendte til Tyskland og to andre EU-land i oktober 2008.

Tyskland nektet lenge å gi brevet fra seg. NATOs daværende generalsekretær, Jaap De Hoop Scheffer, måtte tre ganger spørre tyskerne om brevet før de ga ham en kopi. Dermed fikk også USA kloen i brevet, gjennom sine kilder i generalsekretærens stab. I et notat om brevet og det russiske forslaget skrev USAs NATO-ambassade at ”Det er mer bemerkelsesverdig hvordan dokumentet er håndtert enn hva det inneholder – noe som er et oppgulp av ideer vi mange ganger tidligere har sett fra russerne.”

De fleste kildene til USA ved generalsekretærens stab er klassifisert som ”strengt beskyttet”. En av årsakene er trolig at amerikanerne er redde for at NATOs leder skal oppdage hvem som er informantene ved hans eget kontor, noe som blant annet skjedde i desember 2009 da assisterende direktør ved generalsekretærens private kontor advarte USA om en viktig sak. Han kunne fortelle at Fogh Rasmussen skulle ha møte for å diskutere NATOs forsvarsplaner for Baltikum og Polen med SACEUR – NATOs øverste militære leder i Europa.

USAs utenriksminister, Hillary Clinton, hadde tidligere advart Rasmussen mot å diskutere denne saken offentlig, siden saken var så sensitiv. Planen kunne innebære at Russland måtte defineres som en trussel mot de baltiske landene, noe som ikke var helt usannsynlig etter Georgia-krigen. Dessuten hadde NATO ennå ikke tatt noen beslutning.

Visedirektøren i Rasmussens stab sa det ville være lurt om USA spikret sin holdning til forsvarsplanene før dette møtet, for å kunne påvirke utfallet av saken. USAs NATO-ambassadør ba om at denne kilden måtte bli ”strengt beskyttet”. Grunnen kan være at Fogh Rasmussen ikke ville likt at hans nærmeste medarbeidere fortalte i detalj om hvordan USA kunne påvirke ham. USAs egen toppdiplomat, Jeff Rathke, har innehatt posisjonen som visedirektør ved Rasmussens private kontor siden august 2009. Rathke er også navngitt som kilde i et annet dokument.

USAs hemmelige kilder ved generalsekretærens private kontor sørget også for at amerikanerne fikk kjennskap til innholdet i et privat brev som Anders Fogh Rasmussen sendte til Afghanistans president Hamid Karzai den 19. august 2009 hvor NATO-sjefen uttrykte bekymring for sjia-loven, som i vestlige land ble oppfattet som sterkt kvinnediskriminerende og i strid med menneskerettighetene.

NATOs øverste råd var bekymret for at loven kunne svekke oppslutningen om Afghanistan-krigen i NATOs medlemsland, men ga klart uttrykk for at man burde vente til etter presidentvalget 20. august med å sende brevet.

I et notat om saken skriver USAs NATO-ambassade at ”hendelsen gir innsyn i Rasmussens lederstil. Selv om så godt som alle allierte argumenterte for at en NATO-reaksjon først burde komme etter presidentvalget, valgte Rasmussen å gå videre med et brev til Karzai nå.” USAs kilder ved Det Private Kontoret fortalte at ”Rasmussen ikke trodde alliansens beskjed om å vente til etter valget, omfattet privat korrespondanse fra ham i en slik form.”

Les dokumentene her (pdf)

Hemmelige kilder hos NATO-sjefen

«Anders Fogh Rasmussen skapte frustrasjon i NATO. Det kan forklare lekkasjene fra hans kontor», hevder generalsekretær Kate Hansen Bundt i Atlanterhavskomiteen.

– Alle bør se etter utro tjenere

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trackbacks

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: