USAs hemmelige angrep på Iran

Congress funds 400 mil in covert spy ops against Iran-2/2

Obama’s “Smart-Power” Strategy, One Year On: The Case of the Middle East

This covert action program, reported by Seymour Hersh last year, was started by the Bush administration and funded to the tune of $400 million. The U.S. is, in effect, conducting a secret war against Tehran, a covert campaign aimed at recruiting Iran’s ethnic and religious minorities – who make up the majority of the population in certain regions, such as in the southeast borderlands near Pakistan – into a movement to topple the government in Tehran, or, at least, to create so much instability that U.S. intervention to «keep order» in the region is justified. Given recent events in Iran – a suicide bombing in the southeast province of Sistan-Baluchistan and at least two other incidents – the effort is apparently ongoing.

Hvem sine terrorister?

Støtte til iranske dissidenter fortsettes

Obama administrasjonen har gått videre med et hemmelig program, som ble startet under Bush administrasjonen og som har til formål å skape regime-endring i Tehran – eller i det minste å undergrave det iranske regimet slik at det vil bli nødt til å svare.

Ledere i USAs Kongress støttet i 2007 president George W. Bush, som ønsket økonomiske midler til å utføre omfattende og hemmelige operasjoner mot Iran. Den 27. mai 2007 skrev London Telegraph: “Bush har signert et offisielt dokument som støtter CIA planer om propaganda og disinformasjonskampanje med det til formål å destabilisere, og etterhvert velte, det teokratiske styret til mullahene.”

Formålet med planen, som kom til å bli kalt Bush Black Ops Plan, var ”å destabilisere Irans ledelse”, skrev magasinet The New Yorker på sin hjemmeside. Artikkelen ble skrevet i 2008 av magasinets stjernejournalist Seymour Hersh, som før har stått bak oppsigtsvekkende avsløringer av denne og tidligere regjeringer.

Det såkalte Presidential Finding – et direktiv, som ledere i Kongressen og medlemmer av etterretningsutvalg i Senatet og Representanternes Hus ifølge amerikansk lov skal informeres om – var fokusert på å undergrave Irans atomambisjoner og å forsøke å undergrave regjeringen gjennom et regimeskifte, noe som blant annet skulle skje ved å arbeide sammen med opposisjonen og videregi penger.

Seymour Hersh har tidligere skrevet at Bushregjeringen, som i 2007 ba lederne i Kongressen om å godkjenne 400 millioner dollar til formålet, la planer for en krig mot Iran for å forhindre regimet i å få atomvåpen. Hemmelige operasjoner mot Iran er ikke nytt. Særlig spesialstyrker har utført operasjoner på tvers av grensen fra det sørlige Irak fremgår det av artikkelen. Blant aksjonene er tilfangetagelse av medlemmer fra Al Quds, som er den iranske revolusjonsgardes elitestyrke. De har blitt ført til Irak for å bli avhørt. Det har også vært aksjoner mot personer som anses for særlig farlige. De kan vært tatt til fange eller drept.

Men omfanget av de nye operasjonene, hvor CIA også deltar, er betydelig større. ”Disse operasjoner er ikke nærmere beskrevet i direktivet, og noen ledere i Kongressen er bekymret for hva de innebærer”, skriver Hersh.

”Blant de grupper i Iran som har litt støttet av USA er Jundallah”, sier den tidligere CIA-offiser Robert Baer. Vali Nasr, som er utenrikspolitisk analytiker fra Council on Foreign Relations (CFR), beskriver den sunni militante organisasjonen Jundallah, som har blitt skapt for å skape en baluchi islamsk stat i det sørøstlige Iran og deler av Pakistan, som en ondsinnet organisasjon med mistenkelige tråder til terrornettverket al-Qaeda.

Blant dem som skapte organisasjonen finner vi Khalid Sheikh Mohammed, al-Qaeda operasjonskommandanten som i følge den offentlige forklaringen sto bak 9/11 angrepet. Han ble arrestert i 2003 i Pakistan og befinner seg nå i amerikansk varetekt.

Obama administrasjonen har ikke forsøkt å fortsette Iran-spesifikke bevilgninger i sitt 2010 budsjett, men har bedt om 15 millioner dollar boost for Near Eastern Regional Democracy Initiative, som har lignende formål, men som ikke spesifiserer nasjonene involvert. Noen av disse pengene går til Iran, sa David Carle, en talsperson for subkomiteen som har overoppsyn med utenlandske affærer. Det stemmer derfor ikke som Obama har sagt at USA ”ikke blander seg i Irans affærer.”

Da det ble spurt hvordan demokrati forfremminginitiativ som passer med Obamas erklæring sa Det hvite hus’ talsperson, Tommy Vietor: “La oss være klare på det: USA støtter ikke noen bevegelse, faksjon eller politisk parti i Iran. Vi støtter … universelle prinsipper rundt menneskerettigheter, ytringsfrihet og ”rule of law.”

U.S. grants support Iranian dissidents

Credibility of US denials of interference in Iran

American democracy promotion in the Middle East and North Africa

Op-ed stykke i New York Times av Flynt og Hillary Mann Leverett:

“But this ignores the real reason Iranian leaders have not responded to the new president more enthusiastically: the Obama administration has done nothing to cancel or repudiate an ostensibly covert but well-publicized program, begun in President George W. Bush’s second term, to spend hundreds of millions of dollars to destabilize the Islamic Republic. Under these circumstances, the Iranian government – regardless of who wins the presidential elections on June 12 – will continue to suspect that American intentions toward the Islamic Republic remain, ultimately, hostile.”

Et mislykket program

Programmet, som går ut på å støtte grupper som støtter iranske dissidenter, ble kontroversielt da det ble ekspandert av president Bush. ”USAs arbeide når det kommer til å støtte iranske opposisjonsgrupper har blitt kritisert i de siste årene som et tilslørt forsøk på å fremme ”regimeendring”, sa Trita Parsi, presidenten av National Iranian American Council (NIAC), som er den største iransk-amerikanske gruppen i USA.

For eksempel har US Agency for International Development (USAID), som rapporterer til statsssekretæren har i det siste året gitt 20 millioner dollar i gaver for å fremme demokrati, menneskerettigheter og “the rule of law” i Iran”, ifølge dokumenter lagt ut på organisasjonens webside.

Ifølge Parsi var Bush programmet en forferdelig ide fordi det gjorde menneskerettighetsaktivister og NGOer til målskiver. Bevilgningene gjorde at Irans ledere kunne peke på opponentene som USAs verktøy. Men David Denehy, den tidligere republikanske polititiske konsulent og statsdepartementsoffiser, som hadde overoppsyn med midlene, hevder at det å si at det forårsaket undertrykkelse i Iran er latterlig ”… Våre programmer sendte en beskjed til Irans folk at vi støttet deres budskap om individuell frihet”, sa han.

Etter at statssekretær Condoleezza Rice annonserte en større ekspansjon av programmet i 2006 – Kongressen godkjente 66 millioner dollar – arresterte den iranske regjeringen aktivister og stengte deres organisasjoner. Flere iranske dissidenter, inkludert den tidligere politiske fangen Akbar Ganji, hevder at USAs støtte som kontraproduktiv. Både statsdepartementet og USAID nekter å opplyse Iran-relaterte bevilgningsmottagere for sikkerhetsårsaker.

USAs støtte til selvmordsbombere

Den iranske regjeringen beskyldte i juli vestlige land og Israel for å stå bak en bombeaksjon, som kostede 27 mennesker livet i byen Zahedan i den sørøstlige delen av landet. Anklakerne kom selv om både EU, USA og FN har fordømt aksjonen og til tross for at den militante sunnimuslimske gruppen Jundallah har påtatt seg skylden for aksjonen, som ble utført av to selvmordsbombere. Iranske myndigheter har anholdt 40 personer i forbindelse med aksjonen. Alle anklages for å ha ”skapt uro” i Zahedan.

”Denne blinde terroraksjon ble utført av håndlangere for vestlige makter”, skrev viseintenriksminister Ali Abdollahi på en statskontrollert TV-stasjons hjemmeside. Ministeren hevder at gjerningsmennene ble trent og fikk utstyr av utenlandske «makter». Formannen for Irans parlament, Ali Larijani, anklagde direkte USA for å stå bak bombeaksjonen. ”Amerikanerne må svare på denne terroraksjon. Det er ikke noe de kan slippe fra”, ble Larijani sitert for å ha sagt på samme webside. Samtidig skrev det statskontrollerte nyhetsbyrået IRNA at det hverken var sunni- eller shia-muslimer som hadde utført terrorkasjonen i Iran.

Ledelsen i Teheran har lenge anklagd USA for å støtte Jundallah for å destabilisere Iran, noe USA blankt avviser. Både Det hvite hus og statsdepartmentet fordømte umiddelbart bombingen og nektet en hver involvering i hva Obamas talsmann Robert Gibbs kalte for ”et nylig terroristangrep inne i Iran.” Flere nyhetsartikler rapporterte deretter at administrasjonen anså å sette Jundallah opp på statsdepartementets liste over terroristorganisasjoner, noe som ville ha signalisert en stor politisk endring. Men plutselig trakk administrasjonen seg bort fra det å gi terroriststempel eller på annen måte å indikere at man vil stanse destabiliseringskampanjen.

Også Israel blir anklagd for å stå bak uroen i Irans sørøstlige provins Sistan-Baluchestan, som grenser opp mot Pakistan. Ifølge innenriksminister Mostafa Mohammad Najjir har Israel lenge forsøkt å støtte militante etniske grupper i Iran for på den måten å skape uro. ”Denne terroraksjonen utført av sionister har flere formål. Blant annet å skape splid mellom sunni- og shiamuslimer”, sa han.

Volden ble kort tid etter fulgt opp med angrep på banker, vannrensingsanlegg og andre viktige installasjoner i og rundt Zahedan, inkludert et angrep på det lokale kampanjehovedkvarteret til Mahmoud Ahmadinejad. Legg til dette et forsøk på å bombe et iransk fly, som tok av fra den sørvestlige byen Ahvaz, og man har et gryende opprør på Irans østlige grense.

I 2008 kidnappet den samme terroristgruppen bak Zahedan selvmordsbombingen 16 iranske politifolk og filmet deres henrettelse. Videoen ble vist på al-Arabiya TV.

LewRockwell.com av Justin Raimondo:

“Imagine if, say, the governments of Mexico and the U.S. were engaged in talks aimed at improving relations between the two countries and all the while the former was funding and arming terrorist groups that were sowing death and destruction in America’s southwestern cities. Imagine if these terrorists seized 16 American cops and, when the U.S. refused to negotiate with the hostage-takers, murdered them and posted the grisly proceedings on YouTube. The reaction would be so swift and deadly that the Mexicans wouldn’t know what hit them.”

Hersh skrev i sin artikkel at en voldelig iransk nedkjempelse av organisationen vil gi Bushregjeringen et påskudd til å intervenere.

Atomprogrammet

Allerede i flere år har altså USA og Israel ført en hemmelig operasjon for å destabilisere Iran og sabotere dets atomprogram, noe som desverre nevnes så alt for sjeldent, hvis i det hele tatt, i mediene og i den offentlige debatten.

Ved å ignorere det hemmelige operasjon som pågår har man kun et ukomplett bilde når det kommer til dagens debatt rundt diplomati, sanksjoner og forebyggende militæraksjon. For å å forstå utfordringene og potensialet i forholdet mellom USA og Iran må det hemmelige programmet bli medregnet.

Selv om sabotasje kan vise seg å være en vellykket strategi når det kommer til å dempe fremgangen for det iranske atomprogrammet på kort sikt kan det vise seg å være en barriere for langtidsløsninger. Saken er den at det hemmelige programmet i Iran, som man kan si startet da USA i 1953 planla og gjennomførte kuppet mot statsminister Mohammad Mossadegh, har spilt en historisk ødeleggende rolle når det kommer til forholdet mellom de to landene.

Den grønne revolusjonen

Den hemmelige operasjonen i Iran fant uttrykk i en mislykket valgutfordring fulgt av gatedemonstrasjoner sentrert på den anmodning at valgseieren til den anti-imperialistiske presidenten Mahmoud Ahmadinejad var et resultat av valgfusk. Vestlig media spilte en større rolle under valgkampanjen ved eksklusivt å gi favoriserbar dekning av opposisjonen og negative historier om regimet. Mediene fylte ‘nyhetene’ med pro-demonstrasjonspropaganda, presenterte dekning for å de-legitimisere valgene og valgoffisrene, samt hevdet at det var utstrakt bruk av valgfusk.

Propagandasuksessen til den USA-orkestrerte destabiliseringskampanjen fant til og med et ekko blant et bredt utvalg av hva som går for å være det amerikanske venstre som ignorerte den massive, koordinerte amerikanske finansieringen av viktige iranske grupper og politikere engasjert i gateprotestene. Neo-konservative, liberale og omreisende venstre ‘free-lance journalister’, som Reese Erlich, forsvarte destabiliseringsarbeidet som en folkelig demokratisk bevegelse mot valgfusk.

I forkant av det iranske valget skjerpet Washington sitt propagandaarbeid. Ifølge Ken Timmerman, direktøren ved høyrefløystenketanken Foundation for Democracy i Iran, støttet Persian Service of Voice of America (VOA) den anti-Ahmadinejad kandidaten Mir Hossein Mousavi mot de dissidentgruppenes som ville boykotte valget helt, som var det Timmerman ønsket. Timmerman så hvordan man brandet Mousavis grønne revolusjon.

“National Endowment for Democracy (NED) har brukt millioner av dollar under det siste tiåret på å fremme fargerevolusjoner i steder som Ukraina og Serbia, trent politikere i moderne kommunikasjon og organisasjonsteknikk,» skrev Timmerman. «Noen av de pengene har tydeligvis gått til hendene pro-Mousavi grupper, som har bånd til NGOer utenfor Iran som NED støtter.” Det er umulig å vite hvor mye regjeringsstøtte som gikk til disse gruppene siden Kongressen med formål har unntatt NED fra å måtte offentliggjøre hvordan organisasjonen bruker skattepengene.

Den USA støttede valg- og gateopposisjon i Iran var ment å fore til ytterligere destabilisering, og forhåpentligvis regimeendring, med det til formål å fjerne iransk inflytelse i regionen, undergrave Tehrans opposisjon til det amerikanske militære i Gulfen, dets okkupasjon av Irak og Irans utfordring av Israels prosjeksjon av militærmakt i regionen.

CIA agent Roger Goiran advarte på forhånd at kuppet ville skade langtidsinteressene til USA og føre til at Iran ville se USA som en fortsetter av “anglofransk kolonialisme”, noe som endte med at CIA sparket Goiran på grunn av hans opposisjon og gjennomførte sin plan på tross av at hans forutsigelser har vist seg å være sanne.

Og nå, i etterkant av 10 års kamp i “Midtøsten”, er Iran sterkere enn noen sinne, noe som ikke minst Ahmadinejads besøk til Libanon sist uke vitner om. USA og Israel fører en håpløs destabiliseringskrig mot Iran, som i de siste årene kun har økt sin regionale makt på bekostning av USA og Israel og får stadig mer inflytelse i regionen.

Israel

Anti-iransk propaganda og politikk har på daglig basis i flere år blitt influert av hele den pro-israelske maktlobbyen i USA, som inkluderer de 51 presidentene av Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations (CoP), ofte referert til som Presidents’ Conference, med over en million medlemmer og flere tusen fulltids funksjonærer, Jewish Council for Public Affairs (JCPA) og American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), mengder med lederartikkelforfattere og kommentatorer som dominerer meningssidene i aviser som Washington Post, the Wall Street Journal og the New York Times, samt yellow tabloid pressen.

Obamas politikk

Obamas politikk vedrørende fjerning av iransk inflytelse kan bli nedfelt i en prosess hvor man først støttet en koalisjon av prestelige dissidenter, pro-vestlige liberale, demokratiske dissidenter og høyrevingsstedfortredere for USA, for dernest å presse dissidentprestene til å inngå I en alliance med deres strategiske allierte blant de pro-vestlige liberale og høyrefolk, som deretter ville skifte politikk i forhold til USAs imperialistiske og israelske koloniale interesser gjennom å kutte støtten til Syria, Hezbollah, Hamas, Venezuela, den irakiske motstanden og gå i samarbeid med pro-amerikanske Saudi-Irak-Jordan-Egypt klientellet. Obamas strategi var med andre ord å få Iran tilbake til slik det var før 1979.

Mange arabiske land deler frykten for at Iran skal skaffe seg atomvåpen. Men de deler nødvendigvis ikke USAs tro på at iranerne vil gi etter for press. Saudi-Arabia driver et forsiktig dobbeltspill ved å opprettholde en dialog med Iran og samtidig støtte USA. Noen konfrontasjon med presteskapet i Teheran ønsker neppe verken Saudi-Arabia eller andre arabiske land. Et ustabilt Iran kan innebære en økt geopolitisk fare.

Ikke uventet har iranerne kritisert den økte amerikanske våpenhjelpen til landene i Midtøsten. Hvis det blir med verbal kritikk, er det greit nok. Men faren er at iranerne ikke bare setter fortgang i eventuelle planer om å skaffe seg atomvåpen, men at de også øker sitt konvensjonelle våpenprogram. Et våpenkappløp er neppe det som bidrar mest til fred i Midtøsten.

USA/Iran

Med våpen for fred – Nyheter – Dagbladet.no

Destabiliseringen af Pakistan – Stop Terrorkrigen

Genuine Protests or US Plan to Destabilize Iran?

Iran styrker seg på bekostning av USA

Fra USA til Iran i Irak

USAs hemmelige operasjon for å destabilisere Iran

Iran styrker seg på bekostning av USA

Ian beskylder Vesten for bombeterror

Bush fører hemmelig krig mod Iran

Obama’s Rollback Strategy: Honduras, Iran, Pakistan, Afghanistan (and the Boomerang Effect)

USAID and the Destabilization of Iran

truthout: Who’s Diddling Democracy?

War With Iran: Has It Already Begun? Obama talks peace with Iran, but what’s he doing under the radar?

De neokonservative ivrer for angrep på Iran

Sjøslag fryktes da Iran sender flåte til Gaza

Ny utvikling i Irans urananrikningssak

Nytt om atomkraftsaken – USA og Iran

Colored Revolutions: A New Form of Regime Change, Made in USA

Israel/Tyrkia/Azerbaijan (allierte med USA) og Iran/Armenia

Hvem drepte Masoud Ali Mohammadi?

Mother Of All Bombs og Iran

Kompleksiteten bak det som skjer i Iran

Iransk gjestfrihet

Hvorfor sanksjonere Iran – Og ikke Israel?

USA (med sine allierte) og Iran – Slående likheter

En ny kald krig – G8 og Iran: Ahmadinejad takker NEI

Konspirering rundt valget i Iran

”Seier og ikke sannhet er målet for etterretning”

Mer om Iran

USA, Russland og Iran – Hvor går veien nå?

USAs nye treningsmanual – ”stabilitetsoperasjoner”

To veier for Iran

Krig mot Iran?

En mulig krig mot Iran?

Iran ønsker ikke atomvåpen

CNN trekker skrekkdokumentar om Irans atomvåpen

Krigen mot Iran er krigen mot oss selv

USA har bombemål i Iran Klare

Krigen truer igjen!

Angrep mot Iran?

Krig mot Iran?

Oppskalering mot Iran?

Utredning om et amerikansk angrep på Iran

A Christian Christmas in Snowy Iran

Distorting Fascism to Demonize Iran

White House Orders New Plans For Attack On Iran

British Academics Warn US is Preparing “Shock and Awe” Attack on Iran

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: