Du har blitt overvåket av USA i ditt eget land!

Torsdag den 4. november kl 21.00-22.30 inviterer NRK til debatt om overvåkingsavsløringene, direktesendt fra Litteraturhuset. Se direktesendt debatt fra Litteraturhuset i Oslo med publikum i salen. Programmet gikk på NRK1 fra kl. 21.30. Deltakere var Bård Vegard Solhjell (SV), Anders Anundsen (Frp), Erling Folkvord (Rødt), Ståle Eskeland (professor i strafferett ved UiO), Ketil Lund (jurist og høyesterettsdommer), Dagfinn Høybråten (KrF), Hans Rustad (document.no) og Knut Storberget (justisminister (Ap). Erik Wold var programleder.

NRKs samleside om de siste overvåkingsavsløringene

Erling Folkvord: – USA-agentene er dyktige folk

KREVER SVAR: Knut Storberget var ukjent med at  amerikanske  myndigheter har hatt et overvåkingsbyrå i Handelsbygningen,  bare et  steinkast unna Slottet.

KREVER SVAR:

Knut Storberget var ukjent med at amerikanske myndigheter har hatt et overvåkingsbyrå i Handelsbygningen, bare et steinkast unna Slottet.

USAs ambassade i Oslo på kveldstid (Foto: Lien, Kyrre/Scanpix)

Tidligere polititopper skal ha overvåket nordmenn på oppdrag for USAs ambassade i Oslo.

Ifølge TV 2 nyhetene har tidligere polititopper i lang tid overvåket norske statsborgere på oppdrag fra USA. TV 2 har avslørt en overvåkingsskandale knyttet til den amerikanske ambassaden i Oslo. USA har de siste ti årene bygd opp etterretningsgruppen Surveillance Detection Unit (SDU) ved sine utenriksstasjoner verden rundt. Tidligere polititopper skal ha overvåket nordmenn på oppdrag for USAs ambassade i Oslo.

I Oslo har målet ifølge TV 2 vært å drive systematisk overvåking av nordmenn på norsk jord. Flere hundre nordmenn skal være registrert som ”mistenkelige”, eller folk som kan utgjøre en trussel mot det amerikanske diplomatiet, av en etterretningsgruppe som driver overvåking for USA i Norge. Hovedkvarteret var i den såkalte Handelsbygningen, like ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Den skal ennå være aktiv, men flyttet fra lokalene i Handelsbygningen til et ukjent sted sommeren 2010. Dette ifølge TV 2 på grunn av av at kanalen da begynte å stille spørsmål om aktiviteten.

Ifølge TV 2s kilder består SDU, som ble opprettet våren 2000, av et sted mellom 15 og 20 personer. Disse skal ha jobbet på skift og drevet overvåking 24 timer i døgnet. Flere av gruppens medlemmer har tidligere jobbet i norsk politi. En kilde nær gruppen sier enkelte medlemmer nærmest fremsto paranoide.

Gruppens operativ leder, en 44 år gammel tidligere svensk statsborger, som er samboer med en norsk politikvinne, var særlig opptatt av aktiviteten i den store Handelsbygningen hvor gruppen i 10 år hadde sitt hovedkvarter. Mellom 10 og 20 privatpraktiserende psykologer og psykiatere har kontor i den samme bygningen. Flere pasienter skal ha skapt bekymringer for 44-åringen, som ikke har noen erfaring fra norsk politi eller Forsvaret.

Selv om kontoret i 6. etasje var bemannet døgnet rundt var det likevel installert en alarm med direkte kontakt til den amerikanske ambassaden. Men kontoret ligger svært skjermet til – i enden av en gang hvor det nesten ikke oppholder seg andre personer.

En av dem som jobber som SDU-agent er den tidligere politimannen Gunnar Tveit, som ble avslørt av TV 2 da han fotograferte tamilske demonstranter i Oslo sentrum i april 2009. Tveit har tidligere vært politiavdelingssjef ved Oslo politidistrikts Operative samordningsseksjon. Tveit har også hatt en lederstilling i Beredskapstroppen (såkalte Delta). Han jobbet ved Oslo politidistrikt fra 1978 til 2004. Tveit vil ikke la seg intervjue om jobben sin for amerikanerne.

Også tidligere ansatte i norsk overvåkingstjeneste er eller har vært tilknyttet gruppen. ”Vi visste at de hadde fått sivile jobber ved ambassaden. Men man må følge norsk lovgivning utenfor ambassadens vegger – og innenfor må man følge Wien-konvensjonen”, sier Justisminister Knut Storberget (Ap).

Det skal være Olaf Johansen, tidligere anti-terrorsjef i Politiets Overvåkningstjeneste, som har bygd opp og ledet etterretningsenheten. Johansen jobbet fra 1974 til 1992 i overvåkingsavdelingen ved Asker og Bærum politistasjon. I 22 år var Johansen ansatt i Politiets Overvåkingstjeneste (POT). De siste årene jobbet han som anti-terrorsjef i POT, før han, i forbindelse med POTs håndtering av Berge Furre-saken, sluttet i 1997 og ble rekruttert til den amerikanske ambassaden i Oslo.

Allerede i 2003 skrev VG om Olaf Johansens forbindelse med den amerikanske ambassaden. Ifølge avisen skulle Johansen og to andre tidligere kolleger ha jobbet som sikkerhetsrådgivere ved USAs ambassade. Her skal de hatt ansvaret for å bygge opp den sivile vaktstyrken, tatt sikkerhetsoppdrag og jobbet for å styrke båndene mellom PST og amerikanske etterretningstjenester, i første rekke CIA.

Johansen bekreftet at han jobbet for ambassaden, men stilte seg for sju år siden undrende til koblingen mellom hans eget og to kollegers engasjement ved ambassaden og de nære forbindelsene mellom PST og CIA. ”Jeg har hatt ansvar for å bygge opp et vaktkorps, og blant annet ansatt en del folk”, sa Johansen til VG den gang. Siden TV 2 brakte hysj-lederen fram i lyset igjen, har han nektet å kommentere kanalens opplysninger.

Personer som er blitt oppfattet som mistenkelige og mistenkelig aktivitet er blitt registrert og fotografert, og deretter er rapportene blitt levert ambassadens sikkerhetsoffiser der materialet er analysert og lagt inn i en database ved navn Security Incident Management Analysis System (SIMAS), som på amerikanernes egen hjemmesiden beskrives som et verdensomspennende web-bassert sikkerhetssystem for diploamter. Amerikanske myndigheter beskriver selv overvåkingsvirksomheten i de såkalte SDU-enhetene på sine nettsider i jobbutlysninger for lignende enheter i Mexico og Sierra Leone.

Amerikansk og klarerte utenlandske sikkerhetspersonell registrerer rapporter om mistenkelig aktivitet (SARs)inn i SIMAS. Basen er et informasjonsdepot for de som driver fysisk sikring i utlandet. Informasjonen rapporteres deretter videre til lokale og regionale overvåkingskoordinatorer. For å utføre denne oppgaven skal de ansatte bruke avansert teknisk ustyrt og kjøretøyer. I Mexico søker amerikanske myndigheter etter nye ansatte med bakgrunn som etterforskere i politi eller forsvar.

”SIMAS rapporter inneholder typisk detaljerte beskrivelser av mistenkelig aktivitet, mistenkelige personer, biler og annen identifiserende data som er tilgjengelig (for eksempel bilder) Rapportene gir også tid og sted for mistenkelig aktivitet, og kan inneholde forklarende kommentarer fra byråene”, står det i beskrivelsen av SIMAS.

Flere hundre nordmenn skal ha blitt overvåket og informasjon om dem ha blitt lagt i dette amerikanske terror-registeret, opplyser kilder til TV 2. Der blir opplysningene lagret i minst 25 år. For disse kan registreringen være ensbetydende med at de blir nektet innreise til USA.

”Det er første gang jeg ser dette nå i kveld”, sier Knut Storberget etter avsløringen om amerikansk overvåking på norsk jord. ”Vi må til bunns i denne saken. Jeg har bedt politidirektøren og sjefen for PST gi en redegjørelse. Det er viktig å finne ut om det er gjort noe ulovlig”, sa Storberget til TV 2 onsdag kveld.

Høyres Andre Oktay Dahl i Stortingets justiskomite mener det er overraskende at ikke Storberget kjente til overvåkingen. SVs Hallgeir i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité sier det er skandaløst at PST kjente til overvåkingen uten av komiteen er informert.

Politikere og polititopper reagerer veldig sterkt på påstanden om ulovlig overvåking av nordmenn. En utenlandsk ambassade og tidligere politifolk ansatt der må følge norsk lov fastslår Ståle Eskeland, professor i strafferett. Høyre-leder Erna Solberg mener regelverket for hvem tidligere politi- og etterretningsfolk kan jobbe for bør endres. “Det er norske interesser direkte inne i bildet her. Det er klart at det er temmelig alvorlig”, sier Berge Furre om påstandene om overvåkning.

Forskningssjef Iver B. Neumann i Norsk utenrikspolitisk institutt sier at overvåkingen krever en sterk reaksjon fra Norge. ”Alt annet enn en sterk reaksjon fra Norge på dette vil ikke være i henhold til internasjonal kutyme. Grunnen er at det er suveren stats første oppgave å sørge for at andre ikke land tar seg til rette på deres territorium og særlig ikke overfor egne borger”, sier han. Både Justisdepartementet, Oslo politiet, PST, USAs ambassade og Utenriksdepartementet skal være koblet inn i saken.

Norsk politi og PST sier til TV 2 at de kjenner til overvåkingsvirksomheten til amerikanerne. ”Slik denne virksomheten har blitt oppfattet av oss og slik de har framstått, så rammes ikke det av norske lover”, sier stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt. Kilder i PST sier at de til tider har sagt til amerikanerne at overvåkingen ikke er i tråd med norsk lov, og at det er norsk politi som skal drive overvåking på norsk jord. Dette er imidlertid ikke den offisielle oppfatningen til PST. Men verken PST eller oslopolitiet skal ha gitt noen offisiell godkjenning til den USA-styrte aktiviteten.

”Vi er kjent med at den amerikanske ambassaden driver aktivitet for egenbeskyttelse, men ut over det har vi ingen kommentar”, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til TV 2 Nyhetene. ”Det er kun norske myndigheter som kan iverksette politioperative tiltak i Norge. Det er vår kommentar”, sier informasjonsrådgiver i PST, Martin Bernsen. ”Politioppgaver i Oslo er det bare norsk politi som skal utføre i Oslo. Ingen fremmede makter skal gjøre slike tiltak”, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST.

Ifølge UD så kjenner ikke disse til denne overvåkingen. Justisdepartementet og UD bekrefter overfor TV2 at de nå er kjent med saken, men ikke ønsker å uttale seg om saken foreløpig. Odd Einar Dørum (V) var justisminister da den hemmelige etterretningsgruppen ble etablert i 2000. Han kjenner ikke til gruppen og stiller spørsmål ved hvorfor han ikke ble informert om virksomheten. ”De skulle ha informert meg, og de skulle ha diskutert det på en ærlig og ryddig måte. For å si det veldig enkelt: Jeg ville aldri noen gang likt at noen hadde operert på norsk jord på en måte som jeg ikke hadde kjennskap til”, sier Dørum til TV 2.

Den amerikanske ambassaden hevder derimot at norske myndigheter er informert om aktiviteten. Det amerikanske UD, som overfor TV 2 bekrefter at en SDU-enhet er etablert i Norge og at enhetene bidrar med informasjon til SIMAS, sier at etableringen av SDU i Norge er klarert med norske myndigheter.

”Våre stasjoner rundt om i verden samarbeider med vertslandets myndigheter og deler informasjon. Alle våre aktiviteter er klarert med vertslandet”, sier Philip J. Crowley, som er en talsmann for amerikansk UD. Men norsk UD avviser at de er kjent med virksomheten. Jørn Holme var overvåkningssjef mens overvåkningen skal ha funnet sted, men ønsker ikke uttale seg til NRK.

Heller ikke Storberget har vært kjent med amerikanernes overvåking og registrering av nordmenn. ”Jeg kan vanskelig nå i kveld ta stilling til verken faktum eller om man har gått over grensene for lovreglene vi har her i landet. Vi må ta forbehold om faktum, og derfor har vi gjort undersøkelser i Justisdepartementet og vi har satt i gang underliggende organer, om det er slik at man har hatt noen som helst godkjenning av aktiviteter som skulle stride med norsk lov. Men så langt har vi ikke brakt det i erfaring”, sier Storberget til TV 2.

Storberget har nå bedt PST og Politidirektoratet om en full redegjørelse om hvilken kunnskap etatene har sittet på. Samtidig sår Utenriksdepartementet tvil om lovligheten til den ambassade-ledede aktiviteten, og antyder at ledelsen ved USAs ambassade vil bli kalt inn på teppet. Storberget vil onsdag kveld ikke si om amerikanerne har feilinformert om dette. ”Jeg kan ikke redegjøre for det nå. Det er derfor jeg har bedt om å få klarhet i dette. Det viktige er å finne ut om det som har skjedd er ulovlig”, sier han. ”Det er viktig å komme til bunns i dette”, sier Storberget.

Allerede onsdag kveld hadde UD et møte med ledelsen ved den amerikanske ambassaden hvor de ba om en forklaring på opplysningene om ulovlig overvåking i Norge. ”Det er ukjent for oss at det har vært kontakt mellom amerikanske og norske myndigheter om denne virksomheten. Derfor var det helt naturlig å ta kontakt i lys av uttalelsene fra USAs utenriksdepartement onsdag kveld. Det ble ikke gitt avklarende opplysninger på våre spørsmål”, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), som ikke selv deltok på møtet med amerikanerne.

”UD ba om informasjon om hvordan norske myndigheter var informert om programmet og hva slags virksomhet det dreier seg om. Vi fikk stilt spørsmål, men det ble ikke gitt svar. Det er naturlig at de trenger noe tid”, sier Støre, som er trygg på at ingen i UD er den kontakten som amerikanerne påberoper seg. ”Så langt jeg har brakt på det rene, er jeg trygg på at ingen i Utenriksdepartementet er informert”, sier Støre. ”Vi må basere oss på fakta. Derfor er det viktig det arbeidet som nå er i gang i regi av Justisdepartementet, som har bedt om redegjørelser fra sine underliggende etater”, sier Støre.

Etter å ha slått fast at Norge er en venn og en alliert, sier ambassadens talsmann Tim Moore: ”Vi er forberedt på raskt å svare på alle spørsmål norske myndigheter måtte ha i denne eller andre saker. Vi håper å kunne gi ytterligere kommentarer fredag.” Støre sier at ytterligere møter med amerikanerne blir vurdert fortløpende ut fra det som kommer fram i de redegjørelsene som Justisdepartementet har bedt om.

”Jeg syner det singler i glasshus når stortingspolitikere kritiserer USA for dette. Da Stortinget instruerte Lundkommisjonen til å ikke omtale lovbrudd hvis det kunne skade forholdet til utenlandske tjenester innførte de straffefrihet for lovbrudd begått i samarbeid med MI6, Mossad og CIA. Dermed ga de blankofullmakt for at ikke bare utenlandske tjenester, men også norske tjenestemenn, kunne bryte loven så lenge det var i samarbeid med utenlandske tjenester”, sier Rødt-politiker Erling Folkvord.

Den amerikanske ambassaden i Oslo vil ikke svare direkte på spørsmål om påstander om overvåkning av nordmenn i Norge. Frp-leder Siv Jensen mener justisminister Knut Storberget ikke har stilt de rette spørsmålene i overvåkingssaken. Danske politikere   frykter at USA også driver ulovlig overvåking i Danmark, og ber regjeringen undersøke saken.

Polititopper overvåket nordmenn for USA

Herfra drev USA systematisk overvåking av nordmenn

Storberget krever svar på USA-overvåking

USA overvåker nordmenn

Lund-kommisjonens leder: – Kan være en fullkommen skandale

NUPI-leder: – Dette krever skarp reaksjon

Flere hundre registrert av hemmelig gruppe i Norge

Kjenner ikke til amerikansk overvåking

Du har blitt nøye overvåket av USA i ditt eget land!

Her drev USA systematisk overvåkning av nordmenn

Disse har overvåket nordmenn for amerikanske myndigheter

Norsk UD møtte USAs ambassade

– USA-agentene er dyktige folk

WikiLeaks: – USA ville ha terroravtale med Norge

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: