Hvem og hva er Wikileaks

Wikileaks: Wikileaks og Julian Assange

Leser man Wikileaks manifesto fra august 2010 og en tidligere versjon fra desember 2006 som heter Konspirasjon som styreform kommer det klart frem at Assange, som er forfatteren, er sterkt inspirert av boken Imperiet (2000) av de nymarxistiske filosofene Michael Hardt og Antonio Negri. Her beskriver de hvordan verden i dag er dominert av en autoritær global nettverksmakt, et amerkanskdominert imperium.

I manifestet skriver Assange at det trengs motkrefter for å angripe den nåværende “nykorporatistiske” og “autoritære konspirasjon,” det USA-dominerte imperium, som undertrykker den individuelle og kollektive vilje til frihet, sannhet og selvrealisering. Assange vil avsløre imperiets skjulte dagsordener, misinformasjon, hykleri og løgner. Wikileaks lover å utfordre imperiet og avsløre de konspirative nettverkene, slik at friheten skal gjenskapes og den usynlige regjering skal ødelegges.

Exclusive: The Wikileaks Manifesto, by Julian Assange

Konspirasjon som styreform

Undoing Illegitimate Power: Why Julian Assange is My Hero

Radikale organisasjoner har prisbelønnet Wikileaks. I lengre tid har de kommersielle mediene holdt seg innenfor hva Noam Chomsky har beskrevet som «the manufactured consensus», som vil si at de har holdt seg innenfor rammene av hva som er akseptert av den politiske makten. Bush administrasjonen for eksempel har forsøkt å kneble massemediene, og da især med hensyn til krigene i Afghanistan og Irak. Wikileaks blir sett på som en seier ettersom man har ekspandert uttrykksfriheten og brudt denne selvpålagte og pålagte sensuren.

Wikileaks har samarbeidet nært med flere kommersielle medier, der i blant The New York Times, El Pais, The Guardian osv. Dette kanskje fordi den fjerde statsmakt, mediene, på tross av alt har en slags etikk om at hva som skjer skal få offentlighetens lys, at de rent faktisk ser at de har noe å tjene på det på det økonomiske planet eller at de har gått lei av den pålagte sensuren og ønsker å frigjøre seg, i alle fall til en hvis grad, fra den sittende maktelite. Men det også hende at massemediene ser at wikileaks lekkasjene tjener de samme interessene som de selv står for.

Man har ikke eksaminert wikileaks organisasjonsstruktur, noe som kan være essensielt. Man må finne ut av hvem som står bak organisasjonen. I tillegg kommer at det må bli laget et skille mellom Wikileaks databanker, som kan være en verdifull kilde av informasjon i sin egen rett, og mekanismene for hvordan lekkasjene, brukt som kildemateriale av de kommersielle mediene, blir transformert til nyheter.

Mye av den informasjonen Wikileaks har kommet ut med og som har blitt ansett som “sensasjonelle” av de kommersielle mediene er stor sett gammelt nytt for dem som har fulgt med i de siste årene. I tillegg kommer at en del er ren sladder, som i seg selv kan være spennende men som er uten mye av interesse for for forståelse av samfunnet generelt.

En kritikk av væpnet politisk kamp er at maktapparatene vil kunne møte denne volden med hardere midler. Dette gjelder også for uttrykksfriheten. En av konsekvensene av Wikileaks’ lekkasjer kan være at det blir strengere kontroll på det materialet Wikileaks lekker, noe som gjør at færre kan få adgang til denne informasjonen. Informasjon som bør være offentlig tilgjengelig i et reelt demokrati. Men dette kan også sies om ytringsfrihet generelt mm. Vi blir nødt til å ta i bruk de verktøyene vi kan ta i bruk – før man strammer inn.

I dokumenter som Vision 2020 osv. har USA at de skal ha ubegrenset kontroll over havet, jorda, himmelrommet og – cyberspace. Full-Spectrum Dominance er et militærkonsept hvor en militærstruktur oppnår kontroll over alle elementer av kamprommet; land, luft, hav, rom og – cyberspace. Wikileaks bryter med hele denne tankegangen og den kontrollen maktapparatet sier de skal anskaffe seg. Det hele kan derfor oppfattes som en informasjonskrig, hvor det er essensielt å finne ut av om wikileaks er oppriktig eller om det er en «false flagg operasjon» satt igang for å få stengt mulighetene for at slik informasjonen skal kunne bli offentliggjort.

Trolig blir alle reaksjoner i Wikileaks-affæren lagt merke til og notert slik at man vet hvem som er med eller ikke, hvem det er som støtter, eller ikke støtter, de enkelte informasjonsbildene og dermed hvem man bør overvåke. Terrorisme begrepet blir i dag brukt om langt flere enn dem som bærer bomber, for å si det mildt.  Mye blir gjennom Wikileaks brakt opp i det offentlige rom, tema som ellers ville være vanskelig og ta lang tid å bringe på banen, men som kan gi interessante reaksjoner.

Keep Space for Peace! La himmelrommet være i fred!

“World bankers, by pulling a few simple levers that control the flow of money, can make or break entire economies. By controlling press releases of economic strategies that shape national trends, the power elite are able to not only tighten their stranglehold on this nation’s economic structure, but can extend that control world wide. Those possessing such power would logically want to remain in the background, invisible to the average citizen.” (Aldous Huxley)

“Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth.” (Oscar Wilde)

“What is essential is invisible to the eye.” (Antoine De Saint-Exupery)

Who is Behind Wikileaks?

Who’s Who at Wikileaks?

Gordon Duff: Busted! Latest Wikileaks – Israel – “Press” Talkingpoint

Er Wikileaks Internets 9/11

Reklamer
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: