WikiLeaks: Iran

Wikileaks dokumentene tar for seg Washingtons syn på Irans tredelte strategi for å bli den mektigste geostrategiske spilleren i regionen. Diplomater antar at Iran utvikler atomvåpenkapasitet og rakettsystem, at det vil ha regional hegemoni i regionen og at det iranske lederskap representerer en voksende fare for Israel.

Wikileaks-dokumentene viser at det er en ekstremt spent situasjon mellom Iran og Vesten. I februar i år sitter den svært erfarne amerikanske forsvarsministeren Robert Gates på kontoret til Franco Frattini, den italienske utenriksministeren. Her kom han, ifølge de offentliggjorte Wikileaks-dokumentene, med en svært åpenhjertig advarsel om krig: ”Uten fremgang i de neste månedene, risikerer vi spredning av atomvåpen i Midtøsten, krig utløst av et israelsk angrep eller begge deler.” Han la til at hvis Iran fikk utvikle atomvåpen, ville USA og deres allierte stå overfor ”en annerledes verden” om fire til fem år.

Irak hadde ingen masseødeleggelsesvåpen og Iran sier de ikke vil produsere atomvåpen. Allikevel viser de interne diplomatiske dokumentene at USA driver en intens kamp mot klokken for å prøve å hindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen.

Obamas politikk vedrørende fjerning av iransk innflytelse kan bli nedfelt i en prosess hvor man støtter en koalisjon av prestelige dissidenter, pro-vestlige liberale, demokratiske dissidenter og høyrevingsstedfortredere for USA, som vil skifte politikk i forhold til USAs imperialistiske og israelske koloniale interesser gjennom å kutte støtten til Syria, Hezbollah, Hamas, Venezuela, den irakiske motstanden og gå i samarbeid med det pro-amerikanske Saudi-Irak-Jordan-Egypt klientellet. Obamas strategi var med andre ord å få Iran tilbake til slik det var før 1979.

Sabelrasling

Mange arabiske land deler frykten for at Iran skal skaffe seg atomvåpen. Men de deler nødvendigvis ikke USAs tro på at iranerne vil gi etter for press. Men noen konfrontasjon med presteskapet i Teheran ønsker verken Saudi-Arabia eller andre arabiske land. Samtidig kan et ustabilt Iran innebære en økt geopolitisk fare. Saudi-Arabia driver derfor et forsiktig dobbeltspill ved å opprettholde en dialog med Iran og samtidig støtte USA.

Saudi-Arabia, landet som donerer mest til al Qaeda og andre terroristorganisasjoner, har ifølge WikiLeaks dokumentene gjentatte ganger lagt press på USA for å angripe Iran og ødelegge landets atomprogram. Blant annet skal Saudi-Arabias kong Abdullah ha utøvet kraftig press overfor USA, og under et møte med den amerikanske generalen David Petraeus i april 2008 skal Saudi-Arabias ambassadør til Washington, Abel al-Jubeir, ha bedt USA om å “kappe hodet av slangen.”

Dokumentene fra Wikileaks viser at også Bahrain og De forente arabiske emirater antyder at en mer radikal løsning kan bli nødvendig, og at amerikanerne burde ta i bruk militære midler. Både kronprins Mohammed bin Zayed Al-Nahyan av Abu Dhabi og kong Hamad bin Issa al-Khalifa av Bahrain har uttrykt bekymring for Irans atomprogram til amerikanske diplomater.

I tillegg til kong Abdullahs slange-uttalelse, uttrykte kronprins Mohammed bin Zayed av Abu Dhabi så tidlig som i 2005 støtte for militær inngripen overfor Iran. «Jeg tror denne mannen vil føre oss til krig», sa han om Ahmadinejad i 2006. «Al Qaida kommer ikke til å få en atombombe, med Iran er det et spørsmål om tid», sa kronprinsen i 2009.

«USA vil ikke klare å unngå militær konflikt med Iran, hvis USA er seriøs i å ville hindre Tehran i å få atomvåpen», sa Kuwaits innenriksminister Jaber Khaled al-Sabah ifølge et lekket dokument. Kong Hamad av Bahrain snakket med general Petraeus i 2009. «Det atomprogrammet må stoppes. Faren ved å la det fortsette er større enn faren ved å stoppe det», sa kongen til den amerikanske generalen. En annen beskjed kom fra Kuwaits innenriksminister Jaber Khaled al-Sabah: «USA vil ikke klare å unngå militær konflikt med Iran, hvis USA er seriøs i å ville hindre Tehran i å få atomvåpen», ifølge ministeren.

Saudiarabisk press for Iran-angrep

Iran avfeier nabolands angrepsiver

Våpenkappløp

Dersom det ikke lyktes å stoppe utviklingen av denne typen våpen i Iran innen årsskiftet 2010 og 2011, ville det utløse et våpenkappløp i regionen der også Tyrkia, Egypt og Saudi-Arabia ville forsøke å utvikle atomvåpen. Dette for å hindre at Iran skal bli den dominerende makten i regionen.

Kong Abdullah har samtidig truet med at Saudi-Arabia, samt alle andre land i regionen, vil skaffe seg atomvåpen om Iran skaffer seg det. Flere land i regionen har advart om at de også kan skaffe seg atomvåpen, enten på egen hånd eller ved å la andre utplassere på deres territorium, hvis Iran blir en atommakt.

Saudi king urged U.S. to attack Iran

–Vesten og Israel står bak attentat

Azerbaijan

Men de arabiske landene er ikke de eneste som rasler med sablene. Ifølge den amerikanske statsundersekretær William Burns under et besøk til Baku, hovedstaden i Azerbaijan, hvor han møttes med den azeriske presidenten Ilham Aliyev i februar 2010: ”på tross av at den synlige siden av Azerbaijans forhold til Iran synes normal” er realiteten en halt annen.

Aliyev, som hevder situasjonen i Iran er veldig anspent og at det kan komme et utbrudd når som helst, forteller Burns at Tehran ”finansierte radikale islamske grupper og Hezbollah terrorister.”

I et møte mellom Aserbajdsjan president Aliyev og amerikanske myndigheter i år uttrykte Aliyev fortvilelse over hvordan de økonomiske sanksjonene mot Iran fungerer. Under møtet fortalte Aliyev at han støttet de økonomiske sanksjonene mot Iran, men at disse sanksjonene tidligere har vært skjemmet av de mange europeiske energiselskapene som jobber i landet. Der i blant Statoil.

Ifølge Aliyev skal Russlands president Medvedev ha fortalt ham at Russland ikke ønsker at USA skal presse Iran, men at han heller ikke ønsker at Iran skal utvikle atomvåpen.

Israel

Også Israels store bekymring for Iran kommer fram i dokumentene. I juni i fjor gjorde Israels forsvarsminister Ehud Barak det klart overfor USA at det var mellom seks og 18 måneder igjen å hindre Iran i å skaffe seg atomvåpen.

Israel skal på sin side ha gitt uttrykk for at de er villig til å gå til angrep på Iran alene for å hindre en atomtrussel. “Israel er ikke i en posisjon der det kan undervurdere Iran og bli overrasket, slik USA ble 11. september 2001″, skal sjefen for den militære etterretningen i Israel, general Amos Yadlin, ha sagt under et møte i fjor, ifølge de lekkede dokumentene. USA har sagt ja til å levere Israel flybomber for slag mot iranske atomanlegg.

Blant dokumentene var det noen om Israel, hvor av flere reflekterte den israelske regjeringens bekymringer vedrørende Iran, som det ønsker å utføre et angrep mot før slutten av 2010. Det har blitt holdt møter mellom leder i Mossad, Meir Dagan, og amerikanske tjenestefolk hvor han presenterte et 5 punkts program for å velte Iran. Det starter med sanksjoner og går over til å rekruttere liberale bevegelser slik som studentorganisasjoner og etniske grupper.

Israels forsvarsminister ba USA vurdere alle midler for å hindre at Iran får atomvåpen så snart som mulig. Etter 2010 vil det være for sent. Det kommer frem i en rapport fra et møte mellom Ehud Barak og utenrikskomiteene i Representantenes Hus og Senatet i USA. Barak møtte komiteene i slutten av mai 2009 og fortalte det samme til begge. Har man ikke klart å hindre Iran i å utvikle atomvåpen innen 2010 går over i 2011 kan det være for sent.

Hvis en iransk atombombe er uunngåelig, står alle muligheter klare til bruk, viser uttalelser fra Ehud Barak, den israelske forsvarsministeren. I juni 2009 skal han ha uttalt til amerikanske kongressrepresentanter at de hadde et vindu på mellom seks og 18 måneder for å stoppe Iran fra å utvikle atomvåpen. Etter det, vil ”enhver militær løsning resultere i uakseptable sivile tap”, sa Barak. Dette var et av mange klinkende klare israelske kommentarer om at Irans kjernefysiske ambisjon er en eksistensiell trussel mot Israel. I desember er det 18 måneder siden denne uttalelsen falt.

Wikileaks: Israel satisfied with portrayal of Iran position

WikiLeaks documents shed light on U.S.-Israel talks over Iran

Israel: – Stopp Iran før 2010

Våpen

Ifølge WikiLeaks dokumentene tror USA at Iran har skaffet seg avanserte raketter fra Nord-Korea, som skal ha en rekkevidde på inntil 3200 kilometer og som dermed kan la landet ramme vesteuropeiske byer samt Moskva eller Berlin. Totalt skal det være snakk om 19 raketter av russisk opprinnelse.

Våpenalliansen de to landene imellom har ikke tidligere vært kjent, og framstår svært alvorlig både for USA og deres europeiske allierte. Rakettene skal være mye kraftigere enn noe Washington tidligere har innrømmet at Teheran har i sitt våpenarsenal.

Forholdet til Moskva er for Teheran viktigere enn forpurringen av kontrakten om С-300, har den iranske ambassadøren i Russland sagt på en pressekonferanse i Moskva. Disse kompleksene er ikke livsnødvendige, framholdt diplomaten. Russland opphevet avtalen om leveranser av rakettkompleksene C-300 i juni da FNs Sikkerhetsråd vedtok resolusjonen om nye sanksjoner mot Iran. Denne innskrenker leveranser til dette landet av konvensjonelle våpen inkludert rakettsystemer, stridsvoger og så videre.

Hemmelig amerikansk etterretningsinformasjon har også konkludert med at Iran har skaffet seg en rekke avanserte raketter som er mye kraftigere enn noe Washington tidligere har offentlig innrømmet at Teheran har i sitt arsenal. I et dokument datert den 14. februar i år står det at Iran har fått 19 russisk produserte raketter fra Nord-Korea. Rakettene skal ha rekkevidde til å nå vesteuropeiske hovedsteder som Berlin eller Moskva.

– Iran fikk raketter av Nord-Korea

Iran har fått avanserte raketter fra Nord-Korea

Diplomati

Nicolas Sarkozys utenrikspolitiske rådgiver Jean-David Levitte kalte i september i fjor Irans respons til Barack Obamas tilbud om forhandlinger om atomvåpensaken for en “farse”. Han mente Iran måtte trues med økonomiske sanksjoner. Frankrike jobbet aktivt med å få støtte fra Russland og Kina, som har vært skeptiske til dette.

Etter valget i fjor bestemte EUs ambassadører i Teheran i fellesskap å boikotte innsettelsen av president Mahmoud Ahmadinejad. Kun Sverige, som hadde EU-presidentskapet, var representert med en ambassadør.

Ahmadinejad

Det har foreløpig ikke kommet noen offisielle reaksjoner fra saudiarabiske myndigheter på lekkasjene, men en anonym tjenestemann kaller dem ”svært negative”. ”Det er ikke bra for å bygge tillit”, sier han. Ingen andre land i regionen har så langt kommentert diplomat-dokumentene offentlig og avisen The Saudi Gazette skriver om Wikileaks’ siste lekkasjer uten å nevne Saudi-Arabias ønske om å angripe Iran.

Ahmadinejad mener Wikileaks’ avsløringer om at nabolandene vil ha USA til å angripe Iran ikke vil ødelegge naboforholdene. De lekkede dokumentene er ”uten verdi”, uttalte Irans president Mahmoud Ahmadinejad i en direktesendt tale på statlig iransk fjernsyn mandag. ”Disse dokumentene er forberedt og offentliggjort av den amerikanske regjeringen på en planlagt måte, og med et mål i sikte”, sier Ahmadinejad. ”Det er del av en etterretningskrigføring og vil ikke ha den politiske virkningen de ønsker”, legger han til.

Irans forhold til naboene vil ikke bli skadet av medieoppslag basert på informasjon fra Wikileaks. ”Land i regionen er alle venner med hverandre. Slik ugagn vil ikke ha noen innvirkning på forholdene mellom landene”, sier han.

Muldvarp

Dokumentene viser samtidig at USA har førstehåndsetterretning uten å ha ambassade i Tehran og med ytterst begrenset amerikansk tilstedeværelse i landet.

Statoil

Under en lunsj med Statoils konsernsjef Helge Lund og daværende USA-ambassadør Benson K. Whitney i april 2007 røpet Lund Statoils hemmelige Iran-strategi. Kort tid etter ble informasjonen viderebrakt til amerikanske diplomater over hele verden via utenrikstjenestens informasjonsnettverk Cables.

Statoil og fusjonspartneren Hydro har en lang forhistorie i Iran. Så langt skal rundt 5 milliarder kroner være investert, mesteparten i gassfeltet South Pars i Persiabukta. Etter at USA strammet inn sanksjonene mot Iran, bestemte Statoil seg for å si nei til nye lete- og utbyggingsprosjekter i landet.

Ifølge rapporten fra Whitney sier Statoil noe helt annet til regimet i Iran:

“Han (Helge Lund) tilføyde i fortrolighet at Statoil holder en lavmælt, men uoppriktig dialog med iranske myndigheter når det gjelder framtidige prosjekter. Hensikten er å forebygge potensielt fiendtlige handlinger mot eksisterende investeringer i landet. Lund rettferdiggjorde dette ved å si at selskapet skylder sine aksjonærer å beskytte det som er igjen av iranske investeringer på en best mulig måte.”

USA har gjentatte ganger kritisert Statoil og Norge på grunn av oljeaktivitetene i Iran. I møtet med ambassadøren forsikret Lund at han ønsket en åpen og ærlig dialog med amerikanske myndigheter om Iran-spørsmålet.

Iran-engasjement har skadet Statoil

Lund røpet hemmelig Iran-strategi

Kritiserer norsk sololøp i Iran

Reklamer
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: